referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vlasta
Streda, 19. februára 2020
Motivácia zamestnancov k BOZP
Dátum pridania: 13.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Rovensko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 556
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 32m 20s
Pomalé čítanie: 48m 30s
 

Zmysluplné úlohy majú byť:
S - špecifické, konkrétne
M - merateľné
A – aplikovateľné - musia mať zmysel
R - realistické, dosiahnuteľné
T - termínované, časovo určené

PRÍSTUPY K VYPRACOVANIU PODNIKOVEJ POLITIKY BOZP:
Z pohľadu formy dokumentov:
1. možno vypracovať dva dokumenty:
 koncepcia podnikovej politiky BOZP (koncepčný materiál, vízia, smerovanie podniku)
 program realizácie (zoznam konkrétnych úloh na realizáciu podnikovej politiky BOZP s konkrétnymi termínmi a zodpovednými pracovníkmi)
2. vypracovanie len jedného dokumentu:
 plán konkrétnych úloh, ktorý vyjadruje zámery podniku, čo treba zlepšiť. Hodí sa najmä v malých firmách
Z pohľadu východzej základne:
2. formulovanie politiky BOZP ako zámer, víziu pre budúcnosť; - prvý krok v systéme riadenia
3. najprv sa vykoná previerka východzieho stavu a na základe poznania úrovne BOZP, reálneho stavu, v ktorom sa firma nachádza sa formulujú ciele podnikovej politiky BOZP, stav, ktorý chce firma dosiahnuť. ZOSTAVENIE PODNIKOVEJ POLITIKY BOZP
o Snažte sa, aby politika BOZP bola šitá pre Váš podnik, nech nie je všeobecná a formálna.
o Venujte sa riešeniu problémov, ktoré treba naprávať; snažte sa niečo konkrétne zlepšiť.
o Zabezpečte, aby sa na vypracovaní podnikovej politiky BOZP podieľal najvyšší manažment a zástupcovia zamestnancov.
o Nech politika BOZP nie je jednostranným záväzkom vedenia podniku. Nech znamená aj spoločný záväzok pre zamestnancov
o V politike BOZP venujte pozornosť aj podnikovej kultúre, pracovným podmienkam a pracovným vzťahom
o Otestujte si ciele a úlohy vyplývajúce z politiky BOZP metódou SMART. Nemusí to byť dogma
o Zabezpečte, aby bolo priebežne kontrolované plnenie úloh vyplývajúcich z politiky BOZP
o Podnikovú politiku po čase vyhodnoťte a stanovte si nové ciele a úlohy
DOBRÁ PODNIKOVÁ POLITIKA VEDIE K PROSPERITE PODNIKU
Potvrdzuje to aj nasledovný algoritmus:
Dobrá politika BOZP je základom systému riadenia BOZP

Dobrý systém riadenia BOZP je základom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dobrých pracovných podmienok

Tie isté postupy, ktoré vedú k zlepšeniu BOZP a pracovných podmienok, vedú k vyššej efektívnosti, produktivite a kvalite práce

Vyššia efektívnosť, produktivita a kvalita práce znamená úspech podniku

Inšpekcia práce

Na základe zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú :
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
• Národný inšpektorát práce,
• inšpektoráty práce. Do 1.7.2000 bola inšpekcia práce vykonávaná orgánmi rezortu Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky (ÚBP SR) podľa zákona č.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.