Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hudobné žánre

Rock

Alebo rok je jedným z hudobných žánrov populárnej hudby. Rock ako žáner je veľmi rozsiahly, diferencovaný a jeho hranice sú voľne definované s vzdialene príbuznými žánrami napríklad ako soul. V širšom zmysle rock zahŕňa aj rock-and-roll, ktorý je
jeho najstaršou fázou. Označenie rock (namiesto rock and roll) sa začalo používať od 2. polovice 60. rokov.

Charakteristický je najmä svojou rytmikou, ktorá je založená predovšetkým na troch hudobných nástrojoch: bicích, basgitare a elektrickej gitare. Môžu byť však zahrnuté ďalšie nástroje ako klávesové nástroje (organ, klávesové syntetizátory) a aj dychové
hudobné nástroje (trúbka, trombón), ktoré sa bežne používajú v niektorých jeho podžánroch.

Hlavný formujúci vplyv na rock v užšom zmysle mal rock-and-roll. Na začiatku 60. rokov rock 'n' roll vybočoval z ostatných žánrov a na počiatku Britského rocku sa naliehalo na používanie termínu rocková hudba. S „britskou inváziou“ to znova vzpružilo tento hudobný štýl v USA, kde sa znova navrátil a stal sa posledným medzinárodným kultúrnym fenoménom so značným spoločenským dopadom na svet. Konkurenčné nároky sa pripisovali skončeným vojnám, šíreniu mieru a tolerancie rovnako tiež mravného úpadku, dokonca sexuálnej promiskuity. Rock sa stal populárnym naprieč celou planétou a rozvinul sa do početných veľmi odlišných štýlov s obrovským zázemím v mnohých krajinách, kde pretrváva dodnes.


Disko

alebo disco je hudobný žáner, ktorý má svoj pôvod na diskotékach. Vo všeobecnosti sa tento názov používa na označenie hudobného štýlu, ktorý vznikol vplyvom funku, soulu, salsy a latinsko-americkej hudby.


Punk rock

Punk (čítaj pank) je hudobný a životný štýl.

Po anglicky toto slovo znamená nezmysel alebo výtržník. Toto označenie sa používalo pre nekvalitnú hudbu. Punk ako hnutie vznikal postupne, hoci za jeho vznik býva obyčajne označovaný rok 1976. Predovšetkým v Anglicku tento štýl nebol chápaný iba ako hudobná záležitosť, ale aj ako vec životného štýlu. Punkeri sa programovo stavali proti spoločnosti a propagovali protikladný životný štýl, keď kritizovali predovšetkým pretvárku a honbu za peniazmi. Tento životný štýl počas krátkeho času viedol k určitej pasivite a s hnutím sa často šírili drogy. Sťažňovým heslom punku je No Future!, žiadna budúcnosť. Zo strany vyznávačov punku je možné stretnúť sa s tvrdením, že základom punku je provokácia.
 
Hudba a tanec

Hudobne sa punk vrátil k počiatkom rocku, tzn. využívanie jednoduchej melódie obyčajne s troma akordmi, v extrémnych prípadoch s dvoma akordmi a väčšinou so satirickým textom. Punková hudba je založená predovšetkým na textoch piesní, majú za úlohu poukazovať na súčasné problémy doby tzv. priamym rýchlym a úderným nakopávaním. Za začiatok punkového hnutia sa často považuje pôsobenie skupín Sex Pistols (rock 'n' roll), ktorú paradoxne svojimi komerčnými myšlienkami preslávil Malcom McLaren, The Clash a Ramones. V skutočnosti sa o podobný štýl asi desať rokov dávnejšie pokúšalo viacero iných skupín, napríklad Stooges alebo Velvet Underground, ktoré sa ním nepresadili.

V bývalom východnom bloku patrila punková hudba medzi zakázané prúdy, aj tu však vznikali skupiny, ktoré ju napodobňovali, napríklad HNF a FPB. Po páde komunizmu sa tento hudobný štýl začal presadzovať aj tu.

S punkovou hudbou je spojený aj zvláštny chaotický tanec, pogo, ktorý vychádza z klasického poskakovania na mieste. S
nadhľadom sa dá povedať, že pogo sa tancuje na každom koncerte popovej kapely. V súčasnosti tanec pogo nemá určené presné
pravidlá. Uplatňuje sa pri ňom prudké kývanie hlavou, rozhadzovanie rukami, skákanie v rytme bicích alebo aj mimo rytmu a výrazná interakcia s ostatnými tanečníkmi. Neodmysliteľné je aj zdvíhanie ruky zovrenej v päsť.

Punk a móda 

Hlavným cieľom obliekania príslušníkov punkového hnutia bolo od začiatku predovšetkým šokovať ostatných. V začiatkoch u mnohých punkových skupín preto nájdeme svastiky. Neskôr, keď sa punk dostal do pozície odporcov fašizmu, mnohí členovia
toto správanie ospravedlňovali tým, že cieľom bolo iba šokovať.

Rýchlo sa vyvinul iný štýl obliekania, ktorého vyznávači chodili oblečení v roztrhaných džínsoch a v tričku s nášivkou nejakej
punkovej skupiny, často The Exploited alebo Sex Pistols. Veľmi častým doplnkom bola bunda krivák a obuv kanady. Všetko bolo doplnené veľkým množstvom spínacích špendlíkov. Punková móda vyvinula aj vlastné účesy, "kohúta"-číro, bodliny alebo rozstrapatené vlasy.

V priebehu 90. rokov 20. storočia došlo k rozvoju subkultúr a hudobných štýlov ovplyvnených punk rockom. V súvislosti s
tým došlo aj k uvoľneniu vzťahu medzi hudobnou a módnou stránkou subkultúry, inými slovami každý sa správa slobodne a počúvanie najrôznejších hudobných smerov vychádzajúcich z punk rocku už nie je tak často spájaný s nejakým konkrétnym imidžom alebo štýlom obliekania.

Módne prvky oblečenia


Punkeri sú špecifickí svojimi časťami odevu. Prvky na ich oblečení nie sú bezúčelné a väčšinou na niečo poukazujú.

Číro, čo je identitický znak, s ktorým sa väčšina punkerov stotožňuje a má niekoľko významov. Okrem cieľa šokovať, jeho prvý význam bol odlíšiť sa od hnutia skinheads, ktorí mali úplne vyholenú hlavu. Číro má byť aj prirovnaním k životu Indiánov a
ich bezstarostnému životu pred príchodom modernej civilizácie.

