referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohumil, Bohumila
Nedeľa, 3. marca 2024
Motivácia zamestnancov k BOZP
Dátum pridania: 13.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Rovensko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 556
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 32m 20s
Pomalé čítanie: 48m 30s
 

Úrazy nie sú nevyhnutné; všetkým úrazom a haváriám sa dá predchádzať
• Nič nie je dôležitejšie, než bezpečnosť; ani výroba, ani tržby, ani zisky
• Bezpečnosť môže byť riadená a preto je zodpovednosťou všetkých vedúcich pracovníkov
• Bezpečné konanie je osobnou zodpovednosťou jednotlivcov a podmienkou zamestnania v našej firme
• Bezpečnosť je spôsob života po celých 24 hodín...
• Záväzok k totálnej bezpečnosti je záväzkom robiť veci správne....atď.
Dobre definovaná politika BOZP je základom úspechu ďalších krokov v systéme riadenia; zainteresováva a motivuje všetkých zamestnancov. Je základom zmysluplnej práce v prospech trvalého rozvoja podniku. Čo má byť obsahom podnikovej politiky BOZP?
Pretože rôzne podniky majú rôzne podmienky, rôzne potreby, rôzne ciele. Tie majú byť obsiahnuté v podnikovej politike. Pri zostavení podnikovej politiky BOZP možno vychádzať z dvoch prístupov, ako sú charakterizované systémy riadenia:
1. Podnikovú politiku zostaviť ako víziu, zámer, prejav dobrej vôle podniku, stanoviť ciele na základe očakávaní do budúcnosti.
2. Podnikovú politiku zostaviť na základe výsledku previerky východzieho stavu, potrieb a možností podniku. Upriamiť sa na oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie. Zostavovanie politiky BOZP predpokladá, aby podniková politika:
o bola primeraná charakteru a rozsahu bezpečnostných a zdravotných rizík organizácie;
o obsahovala záväzok na neustále zlepšovanie;
o obsahovala záväzok na súlad prinajmenšom s príslušnou aktuálnou aplikovateľnou legislatívou BOZP a s ďalšími požiadavkami, ku ktorým sa organizácia hlási;
o bola zdokumentovaná, implementovaná a udržiavaná;
o bola oznámená všetkým zamestnancom so zámerom, aby si všetci zamestnanci boli vedomí svojich individuálnych povinností (záväzkov) v rámci BOZP;
o bola dostupná zainteresovaným stranám;
o podliehala pravidelnému preskúmaniu, aby sa zabezpečila jej relevantnosť a vhodnosť pre organizáciu. Pritom je potrebné brať do úvahy
• politiku a ciele relevantné k činnosti organizácie ako celku;
• nebezpečenstvá BOZP organizácie;
• zákonné a iné požiadavky;
• historickú a súčasnú výkonnosť BOZP organizácie;
• potreby iných zainteresovaných strán;
• príležitosti a potreby k neustálemu zlepšovaniu;
• potrebné zdroje;
• spoluúčasť zamestnancov;
• spoluúčasť dodávateľov a iných externých zamestnancov. Politika BOZP musí byť v zhode s celkovou firemnou politikou organizácie a v súlade s politikou v iných disciplínách riadenia napr. manažérstvom kvality alebo environmentálnym manažérstvom.

PROGRAM REALIZÁCIE PODNIKOVEJ POLITIKY
Aby sa idey, zámery a ciele podnikovej politiky stali realitou, je potrebné rozpracovať ich do konkrétneho programu - plánu úloh, postupu, ako sa má podniková politika realizovať. Je potrebné zabezpečiť, aby boli určené konkrétne úlohy, konkrétne termíny, aby boli určené zodpovedné osoby za ich realizáciu a kontrolu.
Úlohy by mali spĺňať niektoré kritériá, ktoré si možno otestovať tzv. metódou SMART.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.