referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hedviga
Nedeľa, 17. októbra 2021
Zlievanie - technologický proces
Dátum pridania: 06.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dlbvftk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 063
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 21m 40s
Pomalé čítanie: 32m 30s
 

k výrobe odliatkov.
a ) V tekutom stave : - taviteľnosť
- zbiehavosť
b ) V etape tuhnutia : - objemové zmeny spojené so vznikom stiahnutí a mikro
stiahnutím
- chemická heterogenita
- bublinatosť
- schopnosť dosadzovať
c ) V tuhom stave : - lineárne zmraštenie
- náchylnosť k pnutiam
- vznik trhlín a prasklín

Taviteľnosť je schopnosť kovu alebo zliatiny prechádzať z tuhého do tekutého stavu. Závisí od tepelno - fyzikálnych vlastností kovu :

a ) teploty topenia T, t
b ) tepelnej kapacity C, c
c ) latentného tepla topenia L, l

Podľa teploty topenia rozdeľujeme prvky na štyri skupiny – plyny a kvapaliny, ľahko taviteľné, stredne taviteľné, ťažko taviteľné. Kov s najnižšou teplotou tavenia je ortuť – 39°C, s najvyššou volfrám – 3430 °C, najťažšie taviteľným prvkom je uhlík s teplotou topenia – 3450 °C,
Teplotu topenia ovplyvňuje vonkajší tlak a koncentrácia prísadového prvku.
Teploty topenia čistých kovov sa výrazne menia prítomnosťou prísadových prvkov, pričom ich vplyv závisí hlavne od ich koncentrácie, atómovej hmotnosti a tendencie k odmiešaniu pri tuhnutí.

Teplotou topenia je teplota likvidus tj. teplota, pri ktorej prechádza kov alebo zliatina do tekutého skupenstva.
Tepelná kapacita sústavy je množstvo tepla potrebné k ohriatiu sústavy ( látky ) o 1 K prípadne o 1 °C.
Latentné teplo topenia je množstvo tepla, ktoré je treba dodať látke vyhriatej na teplotu topenia, aby sa jej stav zmenil z tuhého na kvapalný.


Progresívne zlievárenské technológie a ich rozdelenie :

V posledných rokoch sa však zlievarenstvo znovu rozvíja zavádzaním nových technologických metód a kvalitnejších materiálov. Na celom svete sa zvyšuje tlak na úsporu všetkých druhov energie, surovín a ľudskej práce, čo sa prejavuje aj na zlievárenstve. To znamená, že rastú požiadavky na odliatky s vysokými úžitkovými hodnotami, je snaha vyrábať odliatky vysokej materiálovej kvality, úzkych rozmerových tolerancií a vysokej akosti povrchu.

Celý proces zhotovenia odliatkov sa delí spravidla na päť čiastkových pracovných úsekov :
- výroba modelu
- zhotovenie formy
- tavenie materiálu
- odlievanie
- čistenie s úpravou odliatku

Rozvoj zlievárenskej výroby trvá, avšak na vyššej kvalitatívnej úrovni v dôsledku širokého uplatňovania mechanizácie a automatizácie. Existuje veľa technológií a spôsobov výroby odliatkov od najjednoduchších zlievárenských postupov, až po najmodernejšie progresívne zlievarenské technológie, ktorým budeme zameriavať väčšiu pozornosť. Niektoré postupy odlievania si okrajovo spomenieme a zameriame sa na špecifické odlievacie technológie.

Výroba odliatkov liatím do kovovej formy :

Je to spôsob vhodný na sériovú výrobu presných odliatkov s 1. až 3. stupňom presnosti zo zliatin hliníka.

Princíp liatia s teplou komorou do kovových foriem využíva špeciálna metóda – liatie pod tlakom.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.