Obojok, u niektorých vyznávačom punku je možné vidieť ako módny doplnok na krku väčšinou ozdobený kovovými hrotmi, pyramídkami alebo inými špecifickými ornamentami na tento štýl. Má byť symbolom poukázania na otroctvo spoločnosti všetkých ostatných štátnych zriadení a systémov bez vôle občanov sa rozhodnúť, bez toho, aby za nich museli rozhodovať iní. Či išlo o formu otroctva, monarchie, republiky, feudalizmu, fašizmu alebo demokracie.

Roztrhané tričko a džínsy majú za účel provokovať v ľuďoch myšlienku, aby ich neposudzovali podľa štýlu obliekania. Prinútiť ich zamyslieť sa, či charakter človeka utvára jeho duchovno alebo zovňajšok.

Dnes sa objavuje čoraz viac ľudí, ktorí berú punk iba ako módu a nie ako životný štýl. Poukazujú tým napríklad na tzv. šampóny, ktorým sa na hlave géluje číro, čo vlastne ani číro nie je. Pravé číro je jeden jediný pruh vlasov na hlave, zvyšok hlavy je vyholený.

Ďalším prvkom sú zatváracie špendlíky - zicherky pripichnuté na odeve, ktoré majú praktický význam, oprava či zopnutie
oblečenia, ktoré často naozaj drží pokope len za pomoci zicheriek alebo v niektorých prípadoch aj na výrobu "bonga" ([plast]ová flaša upravená na fajčenie marihuany), čo však časť punkerov neuznáva, lebo sloboda a nezávislosť sú predsa hlavné piliere punkovej filozofie (závislosť na drogách nevedie k slobodnému životu). Paradoxné však je, že asi 80% punkerov holduje alkoholu a cigaretám.
Pôvod punku

Za jednu z prvých punkových kapiel vôbec sa považuje kapela Ramones, ktorá vznikla v roku 1974 v USA. Ramones ako prví použili v piesni spojenie punk rock (Judy is a Punk). Vlastne vytvorili základy punkovej uniformy (kožené bundy - tzv. "krivák", ošúchané úzke džínsy a boty Converse). Ramones hrali surový, rýchly rock'n'roll. Ich piesne boli krátke a prestávky ešte kratšie (často iba rýchle odrátanie: 1,2,3,4!). Základy punku položili aj americké kapely, ktoré hrali v tom istom období, napr. Stooges, Dead Boys, New York Dolls, Dictators atď. Okolo roku 1977-1978 prepukla vlna punku vo Velkej Británii, ktorú spustili Sex Pistols s hitmi Anarchy in the UK, God save the queen, No feelings, Holliday in the sun atď. Ich prvým a aj posledným albumom je Nevermind The Bollocks, Here is the Sex Pistols, pretože ostatné albumy boli iba záznamy z koncertov alebo výbery. Koniec všetkého bolo vyhodenie basáka Glena Matlocka a prijatie hudobného analfebeta Sida Viciousa. Sex Pistols boli asi najznámejší ťahúni punku ako módnej vlny po celom svete. Svoje urobili aj premyslené marketingové ťahy ich manažéra Malcolma McLarena. Rozdiel medzi americkým a anglickým punkom bol však v tom, že americký punk smeroval k zábave a anglický punk viac k politike. Avšak nedá sa nespomenúť ani iné kapely z Británie ako napr. The Clash, The Damned, Sham69, UK Subs, či škótskych The Exploited a The Skids.

Na Slovensku ako prvá skupina začala s punkom koketovať vtedy ešte zábavová skupina Tip. To bolo niekedy v r. 1979. Za počiatok slovenskej punkovej scény sa pokladá kapela Paradox, z ktorej neskôr vznikli kapely Zóna A a Slobodná Európa.

Punk dnes


Po takmer 40. rokoch vývinu, punk výrazne menil svoju podobu a charakter. Kým v minulosti bol skôr záležitosťou  undergroundu, dnes punk v niekoľkoročných cykloch ovplyvňuje dominantnú kultúru, hlavne módu. Z toho dôvodu je punková scéna rozdelená na niekoľko častí. Okrem štyroch vývojových vĺn existuje aj komerčná verzia punku, ktorá vznikla v polovici 90. rokov – tzv. new punk. Tento štýl kvôli nízkemu veku poslucháčov je niekedy označovaný ako kinderpunk. Prívrženci new punku často kombinujú prvky punkovej a skaterskej módy. New-punkeri sú zväčša školopovinní, klasický alkopunk odmietajú. Najnovším punkovým prúdom je emo – emocionálny melodický punk. Jeho prívrženci obľubujú čiernu farbu, make-up, pričom štýlovo nadväzujú na gothic punk. V dnešnej punkovej subkultúre je citeľný aj vplyv iných subkultúr. Okrem klasických štýlov ako sú Ska, reggae a skinheads, dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu aj štýlmi gothic, skate a hip–hop.

Ženské pohlavie je v hnutí zastúpené v oveľa menšej miere, pričom mobilita do a von zo subkultúry má oveľa vyššiu frekvenciu ako u chlapcov. Napriek tomu, že výzor punkerov je často agresívny a sú terčom policajných represií z dôvodu hrozby pre spoločnosť, punk je sám o sebe apolitický. Politická aktivita je často obmedzená iba na účasť na demonštráciách. Menšia časť punku – anarchopunk je však politicky aktívna. V 90. rokoch bol punk veľmi aktívny na demonštráciách konajúcich sa proti zasadaniu Medzinárodného menového fondu, G8 a Svetovej Banky. Pre výtržnosti a stotožňovanie punkerov a anarchistov zo strany spoločnosti, anarchistické hnutie sa často od punku dištancuje a účasť punkerov na demonštráciách chápe negatívne. V
posledných rokoch dochádza k expanzii punku do nových lokalít – hlavne Ázie. Kým punk v Japonsku má svoju dlhšiu tradíciu, novinkou je rast subkultúry v Malajzii a predovšetkým v Číne. Punková subkultúra dnes ma vlastné vydavateľstvá, časopisy, webové stránky, kluby, kde prežíva relatívne nezávisle na hlavnom prúde.

