referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Žaneta
Štvrtok, 1. júna 2023
Česká kvalita - program podpory kvalitních produktů
Dátum pridania: 26.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Zbyncek
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 282
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
3 Značky kvality

Značky kvality jsou rozděleny do dvou skupin:
3.1 Značky kvality komplexní

Pro získání této značky je nutno ověřit všechny vlastnosti výrobku. Značka musí splňovat všechny požadavky Zásad Programu CzQ.

Příklady v roce 2002 přijatých značek: Czech Made, Ekologicky šetrný výrobek.
3.2 Značky kvality speciální

3.2.1 Tyto značky dokladují ověření jedné nebo více vlastností výrobku (služby). Výrobek (služba) označen značkou musí jednoznačně splňovat požadavky bodů 4.1 – 4.3 a bodu 4.5 článku 4 těchto Zásad.

Příklady v roce 2002 přijatých značek: ČSN-TEST, ESČ, Bio-Produkt

3.2.2 Pro přijetí speciální značky do PROGRAMU CZQ platí pravidlo, že je právem a povinností Řídícího výboru posoudit a rozhodnout, v jakém rozsahu je správce značky povinen splňovat požadavky těchto Zásad.
3.2.3 V případě, že k tomu budou závažné důvody, má Řídící výbor rovněž právo rozhodnout o způsobu používání loga Česká kvalita (jeho umístění na výrobku, v provozovně služeb, v dokumentaci apod. a toto dle vlastního uvážení kontrolovat). O tomto bude správce značky informován.


4 Propagace Programu CzQ

Správci značky zpracovávají náměty na propagaci PROGRAMU CZQ v rámci plánu propagace jejich značky. Tyto předkládají do sekretariátu PROGRAMU CZQ (NIS-PJ), vždy do 11.12. běžného roku.
Sekretariát PROGRAMU CZQ (NIS-PJ) organizuje jednou za rok (leden) setkání správců značek, kde budou společně projednány náměty na propagaci PROGRAMU CZQ, možnosti a způsob jejich financování.
Na základě podkladů od správců značek a společného zasedání bude propagace PROGRAMU CZQ projednána v rámci zasedání pracovní skupiny pro mediální podporu a propagaci Rady ČR pro jakost.

5 Použité pojmy

5.1 PROGRAM CZQ - Program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb.
5.2 ZNAČKA KVALITY - označení výrobku nebo služby, které dokladuje, že byla třetí stranou ověřena jedna nebo více vlastností výrobku (služby), rozhodných pro kvalitu výrobku (služby).
5.3 KOMPLEXNÍ ZNAČKA KVALITY - značka je dokladem o ověření vlastností výrobku (služby) rozhodujících pro splnění požadavků. Ty na základě poznatků o požadavcích zákazníka stanoví příslušné odborné kruhy.
5.4 PŘÍSLUŠNÉ ODBORNÉ KRUHY - odborníci z průmyslu, služeb, vysokých škol, výzkumných pracovišť, zkušeben, laboratoří apod., kteří spolupracují se správcem značky při stanovení požadavků na vlastnosti výrobků (služeb).
5.5 SPRÁVCE ZNAČKY - organizace registrovaná v ČR, která získala oprávnění udělovat v rámci PROGRAMU CZQ značku (více značek) kvality.
5.6 SPECIÁLNÍ ZNAČKY KVALITY – značky dokladující ověření převážně jedné vlastnosti výrobku (služby).
5.7 REGULOVANÁ OBLAST – zahrnuje výrobky (služby), které musí odpovídat příslušným právním předpisům.
5.8 NEREGULOVANÁ OBLAST – zahrnuje výrobky (služby), které odpovídají požadavkům trhu.
5.9 ŘÍDÍCÍ VÝBOR - nejvyšší orgán PROGRAMU CZQ, zřízený Radou ČR pro jakost. Rozhoduje o přijetí správce značky (a jeho značky/značek) do PROGRAMU CZQ. Řídí se Statutem schváleným Radou ČR pro jakost.
5.10 KVALITA (JAKOST) - stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků (znaky kvality, jakosti).
5.11 ZNAKY JAKOSTI (ZNAKY KVALITY) - charakterizují různé vlastnosti výrobků (fyzikální, chemické, biologické, smyslové, časové, ergonomické, design, snadnost obsluhy, záruční doba, servis apod.).
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.