referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslava
Nedeľa, 5. apríla 2020
Motivácia zamestnancov k BOZP
Dátum pridania: 13.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Rovensko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 556
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 32m 20s
Pomalé čítanie: 48m 30s
 

174/1968 Zb.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) zodpovedá za tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky ochrany práce a za výkon inšpekcie práce :
• vypracúva koncepčné materiály, programové materiály a návrhy opatrení na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práce,
• koordinuje činnosť orgánov štátnej správy v oblasti ochrany práce,
• riadi a kontroluje Národný inšpektorát práce,
• organizuje vykonávanie odborných skúšok a na ten účel zriaďuje skúšobnú komisiu,
• zabezpečuje a odborno-metodicky usmerňuje výskumnú činnosť v oblasti bezpečnosti práce a v oblasti bezpečnosti technických zariadení,
• riadi a kontroluje Technickú inšpekciu podľa zákona č. 330/1996 Z.z. • zabezpečuje výchovu a odborné vzdelávanie zamestnancov Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce a odborne usmerňuje výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce,
• je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Národný inšpektorát práce,
• vydáva a odoberá podnikateľom oprávnenia na vykonávanie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa osobitného predpisu,
• vypracúva návrhy na plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti ochrany práce a zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
• vydáva inšpektorom práce preukaz inšpektora práce,
• vydáva inšpektorom práce osobitné poverenie na výkon inšpekcie práce na
o zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky a námorných lodiach a riečnych lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky,
o pracoviskách nachádzajúcich sa mimo územia Slovenskej republiky, ak výkon inšpekcie práce vyplýva z medzinárodných zmlúv a dohovorov,
• rozhoduje pri pochybnostiach, či sa na pracovisku vykonáva inšpekcia práce
• predkladá vláde Slovenskej republiky správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce do piatich mesiacov po skončení kalendárneho roka.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.