Najznámejšie
punkové skupiny • Agnostic
  Front

 • Angelic
  Upstarts

 • Anti-Flag

 • Anti-Nowhere League

 • Black
  Flag

 • Blitz

 • Buzzcocks

 • Cock Sparrer

 • Cockeny
  Rejects

 • Conflict

 • Crass

 • Dead Kennedys

 • Discharge

 • Goldfinger

 • Guitar
  Gangsters

 • Chelsea

 • Millions of Dead Cops

 • Misfits

 • Oi
  polloi

 • Propagandhi

 • Ramones

 • Sex Pistols

 • Sham 69

 • The
  Adicts

 • The
  Casualties

 • The Clash

 • The
  Crack
 • The
  Damned

 • The Exploited

 • The
  Partisans

 • The
  Varukers

 • The
  Vibrators

 • The Stranglers

 • Total
  Chaos

 • Toten Hosen

 • Toy
  Dolls

 • U.K.Subs

 • Vice
  Squad


Slovenské kapely • Anonym
  kids

 • Davová
  Psychóza

 • hospital
  bukra

 • Hoten
  Toten

 • Good Reason

 • Fatal
  Error

 • Ilegality

 • Konflikt

 • Načo
  Názov

 • Odpad

 • Padla
  na hlavu

 • Pliaga

 • Punkreas

 • Slobodná Európa

 • Stavebný
  Materiál

 • Zašitá
  diera

 • Zdanie
  klame

 • Zóna A

 • Nekultúra


Drum and bass

Drum and bass (drum’n’bass, DnB) je hudobný štýl, ktorý má pôvod v štýloch hip hop, reggae, dub, funk, breakbeat a bass drum. Tento hudobný štýl má svoje začiatky vo Veľkej Británii. Začal sa rozvíjať zo štýlu breakbeat hardcore a rave scény a dostal sa do povedomia v 90. rokoch 20. storočia. Počas prvých 10 rokov existencie sa drum and bass vyvíjal v mnohých smeroch, včleňoval mnoho prvkov hudby od reggae a jazzu až po techno a trance. Dnes sa drum and bass hrá v nočných podnikoch a hlavným znakom tohto štýlu je výrazný dôraz na rýchle tempo bubnov a hlasná, komplikovaná basová linka. Má niekoľko "odnoží" tvrdý techstep, melodický jump up, elektrostep ... .

Za "otcov" techstepu sa považujú svetoznámi dj a producenti Ed rush a Optical. Snažili sa skombinovať lámaný beat s prvkami techna čo sa im podarilo. V súčasnosti sú obľúbení techstepoví producenti napr. Noisia, Spor, Gridlock, ... .

Elektrostep, jedná sa o málo rozšírenú "odnož" d"n"b, za základ by sme mohli považovať dosku od producenta s menom "John B" doska nesie názov "In Tranzit", producent na doske kombinuje prvky tzv "elektra" s rytmom d"n"b.

Jump up, je melodickejšia "odnož" d"n"b, prevládajú v ňom veselé melódie zo silnou basovou linkou. Producenti tohto štýlu napr. Calyx, Pendulum, Subfoxus, Future Prophecies ... .

Nakoľko je d"n"b relatívne nový štýl vyvíja sa veľmi rýchlo, existuje množstvo rôznych "odnoží". Najtvrdšou odnožou drum n bassu je darkstep. Je typický svojimi tvrdými perkusiami, a šialenymi rytmami a temnou atmosférou.

Drum and bass: Pôvod v štýloch: Hip-hop, Reggae/Ragga, Dub, Funk, Breakbeat, Bass Drum.
Kultúrne pozadie: 90. roky - začiatok/stred, Londýn, Bristol
Typické nástroje:   Synthesizer - Drum machine - Sequencer - Keyboard - Sampler - Laptop
Všeobecná popularita: Malá. Zo začiatku veľká obľuba v UK, dnes aj celosvetovo.
Odvodené štýly: Breakcore/Drill n bass
Podštýly: 2Step - Clownstep - Drumfunk - Intelligent DnB - Jump up - Jungle - Liquid funk - Hardstep -Techstep - Neuro
funk


Hip hop

Ako subkultúra vznikol v New Yorku (USA) v 70. rokoch 20. storočia v prostredí štvrtí obývaných prevažne černoským
obyvateľstvom. Počas rokov sa vyvinul do svojej dnešnej podoby - celosvetovej mestskej subkultúry mládeže.

V počiatkoch sa ako hlavné zložky tejto subkultúry uvádzali tzv. „4 elementy“ tj. rap, djing, b-boying a graffiti. Ako tzv. piaty element sa uvádza beatbox. V priebehu rokov sa tieto viac špecifikovali a pribudli ďalšie. Dnes hip hop zahŕňa špecifický
štýl produkcie hudby, slang, módu atď.

Korene

Hiphopovú kultúru ovplyvnilo mnoho faktorov. Vhodným predpokladom pre jej rozvoj bola multikulturálna spoločnosť New Yorku
70-tych rokov. Štýl a technika rapovania súvisí so západoafrickými básnikmi nazývanými grioti, ktorých piesne obsahovali hovorené prvky. Významným vplyvom boli taktiež hovorené pasáže piesní populárnych soulových a funkových hodobníkov.

Dôležitým vplyvom (hudobným i kultúrnym) bol dub, sub-žáner reggae, ktorý vznikol v 60-tych rokoch. Dub boli v podstate
inštrumentálne verzie populárnych reggae piesní, dôraz sa kládol na bicie a výraznú basovú linku. Dub priniesli do New Yorku jamajskí prisťahovalci, ktorí ho začali hrávať na partys v komunitných centrách a uliciach. Ako ďalšie vplyvy môžeme uviesť jazz a blues ale aj disco.
PočiatkyV New Yorských kluboch bola v 70-tych rokoch populárna predovšetkým disco hudba, na uliciach to však bol funk, soul a reggae. Konali sa tzv. „block parties“ (párty na ulici), kde dji používali na reprodukciu hudby dva gramofóny. Dji pomocou mixovacích techník predlžovali inštrumentálne pasáže funkových piesní do ktorých niekto spontánne animoval publikum a tak vznikol rap. K tejto hudbe sa taktiež rozvinula samostaná forma tanca nazvaná breakdance. Vizuálnu stránku hiphopvej kultúry dopĺňala v
počiatkoch aj špeciálna zložka graffiti, chápané ako spôsob zviditeľnenia sa a úteku od všednosti a každodennosti života vo
veľkomeste.

Hip hop ako subkultúra dnes


Dnes sa ako hip hop definuje celosvetová subkultúra, prekračujúca jazykové, náboženské či rasové bariéry. Rap ako hudobná zložka sa stal jedným z najpopulárnejších hudobných žánrov a jeho vplyv preniká aj do iných hudobných štýlov.


