referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Česká kvalita - program podpory kvalitních produktů
Dátum pridania: 26.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Zbyncek
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 282
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Program Česká kvalita (Program CzQ)

Preambule

Vláda České republiky přijala svým usnesením ze dne 26. června 2002 číslo 685 program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb Program Česká kvalita (dále jen PROGRAM.CZQ).
Zároveň vyslovila souhlas s předloženým projektem PROGRAMU CZQ. Řízením PROGRAMU CZQ je pověřen předseda Rady ČR pro jakost.
Nejvyšším výkonným orgánem PROGRAMU CZQ je Řídící výbor jmenovaný Radou ČR pro jakost. Při své práci se řídí Statutem a jednacím řádem (příloha č. 4). K jeho povinnostem mimo jiné patří přijmout „Zásady PROGRAMU CZQ“, realizovat jejich případné změny a dbát na jejich dodržování.


Účastníky PROGRAMU CZQ jsou:

•Řídící výbor
•Sekretariát
•Správci značek

1.1 Řídící výbor PROGRAMU CZQ

1.1.1 Složení Řídícího výboru je uvedeno ve Statutu a jednacím řádu. Jeho členy jsou zástupci zainteresovaných resortů, spotřebitelských organizací, podnikatelských sdružení a svazů a nevládních organizací zabývajících se kvalitou. Zastoupení v Řídícím výboru mají i správci značek.
1.1.2 Řídící výbor v rámci své činnosti:
-je nejvyšším orgánem v PROGRAMU CZQ;
-přijímá zásady PROGRAMU CZQ a jejich změny a dbá na jejich dodržování všemi účastníky;
-rozhoduje o registraci (vyjmutí) jednotlivých značek kvality do (z) PROGRAMU CZQ;
-zajišťuje kontrolu dodržování pravidel PROGRAMU CZQ;
-rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí námitek;
-informuje veřejnost o PROGRAMU CZQ.
1.1.3 Způsob práce Řídícího výboru:
- pracuje podle Statutu schváleného Radou ČR pro jakost.

1.2 Sekretariát
-je výkonnou složkou PROGRAMU CZQ;
-zajišťuje chod PROGRAMU CzQ po stránce organizační a administrativní;
-přijímá, eviduje a prověřuje žádosti o registraci do PROGRAMU CZQ;
-přijímá a prověřuje námitky;
-vede evidenci příjmů a výdajů a Řídícímu výboru předkládá výroční zprávu.
Funkci sekretariátu zastává Národní informační středisko pro podporu jakosti.

1.3 Správci značek

jsou organizace, které udělují/propůjčují značky podle svých veřejně přístupných pravidel a splňují požadavky na registraci do PROGRAMU CZQ. V okamžiku přijetí správce značky do PROGRAMU CzQ je správce značky povinen informovat držitele značek o možnosti používat ve svých mat. i značku PROGRAMU CzQ a to bez dalších finančních požadavků.


2 Cíl Programu CzQ

Cílem Programu CzQ je:

•Zavést jednotný systém důvěryhodných značek kvality, které jsou v České republice udělovány/propůjčovány výrobkům nebo službám, a to různými organizacemi (sdruženími, certifikačními orgány, společenstvy, cechy apod.) – správci značek.

•Zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality založené na objektivním ověření kvality výrobků a služeb třetí stranou, nepodporovat značky bez vypovídací schopnosti.

•Zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků nebo služeb na domácím trhu.

•Vytvořit nástroj umožňující podporu tuzemských malých a středních podniků z veřejných zdrojů za podmínky, že tyto podniky věnují mimořádnou pozornost kvalitě svých výrobků (služeb) a tyto opatřují značkami kvality.

•Pomoci zlepšit image českých firem v zahraničí, kde je získání značky dokladující ověřenou kvalitu převážně vysoce hodnoceno.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.