referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nataša
Pondelok, 17. januára 2022
Banská Bystrica
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kabaka123
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 154
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 20m 30s
Pomalé čítanie: 30m 45s
 
KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE
Tento rímsko-katolícky kostol (nazývaný aj farský alebo nemecký) je najstaršou kultúrnohistorickou pamiatkou na území mesta a prešiel viacerými stavebnými úpravami. Pôvodne románsky, s neskorogotickou a neskorobarokovou úpravou. Opevnenie okolo tohto kostola sa spomína už v roku 1442. Kostol bol postavený okolo roku 1255. Na jeho južnej strane pristavili v roku 1473 kaplnky sv. Ondreja, Tela Kristovho, a v roku 1480 kaplnku sv. Jána Krstiteľa.
Na severnej strane prestavali v roku 1478 bočnú loď baziliky na gotickú kaplnku sv. Barbory s neskorogotickým oltárom sv. Barbory od Majstra Pavla z Levoče. kt. ho dokončil v roku 1475 ( patrónky baníkov). Oltár tvoria viaceré sochárske diela a tabuľové maľby, diela Majstra Pavla z Levoče Podunajského majstra. Je to pomerne najzachovalejšia je severná časť hradného areálu s opevnením. Na južnej kaplnke je gotický triptych z konca 15. stor. s Máriou Magdalénou. Obdivuhodné sú najmä: krstiteľnica majstra Jodoka z r. 1475, sochárske dielo Hora olivová zo 16. Stor. (alebo Olivová hora) na vonkajšej časti kostola, plastika sv. Ondreja, reliéf Zvestovania.

KOSTOL SV. KRÍŽA
Po veľkom požiari v roku 1782 ho obnovili, súčasný vzhľad dostal v 19. storočí. Rímsko katolícky kostol sv. Kríža, (nazývaný aj Slovenský) pozostáva z pôvodnej kaplnky sv. Michala z r. 1406, ku ktorej v r. 1561 pristavili loď predsieň. Na hlavnom oltári sú dve plastiky – Panny Márie a Márie Magdalény, od sochára Vavrinca Dunajského. tú tu tiež kamenná renesančná krstiteľnica z r. 1652, dva barokové epitafy...

MATEJOV DOM
Najstaršou svetskou pamiatkou je päťpodlažný neskorogotický objekt Matejovho domu s kamenným portálom, konzolovým balkónom tiež z kameňa, s reliéfmi erbu kráľa Mateja, mestským znakom a letopočtom 1479. Budova je vstavaná do Baníckej bašty .Na fasáde je reliéfny erb kráľa Mateja Korvína (1440 – 1490) s datovaním 1479 a mestský erb. Od konca 19. stor. slúži budova na účely múzea. Popri Matejovom dome sa vstupuje cez tepanú bránu do cintorína, kde našli posledný odpočinok viacerí významní dejatelia a spisovatelia Slovenska.

BARBAKAN S VEŽOU
Barbakan je vstupná časť do hradného komplexu dokončeného v roku 1512. Do hradného areálu sa pôvodne vchádzalo po padacom moste nad umelo vybudovanou vodnou priekopou dvoma kamennými portálmi pre povozy a chodcov. Vo veži sú tri zvony, najväčší váži 99 metrákov .V 15. stor. k tejto časti pristavili budovu, kde býval veliteľ hradu s drábmi, a vežou. Na jeseň tu ponúkajú svoje výrobky ľudoví remeselníci v rámci tradičného Radvanského jarmoku. Malebné Námestie Slovenského národného povstania obkolesené renesančnými budovami je živým centrom mesta.

PRETÓRIUM – RADNICA
Budova bývalej radnice zo začiatku 16. storočia, s gotickými, renesačnými a barokovými prvkami Sídlila v nej mestská správa. Dnes je tu galéria s pravidelnými výstavami výtvarných diel počas celého roka..

DOLNÁ ULICA
Dolná ulica je skvostom historickej architektúry, budovaným od 14. stor., ale aj originálnym oddychovým miestom početných návštevníkov mesta s bohatými ponukami priamo na chodníkoch. Na dome č. 8 je nápis Benedictio Domini divites Facit 1610 (Požehnanie Pánovo robí ľudí bohatými.) V tomto dome bol na sneme v r. 1620 zvolený za uhorského kráľa Gabriel Bethlen, sedmohradské odbojné knieža. Na konci skvostu mesta, Dolnej ulice, upúta rímsko katolícky kostol sv. Alžbety. Postavili v roku 1303 ako súčasť mestského špitálu (nazývaný aj špitálsky) pre chorých a nevládnych baníkov. Malý jednoloďový gotický kostolík vyhorel v roku 1605, zachovala sa z neho iba terajšia kaplnka sv. Anny a severný múr lode. Viackrát ho prestavovali, v roku 1750 dostal barokový vzhľad, zmenený neskôr na neogotickú podobu. V roku 1877 ho rozšírili v novogotickom slohu. Je zaujímavosťou, že v kostole sa nachádza obraz sv. Alžbety od tajovského rodáka a známeho vynálezcu v bezdrôtovej telegrafii. Oltárny obraz sv. Alžbety je dielom Jozefa Murgaša (1864 – 1929), rímskokatolíckeho kňaza, vynálezcu a priekopníka rádiotelegrafie.

HORNÁ STRIEBORNÁ
Dom č. 21 navštívil v r. 1842 arciknieža Jozef s manželkou, o kúsok ďalej je najväčší mestský park. Na konci Národnej ulice je budova hotela, reštaurácie, kaviarne, baru i opery. Na druhej strane pri malej železničnej stanici, stojí baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého z r. 1760. Popri nej možno serpentínovými chodníkmi vystúpiť na vrchol hory Urpín, symbolu mesta, ktorá patrila v prvej pol. 20. stor. k najvyhľadávanejším rekreačným miestom Banskobystričanov. Je tu i baroková kalvária zo 17. stor., s kostolíkom a kaplnkami. Z Urpína je pekná prechádzka na Vartovku, v čase protitureckých bojov strážne miesto, dnes je tu hvezdáreň, otvorená aj pre návštevníkov.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Prospekty, brožúrky, informačné a propagečné letáky a informácie z vlastných skúseností, Cestovateľ č. 7 z roku 2001, Cestovateľ č. 9 z roku 2003, , Telefónny zoznam z roku 2003/2004
Podobné referáty
Banská Bystrica SOŠ 2.9280 1098 slov
Banská Bystrica SOŠ 2.9749 583 slov
Banská Bystrica SOŠ 3.0450 445 slov
Banská Bystrica SOŠ 2.9444 1143 slov
Banská Bystrica GYM 2.9792 1327 slov
Banská Bystrica 2.9723 277 slov
Banská Bystrica 2.9150 2808 slov
Banská Bystrica 2.9598 270 slov
Banská Bystrica GYM 2.9853 592 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.