Hip hopová kultúra na Slovensku


Hip hop na Slovensko v dôsledku kultúrnej izolácie počas totality prenikol až v 90-tych rokoch, hoci náznaky tohto štýlu
sa u nás objavili napr. v skladbe Petra Nagya Taxis z roku 1984 či vo filme Fontána pre Zuzanu (výstup prvej slovenskej breakerskej skupiny Gumení chlapci). Za „krstného otca“ slovenskej hiphopovej hudby sa pokladá Dávid zo Senca. Prvé skupiny a interpreti sa objavili v Bratislave (Genuine Gem neskôr Žužuleta), Prievidzi (Jednotka Slovenskej Starostlivosti), Senci
(Ghetto ganx3, 2ja Lo3), Košiciach (Rap Steady Crew) a Piešťanoch (Pa3k Metamorfolord, dnes známy ako Rytmus zo skupiny Kontrafakt).

Breakdance sa spája s Gumenými chlapcami, ďalšie skupiny vznikali v Myjave (Amatéri),v Spišskej Novej Vsi (BDS), Vrbovom, Trnave a Handlovej.

Graffiti vzniklo v Bratislave, ďalšími mestami, kde sa rozvíjalo, boli Trnava, Trenčín a Žilina.

V súčasnosti je hip hop rozšírený na celom území Slovenska a teší sa stúpajúcej popularite. Medzi najznámejších predstaviteľov dnes patria:

skupiny a raperi: 2H+ (Deryck, El Suvereno, Vladis), A.M.O. (Viktor Hazard /AMN2, Moe, Opak), Agresor Lotor, Arzenál (Bio, Dappa, Rudec), Danosť, Druhá Strana (Miky Mora, Moloch Vlavo), Drvivá Menšina (Bacil, DNA, Šegi100), Gulos Potrok, H16 (Abe, Cigo, Grimaso, Kardinál Korec / Otecko, Koko Šajs / Koko Najs, Yanko Král), Kontrafakt (Anys / Aneška / Aneš, Ego, Rytmus), L.Ú.Z.A. (Čistychov, Hajtkovič, Slipo), JSS (A.D., Džuva, Lyrik H), Kaidžas (Abysi), Mater (Rebel, Tono Suchota), Modré Hory (Lyrik, Bene), Moja Reč (Delik, Ramon, Supa), Názov Stavby (Drvivá Menšina, L.Ú.Z.A.), Nenapravitelne Decko, Prečo Ne?! (Edi
eM, Holub), Rendezska.Sk (Blažo, Elban, PanTau, Škrupo), Shomi, Strapo, Turbo Boost (Konko / Billy Hollywood, Boy Wonder / Jedlee Wonder), Vec, Zverina, Žužuleta (Kam?čo?, RB), atď.

DJi: Anys, Drobizzzzg, Fazo, Grimaso, Hajtkovič, Jazzy, Kappa, Kebap, Lari, Lucco, Mako, Metys, Miko, Noe, Ramon, RomanZámožný, Shakul, Snoopy, Spank, Spinhandz, Sven, Škrupo, Tager, Vec, Viktor Hazard, Yaksha, Yanko Král
 • producenti:
  Abe, Amun, Anys, Analytik, B.eye, Čistychov, Deryck, Face, G-bod, Grimaso, Hajtkovič, Jazzy, Jozef Engerer, Konko a.k.a. Billy Hollywood, Masif, Miky Mora, Moe, Opak, Rudec, Smart, Vec, Viktor Hazard
 • breakeri:
  Stred, Quassit, Quattro, BreakFans, Outbreak, Kamikaze, Wrong Division(Žilina), Total Fantastic Superheroes (Pallas), Hasta La Muerte, Produkt crew, Shocking Monorism, Floor Rockers, Flying Squad, Old School Brothers
 • writeri:
  Mutants- SPK;BKS,DKS, Rascals, Sorta, Camel, 2MK, Kasa(Trnava)


Rhythm and blues

Rhythm and blues (skrátene R'n'b, R&B) je pojem, ktorý po prvýkrát použil Jerry Wexler z Billboard magazínu v USA v roku 1949 na označenie afroamerickej populárnej hudby, ktorá kombinovala džez, gospel a blues. Nahradil ním dovtedy používaný termín „race music“ (rasová hudba), ktorý bol považovaný za hanlivý. Od sedemdesiatych rokov pod r'n'b rozumieme aj funk, soul a disco, v dnešnej dobe tento termín označuje predovšetkým moderné varianty soul a hip hopu.

Dejiny


V 40. rokoch 20. storočia bol hudobný žáner rhytm & blues predchodcom rockabilly a rock'n'rollu. Medzi štýly, ktoré ho v tej dobe ovplyvňovali zaraďujeme jazz, gospel a africkú hudbu. Inšpiroval tiež návrat jazzu vo formách hard bop a bebop.

50. roky 20. storočia predstavovali prvú silnú dekádu pre klasické r'n'b. Okrem jazzu a rock'n'rollu vyvinulo r'n'b aj regionálne varianty, predovšetkým v New Orleans a Louisiane. Medzi výrazných interpretov radíme napríklad Fatsa Dominga alebo The
Neville Brothers.

V 60. a 70. rokoch afroamerickej populárnej hudbe dominovali soul a funk, štýly ktoré tiež ovplyvnili neskorší zvuk r'n'b. Popularita r'n'b nabrala na obrátkach v 80. rokoch s príchodom umelcov ako Michael Jackson, Prince, Luther Vandross, Whitney Houston a New Edition. Na prelome 80. a 90. rokov vznikol kombináciou r'n'b a rýchlych tanečných hip hopových rytmov
subžáner New Jack Swing (predstavitelia : Bobby Brown, Jodeci), na ktorého úspechu mal zásluhu predovšetkým producent Teddy Riley. V 90. rokoch bolo r'n'b stále viac ovplyvňované hip hopom (TLC), na druhej strane obľúbené boli aj balady so soulovým nádychom (Boyz II Men, Toni Braxton). Po roku 2000 sa vplyv r'n'b dostal až do mainstreamovej sféry. Jeho prvky zaznamenávame v piesňach popových umelcov ako Justin Timberlake, Pink či Gwen Stefani.

Súčasné R'n'B


Dnes r'n'b definuje hudbu, ktorá kombinuje prvky soulu, funku, popu a hip hopu. Niekedy sa hovorí aj o „urban music“. Hudba sa produkuje predovšetkým elektronicky, rytmy sú z drum machines a kombinujú sa s jemnými vokálmi. Často sa používajú hiphopové beaty, ale prejav je spievaný. Populárne je stále r'n'b ovplyvnené klasickým soulom, k výrazným osobnostiam patria Alicia Keys alebo John Legend. V hudbe niektorých r'n'b umelcov počujeme vplyv modernej karibskej hudby ako sú dancehall či reggaeton. Niektorí producenti ako Timbaland alebo Lil' Jon vyvinuli svojský štýl produkcie r'n'b s dominujúcim syntetizátorovým zvukom.
Quiet StormQuiet storm definuje r'n'b s jazzovým nádychom, jemnými tónmi a romantickým feelingom. Obsahuje minimálny vplyv hiphopu a popularite sa teší hlavne u dospelej urbánnej populácie v USA. Obľúbenými interpretmi sú Luther Vandross, Lionel Richie alebo Sade.

New Jack Swing


New Jack Swing vznikol spojením hiphopových beatov s r'n'b, preddstavitelia už spomenutí Bobby Brown či Jodeci, existuje aj ženský variant s názvom New Jill Swing zastúpená SWV, Total či Shanice.

Hip Hop Soul


Hip hop soul obsahuje ešte viac prvkov hiphopu, hlavne po hudobnej stránke. Významnými predstaviteľmi sú Blackstreet, Montell
Jordan ale hlavne Mary J. Blige nazývaná „The Queen of hip hop soul“.

Neo Soul


Neo soul kombinuje hip hop soul s klasickým soulom 60. rokov. Dá sa povedať, že je „alternatívnejšou“ formou súčasného r'n'b, má menšie zastúpenie v hitparádach. Do tohto subžánru zaraďujeme umelcov ako Jill Scott, D'Angelo, Steve Spacek, Angie
Stone, Dwele alebo Erykah Badu.

RnB umelci • Justin
  Timberlake

 • Pussycat
  Dolls

 • Aaliyah

 • Ashanti

 • Beyoncé

 • Black
  Milk

 • Mary
  J. Blige

 • Toni
  Braxton

 • Mariah Carey
 • Ray Charles

 • Craig
  David

 • Des'ree

 • Destiny's Child

 • Jamie
  Foxx

 • Aretha
  Franklin

 • The
  Funk Brothers

 • Macy
  Gray

 • Christina
  Milian
 • Whitney Houston

 • The Jackson 5

 • Janet Jackson

 • Michael Jackson

 • Jamelia

 • Jennifer Lopez

 • Alicia Keys

 • R.
  Kelly
 • Lenny Kravitz

 • Melanie
  B

 • Prince

 • Jimmy
  Reed

 • Diana Ross

 • Seal

 • Tina Turner

 • Usher

 • Amy Winehouse

 • Musiq


Emo

Emo
je americký slangový výraz označujúci hudobný žáner (pôvodne emotion hardcore, emotional hardcore). Slovom emo
môžu byť označovaní aj členovia „emo scény“ a osoby zapadajúce do príslušného stereotypu.História

Od polovice osemdesiatych rokov bol výraz emo používaný výhradne pre hudobný žáner inšpirovaný vtedajšou washingtonskou scénou. Keď sa hudba koncom deväťdesiatych rokov dostala do povedomia širšieho publika, začalo slovo nadobúdať ďalšie významy. Pôvod výrazu samotného je nejasný. V roku 1985 členovia skupiny Rites of Spring oznámili v časopise Flipside,
že ich niektorí fanúšikovia začali označovať ako „emo“, údajne podľa emócií, ktoré skupina ukazovala pri svojich vystúpeniach. V nasledujúcich rokoch bolo emo vnímané ako skratka z „emotive hardcore“, či „emotional hardcore“, ako bol vtedy tento druh hudby označovaný.

V dnešnej dobe je slovo emo používané v širšom význame, a je často považované za skratku slova „emotívny“. Po roku 2000 začali hudobné skupiny ako Dashboard Confessional popularizovať dramatickejší a osobnejší emo štýl, ktorého texty ďaleko viac oslovovali mládež.

Spolu s tým začala byť hudba známejšia, a emo začalo byť okolím používané ako termín pre prehnanú melodrámu či ublíženosť. Na fanúšikov tak často mierili vety ako „nebuď tak emo“ či „vzmuž sa, emo decko“ vyjadrujúce dojem, že sa berú príliš vážne.  Keď začali veľké vydavateľstvá vydávať hudbu skupín ako emo, postupne sa zjednotili aj rôzne štýly ich prezentácie. S emo
štýlom začal byť spojovaný štýl skupín ako From First to Last alebo Thursday, a to vrátane čierneho líčenia očí a dlhých vlasov,
zakrývajúcich oči.

Móda a kultúra


Stereotypná emo móda: Aj keď emo nie je o obliekaní alebo móde, často sa tento výraz na toto vyjadrenie používa. Tak ako sa predstavitelia rôznych hudobných žánrov vyznačujú osobitým štýlom obliekania, tak aj predstavitelia emo majú svoj štýl. Ide o dva rôzne štýly obliekania. Prvý vychádza z „indie emo“ scény deväťdesiatych rokov, a má väzby v indie rocku a punk rocku. Zahrňuje oblečenie obnoseného vzhľadu, typicky v khaki farbách, prípadne retro štýl. Tričká bývajú menšie, s podtlačou v štýle osemdesiatych rokov. Tašky a batohy bývajú zdobené špendlíkmi a odznakmi rôznych kapiel.

Druhý populárny štýl je tmavší a vyznačuje sa narovnanými dlhšími vlasmi odfarbenými na čierno (prípadne červeno, alebo
nejakým neprirodzeným odtieňom tmavej farby), no taktiež na bielo, prípadne kombinácia týchto farieb. Muži nosia tesnejšie nohavice, obvyklý je piercing pier či obočia a tmavý makeup (u žien aj u mužov; najvýraznejšia je čierna ceruzka na oči, ale vyskytujú sa aj červené očné tiene). Častým doplnkom sú okuliare s hrubšími tmavými rámami, ktoré občas nosia aj jedinci ktorí okuliare v skutočnosti nepotrebujú. Obľúbenou obuvou sú vysoké tenisky alebo skaterské topánky, či takzvané
číny.
"Nové emo"Po roku 2000 sa začal výraz "emo" používať v spojitostiach, ktoré nemajú žiadnu spojitosť s hudbou emo 80-tych rokov. Začala sa masívna prezentácia "emo módy", podobnej štýlu goth, ktorého stereotypom je plač, sebapoškodzovanie a výrazy "emo" a screamo sa začali používať pre kapely tvoriace pop punk, rock, alternatívny rock, či metalcore. Za "vinníka" sa považujú predovšetkým médiá, časopisy, internet. Neskôr sa začali používať výrazy popcore, emopop, mall emo, fake screamo, najmä ľuďmi počúvajúcimi "real emo", keďže žiadne z takto pomenovaných skupín nemajú veľa spoločného so skutočným emo/screamo.

