Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alkaloidy

Sú dusikaté látky rastlinného pôvodu. Dusík je spravidla viazaný v kruhu, takže ich možno zaradiť medzi deriváty heterocyklických zlúčenín. Majú zložitú štruktúru a viaceré z nich možno považovať za deriváty aminokyselín.

Z chemického hľadiska sa vyznačujú zásaditosťou (prítomnosť dusíka v molekule). Reagujú s niektorými karboxylovými kyselinami( kyselina jablčná, citrónová, oxálová, jantárová a pod.). Vytvárajú soli, ktoré sú vo vode dobre rozpustné.

Charakteristickým znakom alkaloidov je ich silný fyziologický účinok na vyššie živočíchy a preto sa oddávna používajú ako liečivá a omamné drogy. Pri vyšších koncentráciách pôsobia ako jedy. Voľné sú vo vode nerozpustné.

V rastlinách sa často vyskytuje súčasne v niekoľko rozličných alkaloidov (napr. v kôre chinínovníka je vyše 20 rôznych alkaloidov). V rastlinách sa bežne vyskytujú v stotinách až desatinách percente, ale niektoré ich obsahujú 10 i viac percent, napr. tabak a kôra chinínovníka.

Vyskytujú sa v rozličných častiach rastlín a ich množstvo sa mení počas rastu rastlín. Zatiaľ nie je úplne jasný ich význam pre rastliny. Zdá sa, že by mohli mať za úlohu ochranu rastliny pred hmyzom.


Alkaloidy rozdeľujeme

najčastejšie podľa heterocyklu, ktorý tvorí základ ich štruktúry, napr. na alkaloidy s cyklom pyridínu ( nikotín, konín, piperín), s cyklom chinolínu alebo izochynolínu ( chinín, papaverín, morfín, kodeín atď. ), s cyklom indolu (strychnín, ergotamín a i.) a pod.

Z medicínskeho hľadiska najdôležitejšie alkaloidy sú:
Nikotín je alkaloid listov tabaku. Vyskytuje sa v nich v množstve 1 až 10 %. Atakuje centrálnu nervovú sústavu. Zapríčiňuje zúženie ciev a tým zvýšenie krvného tlaku. Je toxický silný jed ohrozujúci najmä deti, pre ich veľkú citlivosť na tento jed. Smrť môže nastať po paralýze dýchania. Smrteľná dávka pre človeka je asi 50 mg.


Tabak Virgínsky:

je rastlina obsahujúca v celej rastline nikotín s výnimkou zrelých semien. V minulosti nebol veľmi rozšírený. Sú známe iba užívania rôznych vonných listov napr. v Číne. Užívanie tabaku poznáme najmä od rôznych indiánskych kmeňov.
Je nutné pripomenúť, že fajčenie okrem rakoviny pľúc spôsobuje mnoho ďalších ochorení (infarkt myokard, žalúdočné kŕče, a i).

V tabaku je ešte veľa ďalších alkaloidov príbuzných nikotínu, okrem iného aj isonikotín. Chemicky je nikotín tekutý alkaloid. V tabaku je viazaný na kyselinu jablčnú alebo citrónovú. Atropín je prudko toxická látka. Ochromuje hladké svalstvo, čo sa využíva v medicíne, napr. v očnom lekárstve na rozšírenie zreničiek a v internej medicíne pri kŕčoch tráviaceho traktu. Smrteľná dávka pre človeka je 0,1 g.


Kokaín (koks, cukor )

sa nachádza v kokových listoch juhoamerickej koky. Vyskytujú sa v listoch v množstve 1 až 2%. Paralyzuje zakončenie nervov, preto sa používa ako miestne anestetikum. Pôsobí na centrálny nervový systém a zapríčiňuje stav opojenia. Pri opakovanom používaní hrozí návyk. Patrí medzi ťažké narkotiká (kokainizmus). V dôsledku toho bol v medicíne vytlačený a nahradený syntetickými anestetikami ako prokaín, novokaín, ktoré nemajú omamné účinky. Do roku 1903 sa v minimálnych množstvách pridával do známeho nápoja Coca-cola, neskôr bol nahradený kofeínom.
Crack

je to kokaín v najhoršej podobe. Jeho výroba je lacnejšia a účinok silnejší. Je oveľa nebezpečnejší než kokaín, pretože ho telo rýchlejšie absorbuje. Účinkuje len niekoľko minút, počas ktorých sa človek cíti euforicky, je aktívny a odvážny. Po štvrťhodine opojenosť zmizne, prichádzajú abstinenčné príznaky. Fajčiari cracku ich opisujú ako nepredstaviteľne strašný horor, pri ktorom túžia už len po smrti. Rýchle striedanie výšok a pádov volá po ďalších dávkach. Už po niekoľkých dávkach nie je človek pánom nad svojím životom.

Chinín. Kôra chininovníka obsahuje 2 až 15 % chinínu. Je dôležitým liekom proti malárii, používa sa ako antipyretikum (proti teplote) a v pôrodníctve. Chinín je nervovým toxínom.


Ópium

je vysušená mliečna šťava, ktorá sa získava z narezaných nedozretých makovíc maku siateho. Obsahujú 20 až 25 alkaloidov a to hlavne morfín, narkotín, papaverín, kodeín a ďalšie.
Vzhľad: hnedá, tuhá látka výraznejšieho zápachu

Morfín pôsobí ako tlmivo na centrálny nervový systém, odstraňuje vnímanie bolesti a má narkotické účinky. Je nebezpečie návyku (morfinizmus), tlmí dráždivosť dýchacieho centra. Vo vysokých dávkach pôsobí hypnoticky a dýchacie centrum ochrnie. Deriváty morfínu, ako dikodyd a dihydrokodeinon sú označované názvom Brown. Acetylovaním sa z morfinovej bázy získava asi najznámejšia tvrdá droga heroín.

Vzhľad:
biely prášok horkej chuti

Papaverín uvoľňuje kŕče hladkého svalstva. Kodeín je menej jedovatý ako morfín a má slabší narkotický účinok. V medicíne sa používa na tlmenie kašľa. Vyrábajú sa z neho rôzne analgetiká.

Vzhľad: biele tabletky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk