referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izidor
Sobota, 4. apríla 2020
Motivácia zamestnancov k BOZP
Dátum pridania: 13.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Rovensko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 556
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 32m 20s
Pomalé čítanie: 48m 30s
 

Podniková politika BOZP:
• stanovuje konkrétne ciele a priority a jasne ich definuje
• udáva základnú orientáciu, požadovaný smer vývoja bezpečnosti práce v podniku, ciele ktoré sa majú dosiahnuť
• vytvára jasný rámec pre aktivity vedenia, podrobné zodpovednosti a vzťahy, na zaisťovanie zvyšovania úrovne bezpečnosti práce
• podporuje rozvoj ľudských zdrojov a vytvára motiváciu pre zamestnancov
• vychádza zo skutočných rizík poškodenia zdravia a iných strát pri práci
• kľúčovým prvkom je podniková kultúra
• je založená na dôkladnom rozbore súčasných, skutočných podmienok a na cieľových zámeroch
• kladie prioritný dôraz na bezpečnosť pracovného systému
• je zameraná na zlepšenie štruktúry a kultúry celého podniku
• je predkladaná jednoduchým a zrozumiteľným jazykom
• definuje metodológiu, ktorá má byť použitá
• má formu obojstranných záväzkov na všetkých úrovniach riadenia podniku a nie je nariaďovaná zhora
• sú konkrétne definované zodpovednosti v oblasti riadenia BOZP na všetkých úrovniach riadenia, postupy a lehoty na dosiahnutie požadovaných cieľov
• forma umožňuje jednoduché porovnanie dosiahnutých výsledkov s cieľmi politiky, obsahuje systém spätnej väzby
• podporuje ďalšie systémy v integrovanom systéme riadenia. Námety na zostavenie podnikovej politiky BOZP možno čerpať z uvedených noriem a dokumentov pre systém riadenia. Podľa BS 8800 má politika deklarovať, že firma sa na všetkých stupňoch riadenia stotožňuje s nasledovnými princípmi:
 uznáva BOZP ako neoddeliteľnú súčasť svojich podnikateľských aktivít
 zabezpečuje vysokú úroveň výkonu BOZP, minimálne v súlade so zákonnými požiadavkami a neustále zlepšuje tento stav aj z hľadiska efektívnosti nákladov
 poskytuje primerané a vhodné zdroje na realizáciu tejto politiky
 stanovuje a zverejňuje ciele BOZP, aspoň formou interných oznámení
 kladie riadenie BOZP ako primárnu zodpovednosť priameho riadenia od najvyššej výkonnej úrovne až po najnižšiu riadiacu úroveň
 zabezpečuje pochopenie tejto politiky, realizáciu a dodržiavanie na všetkých úrovniach organizácie
 zainteresováva zamestnancov a konzultuje s nimi, aby sa dosiahla ich podpora tejto politike a jej realizácii
 pravidelne preveruje politiku, systém riadenia a audity, v súlade s politikou zabezpečuje pre zamestnancov na všetkých úrovniach primeraný výcvik, aby boli kvalifikovaní pre vykonávanie svojich pracovných povinností a zodpovedností
V praxi sa stretávame s tým, že firmy prezentujú svoju politiku BOZP formálne, bez fantázie, len deklarovaním uvedených štandardných zásad, napríklad formou ako je uvedené nanasledovnomobrázku:
Obr. Príklad formy vyhlásenia podnikovej politiky
Takáto forma však pôsobí formálne a nepresvedčivo. Nezohľadňuje špecifiká podniku, nehľadá vlastný prístup k motivácii zamestnancov a manažérov. Na takomto dokumente by mohla hociktorá firma vymeniť hlavičku a deklarovať ho ako svoju podnikovú politiku. To však nie je účelom. Možno nájsť aj dobré príklady. Jedným z takých je napr. deklarovaná stratégia firmy U.S. Steel a firmy Graycor Industrial Constructors Inc.:

VÝZVA K POLITIKE A STRATÉGII BOZP:
• Prvoradým cieľom organizácie je dosiahnuť nulovú úrazovosť.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.