referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
BOZP (logistika Volkswagen)
Dátum pridania: 06.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dlbvftk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 795
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 19m 30s
Pomalé čítanie: 29m 15s
 
Téma : Vplyv bezpečnosti a ochrany zdravia v podmienkach VW Bratislava na úseku logistika

1. Úvod
2. Používané pojmy
3. Stručné priblíženie podniku VW Bratislava
4. Legislatívne normy v oblasti bezpečnosti práce
5. Súčasný stav predmetnej problematiky
5.1. Starostlivosť o ochranu zdravia
5.2. Starostlivosť o OOPP
5.3. Starostlivosť o technické zariadenia
5.4. Pracovné úrazy
5.5. Výchovná a vzdelávacia činnosť
6. Racionalizačné opatrenie
7. Záver
OBSAH

Úvod ………………………………………………………………… 4
Používané pojmy …………………………………………………… 5
Stručné priblíženie podniku .... …………………………………… 6
Legislatívne normy v oblasti bezpečnosti práce ……………….… 7
Súčasný stav predmetnej problematiky …………………………. 9
Starostlivosť o ochranu zdravia …………………………………. 9
Starostlivosť o ochranné pracovné prostriedky …………………. 10
Starostlivosť o technické zariadenia …………………………….. 12
Pracovné úrazy ……………………………………………………. 12
Výchovná a vzdelávacia činnosť …………………………………. 13
Racionalizačné opatrenie …………………………………………. 15
Záver ………………………………………………………………. 15
Použitá literatúra …………………………………………………. 16


1. ÚVOD :

Jedným zo základných práv, ktoré Ústava Slovenskej republiky zabezpečuje všetkým občanom, je právo na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.
Konkrétnym výrazom záruky tohoto práva je náš právny poriadok, ktorý mnohými právnymi normami stanovuje zúčastneným subjektom povinnosti a práva na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vzťahy na pracoviskách upravuje platná legislatíva v danej problematike – Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, Zákonník práce.
Zdravie ekonomicky činnej populácie v každej krajine a v plnej miere to platí aj pre Slovenskú republiku do značnej miery ovplyvňuje výkonnosť ekonomiky a efektívnosť jej jednotlivých súčastí.
Smrteľné a ťažké pracovné úrazy ako aj choroby z povolania predčasne vyraďujú z tvorivej ekonomickej činnosti často aj vysoko kvalifikovaných pracovníkov a ich náhrada býva veľmi časovo, ale aj finančne náročná.
Je preto prirodzené, že aj po roku 1989 a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky je bezpečnosti práce u nás venovaná významná pozornosť.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.