Mylné chápanie emo


Aj keď emo označuje tak obliekanie a postoje fanúšikov emo scény, ako aj pôvodný hudobný štýl, sú od seba tieto dva významy značne odlišné. Emo ako hudobný štýl dlho predchádza slangovému označeniu „emo“. Súčasne je mnoho dnes aktívnych hudobných skupín označovaných ako „emo“ len preto, že sa ich štýl obliekania zhoduje s významom slangového výrazu, no v skutočnosti nepatria medzi predstaviteľov tohto hudobného štýlu. Najčastejšie sa jedná o hardcoreové, punkové, či rockové
skupiny.

Emo ako urážka


Výraz emo je v posledných rokoch tiež používané na internete ako urážka, vzťahovaná na jedincov budiacich dojem psychicky labilných, alebo rozoberajúcich svoje osobné životy na verejných diskusných fórach. Emo tiež býva používané k označeniu depresívnych pocitov.

Zaujímavosti


- slovo „emo“ môžeme vyslovovať normálne, ako [emo] alebo po anglicky [ímou]
- prvá česká skupina, ktorá sa zaslúžila o propagáciu EMO bola Vypsaná fixa s piesňou 1982. Úryvok z textu: “…jsem malej ímo a ty jsi princezna…” . Ďalšia česká populárna skupina Clou ktorá hrá rock, ale jej fanúšici ich zaraďujú k EMO, ich nové single ako Island Sun a Snowy Wing sú na prvých priečkach v českých rádiách.

Domáca tvorba

Na Slovensku nemáme všeobecne známeho typického predstaviteľa tohto hudobného žánru, čo ale neznamená, že sa u nás nenachádzajú žiadne takéto kapely. Prevažná väčšina tvorí v domácich štúdiách a vystupuje na menších koncertoch a v kluboch.
Najznámejší predstavitelia EMO

Svet
 • Sergay Anime Gay
 • Embrace
 • Alexisonfire
 • Texas Is The Reason
 • My American Heart
 • Scary Kids Scaring Kids
 • From First to Last
 • Funeral for a Friend
 • Senses Fail
 • Taking Back Sunday
 • Matchbook Romance
 • Hawthorne Heights
 • Thursday

Death metal

Death metal je odnož heavy metalu.

Definícia štýlu


Death metal môže obsahovať hrubé alebo temné texty zamerané na smrť ako nihilistickú metaforu (čo neplatí vo všetkých prípadoch). Piesne nemajú pevnú štruktúru, namiesto toho sa kladie dôraz na rozvíjanie motívov. Žáner sa často spája s podladenými gitarami, rýchlymi údermi a energickosťou. Kvôli väčšej zúrivosti sa používajú neobyčajne rýchle bicie. Spev pozostáva zväčša z bručania, vrčania a bľabotania, anglicky nazývaného „death grunts“ alebo „growling“. Niektorí ľudia to nazývajú „hrdelný spev“.

Death metal je známy svojím prudkým tempom, nepredvídateľnými zmenami v štruktúre, a extrémne rýchlymi a komplikovanými gitarami a bicími, aj keď niektoré kapely sa zameriavajú skôr na rýchlosť a surovosť väčšmi ako na techniku hrania. Kapely tohto štýlu často využívajú hlboko podladené gitary a basgitary, a takisto dvojkopákové bicie. Toto je síce
štandard, no kapely používajú aj iné nástroje, napr. klávesy a saxofón. Death metal je neobyčajne fyzicky náročný na muzikantov, predovšetkým vo svojej najkomplikovanejšej forme.

Death-metalové texty sa zvyčajne zaoberajú nihilistickými témami väčšmi ako ostatné formy rockovej hudby (z výnimkou black metalu), zvyčajne využívajúc „zvrátenosti“, aby poukázali na hlbšie súvislosti. Žáner, pôvodom odnož thrash metalu, vznikol, aby vzdával hold temným, principiálnym ideám, ktoré ostávali v metale nevyžité. Zameranie sa na smrť a extrémy dal podnet na
pomenovanie žánru.

Pôvod v štýloch: Thrash metal
Kultúrne pozadie: Prvá polovica 80. rokov - Spojené štáty, Anglicko a Švédsko.
Typické nástroje: Elektrická gitara - Basová gitara - Bicie
Všeobecná popularita: V undergrounde počas 80. rokov, mierny nárast na prelome 80. a 90. rokov; v posledných rokoch popularita narastá.
Odvodené štýly: Podštýly Melodický death metal - Technický death meta

Existujú tri teórie o pôvode termínu „death metal“. Prvá sa vzťahuje na skladbu s názvom „Death Metal“ od kapely Possessed z ich prvého albumu „Seven Churches“ (1985). No toho roku sa tiež objavila skladba „Death Metal“ na albume „Power from Hell“ od
kalifornských thrasherov Onslaught. Takisto demo kapely Death sa nazývalo „Death by Metal“. Druhá teória tvrdí, že žáner bol pomenovaný podľa priekopníkov tohto štýlu, Death. Hovorí sa, že ich strohý názov sa ujal ako meno pre nový metalový žáner. Tretia teória sa objavila roku 2003, keď zosnulý zakladateľ black-metalovej skupiny Bathory, v rozhovore s istým britským novinárom, vyhlásil, že on vymyslel pojem „death metal“ už v roku 1984, aj keď jeho kapela nikdy k death metalu nepatrila.
Ďalšou možnosťou ostáva kompilácia „Death Metal“ z roku 1984.

Začiatky (do roku 1989)


Death metal je odnož thrash metalu. Thrash metal je žáner extrémov: rýchle tempá, hlučnosť, nestálosť, rev a krik, a
nepredvídateľné štruktúry piesní. Thrash-metalové kapely experimentovali z novými technikami a nápadmi, aby posunuli žáner ďalej od komerčného rocku. Najextrémnejšie thrash-metalové kapely vytvorili proto-death-metalový zvuk tým, že hrali ešte
rýchlejší, tvrdší a temnejší thrash.

Okolo roku 1983 sa začali formovať agresívne americké kapely ako floridskí Death, kalifornskí Possessed a chicagskí Master. Zo spomenutých kapiel ako prví vydali ukážku „ranného death metalu“ Possessed, a to album „Seven Churches“ (1985), ďalej tiež
Švajčiari Messiah (album „Hymn to Abramelin – 1986) a Kanaďania Slaughter (Strappado – 1986); v roku 1987 potom Death vydali „Scream Bloody Gore“ a Necrophagia „Season of the Dead“. Morbid Angel je ďalšia kapela, ktorá silne ovplyvnila death-metalovú scénu početnými demo nahrávkami. Tieto „ranné death-metalové“ kapely vytvorili žáner, ktorý sa podstatne líši od svojho najbližšieho príbuzného, thrash metalu.

Koncom 80. rokov sa začal črtať death metal v Škandinávii, obzvlášť vo Švédsku. Začiatkom 90. rokov vydali svoje prvé albumy kapely ako Nihilist (neskoršie Entombed), God Macabre, Carnage (neskoršie Dismember) a Grave. Ich štýl sa zakladal na odlišnom gitarovom zvuku, ktorý sa značne nechal inšpirovať zvukom britských grinderov Unseen Terror.

Ak sa na to dívame z iného uhľa pohľadu, môžeme povedať, že moderná koncepcia death metalu – bod, kedy sa zreteľne osamostatní od heavy metalu a thrash metalu – sa začína rysovať v roku 1989. Tak isto ako sa Nová vlna britského heavy
metalu nechala inšpirovať mladíckou energiou punk rocku v 70. rokoch, tak aj metal na konci 80. rokov urobil to
isté. Chaotický a často mätúci vývoj, ktorý sa dial v tých časoch, je asi najlepšie vidieť v prípade britskej kapely Napalm
Death, ktorá sa zväčša považuje za grindcore kapelu. Táto kapela súčasne patrila do hardcore scény, aj keď sa Napalm Death počnúc rokom 1990 grindcore vzdali a vybrali sa iným smerom. Predovšetkým na albume „Harmony Corruption“ hrali Napalm Death niečo, čo by väčšina fanúšikov v súčasnosti nazvala death metal, čiže „moderný death metal“ podľa horeuvedenej charakteristiky. Tento album obsahuje agresívne a značne technické gitarové riffy, zložité rytmy, dômyselný growling Marka „Barneyho“ Greenwaya a hlbokomyseľné texty. Medzi ďalšie skupiny, ktoré významne prispeli k tomuto rannému hnutiu, patria britskí Bolt Thrower a Carcass, Buffalskí Cannibal Corpse, Švédi Entombed, Newyorčania Suffocation, a Floriďania Morbid
Angel.

K tomu všetkému skupina Death pridala album „Human“ (1991), príklad moderného death metalu. Otec kapely Chuck Schuldiner nekompromisnú rýchlosť a technickú virtuozitu posunul ešte ďalej. Medzi ďalšie príklady tohto smerovania patria albumy: Carcass – „Necroticism: Descanting the Insalubrious“ (1991), Suffocation – „Human Waste“ (1991), Entombed – Clandestine (1992). V tomto bode sa už zrkadlia všetky horeuvedené charakteristiky: prudké tempo a početné zvraty, extrémne rýchle bubnovanie,morbídne texty a hrdelný spev. Na prelome 80. a 90. rokov početné nahrávacie spoločnosti začali podpisovať zmluvy z death-metalovými kapelami vo veľkom množstve. Earache Records a Roadrunner Records sa stali najvýznamnejšími spoločnosťami žánra, s kapelami ako Carcass, Napalm Death, Morbid Angel, Entombed, Obituary, Sepultura, Pestilence, a Deicide. Aj keď tieto spoločnosti nezačínali ako death-metalové labely (Earache bol grindcore label a Roadrunner thrashový label), na začiatku
90. rokov sa stali vlajkovými loďami žánru. Okrem toho vznikli nové labely, napr. Nuclear Blast, Century Media a Peaceville; mnohé z týchto labelov získali v 90. rokoch úspech v iných metalových odnožiach.

Neskorší vývoj (1991-)


Popularita death metalu dosiahla vrchol v rokoch 1992-93, keď sa niektoré kapely ako Morbid Angel tešili komerčnému úspechu; avšak, žáner ako celok sa (kvôli svojej extrémnej povahe) nikdy nedostal do stredného prúdu. No aj tak sa nestratil do úzadia, ale namiesto toho sa rozvinul do nasledovných štýlov:

Melodický death metal


Melodický death metal, skrátene tiež melodeath, je menej extrémna forma death metalu. Piesne sa zakladajú na melodike gitarovej hry, prevzatej od Iron Maiden a growlingu vo vysokých tónoch. Prvý album v tomto štýle (Heartwork – 1994) je niekedy pripisovaný grindcore kapele Carcass. Tiež švédske kapely In Flames, Dark Tranquillity a At the Gates patria medzi
priekopníkov štýlu, tzv. Gothenburgského metalu.

Škandinávsky death metal


Škandinávsky death metal je predchodca melodického death metalu. Skupiny ako Entombed, Dismember, Unleashed a vyššie uvedení At the Gates pomohli definovať zvuk, z ktorého sa vyvinul melodický death metal. Tento pojem je obyčajne zameniteľný s melodickým death metalom. Entombed (ex-Nihilist) bola kapela, ktorá začala kombinovať punkové a death/thrashové riffy; tiež vytvorila nový gitarový zvuk – využitím efektu gitarového pedálu, čím sa vytvoril surový, mechanický, elektrický bzukot, ktorý sa pokúsili neskôr mnohé kapely reprodukovať. Takýto zvuk má korene u britskej deathgrindovej kapely Unseen Terror a ich albume „Human Error“.

Floridský death metal


Floridský death metal je konzervatívnejší a útočnejší než jeho škandinávska verzia, dôkladnejší, vybrúsený a tradičný; v mnohých ohľadoch možno tento štýl považovať, minimálne v prvých rokoch, za brutálnejší a komplikovanejší thrash metal. Je väčšmi priamočiary a brutálny než „technický death metal“. K tomuto štýlu sa zaraďujú kapely ako Deicide, Malevolent
Creation, Monstrosity, Obituary, Brutality, Morbid Angel, Six Feet Under a Death (aj keď posledné nahrávky Death spadajú skôr do kategórie „progresívny death metal“).

Technický death metal


Technický death metal, obmedzený ale význačný žáner, sa spája s kapelami, ktoré obzvlášť vynikajú virtuozitou hráčov. Hudobne ho charakterizujú chaotické riffy, atypické rytmy, vypracovaná produkcia a nadčasovosť. Obyčajne sa sem zaraďujú kapely ako Gorguts, Immolation, Necrophagist, Atheist, Decapitated, Cryptopsy, Spawn of Possession, Nile, Origin, Dying
Fetus, Philosopher, Psycroptic a Quo Vadis.
Progresívny death metal

Progresívny death metal je štýl death metalu, ktorý z progresívneho death metalu prevzal nadčasovosť a kolísavosť nálad.  Niektoré znaky týchto žánrov možno nájsť dokonca u obidvoch. Typické znaky death metalu (growling, rýchle bicie, brutalita) a progresívneho metalu (neštandardná dĺžka skladieb, netradičné nástroje, akustické časti a pod.). Žáner zastupujú kapely ako Amorphis, Opeth, Cynic, Novembre, Coprofago, Death, Pestilence (posledný album), Nocturnus a Atheist. Žáner je úzko spätý z technickým death metalom a mnohé
kapely patria do obidvoch štýlov.

Brutálny death metal


Brutálny death metal vznikol kombináciou grindcore, z ktorého prevzal štruktúru skladby, a death metalu, no nemal by sa zamienať s deathgrindom (kombinácia death metalu a grindcore v pomere 50:50), pretože nemá nič alebo takmer nič spoločné hardcore punkovými postojmi a estetikou. Pri tomto štýle nie je dôležitá technická zručnosť, ale skôr neotesanosť, hrubosť a brutalita. Brutálny death metal sa spája zo skupinami ako Suffocation, Cannibal Corpse, Iniquity, Cryptopsy, Disgorge, Devourment, Krisiun, Disavowed a Deeds of Flesh. Growling je zväčša vo veľmi nízkych tónoch a v textoch je „plno krvi“. Okrem toho, gitary hrajú zväčša živelné, hyper rýchle a hlboko podladené melódie.

Death/Doom


Death/doom je pomalý a depresívny štýl, ktorý sa nechal inšpirovať klasickým doom metalom. Štýl vytvorili kapely ako Sempiternal
Deathreign, Dream
Death, Delirium, Asphyx, My Dying
Bride, Paradise
Lost, Anathema, Winter, Disembowelment a Evoken. Zatiaľ čo tradičný doom metal sa opiera o pomalé tempo, aby tak vytvoril depresívnu atmosféru, death/doom je o niečo rýchlejší a kladie dôraz na melódie v molovej stupnici, aby tak vytvoril podobnú atmosféru, a navyše využíva kombináciu growlingu a spevu.

Blackened death metal

Blackened death metal je odnož death metalu spojená s celistvými a melodickými prvkami black metalu. Kapely tohto štýlu tiež prevzali niektoré námety black metalu, ako sú zlo, Satanizmus a okultizmus. Príkladom sú Hypocrisy, Deicide, Necrophobic, Goatwhore, Behemoth, Belphegor, Zyklon a Dissection. Blackened death metal je väčšmi black metal ako death metal, aj keď podľa názvu by to malo byť opačne, keďže obsahuje mnohé black-metalové prvky.

Deaththrash


Deathrash (tiež „Death/trash“ alebo „death-thrash“) je druh thrash metalu s prvkami death metalu, medzi ktoré patria rýchle bubnovanie, gitary, tematika smrti a občas tiež vokály v death-metalovom štýle. V prvom období bol tento štýl prechodom od thrash metalu k death metalu, ktorý sa začal v roku 1986. Medzi ukážkové albumy štýlu patria: Beneath the Remains od Sepultury, Pleasure to Kill od Kreator a Darkness Descends od Dark Angel. Medzi ďalšie kapely patria Pestilence, Epidemic a Cancer.
Grindcore

Mnohí považujú grindcore za extrémnu variantu death metalu a hardcore. Lenže, mnohí priaznivci grindcore a hudobní historici ho skôr považujú za samostatný žáner, aj keď sa vyvíjal paralelne z death metalom (death metal z thrash metalu, grindcore z crust
punku) a navzájom na seba pôsobili, ranný grindcore má korene v hardcore, punk metale a anarcho-punku. Medzi prvé  grindcore skupiny patria Napalm Death, Carcass, Impetigo, Fear of God, Terrorizer, Extreme Noise Terror a Repulsion.

Ostatné štýly


Na druhej strane, existujú metalové odnože, ktoré vznikli kombinovaním death metalu a džezu, napríklad Pestilence a ich album Spheres, alebo výtvory floridských Atheist a Cynic. Gorguts je ďalšou kapelou, ktorá používa prvky džezu (album „Obscura“). Nile zase začlenili do svojej tvorby egyptskú hudbu a tematiku blízkeho východu. V poslednej dobe má si získava čoraz väčšiu popularitu metalcore, štýl kombinujúci moderný hardcore punk s thrash metalom a death metalom. Dying Fetus je jedna z takýchto kapiel, ktorej členovia boli aktívni v lokálnej hardcore-punkovej scéne, aj keď Dying Fetus nemá s metalcore kapelami veľa spoločného. Treba tiež poznamenať, že mnoho skupín možno ľahko zaradiť do dvoch alebo viacerých opisovaných štýlov, a že kategorizácia kapely je často len vecou názoru a interpretácie.

Na Slovensku


Na Slovenskej scéne to začalo vrieť na prelome 90 tich rokov, pribudlo mnoho kapiel zameraných na tvrdú muziku s typickým
growlingom. Mnohé z nich už neexistujú a zablúdili v minulom storočí aj napriek tomu, že majú čo povedať aj v súčasnosti. Spomeniem Clandestine, Testimony (ešte pred dobou ako sa orientovali na Hardcore štýl), Depresy, Dementor, Dehydrated, začiatky Gladiatoru (thrash) a mnoho ďalších, na ktoré si už nespomeniem.
 


Pop (hudobný žáner)

Pop alebo pop-music je hudobný žáner zameraný na pobavenie čo najširšej časti poslucháčov. Popové skladby sa spravidla skladajú zo slôh a refrénov s predvídateľnou štruktúrou. Texty sú nenáročné, opakujúce sa témy. Popové skladby bývajú
komponované, nahrávané a vydávané obyčajne s cieľom komerčného úspechu. Časťou ľudí býva pop niekedy odmietaný ako "neumelecký hudobný žáner". Pop ako hudobný štýl vznikol na začiatku 60. rokov 20. storočia po ústupe štýlu rock and roll. Za prvých priekopníkov je možné považovať Beach Boys, Four Seasons a Everly Brothers. Príbuznými odnožami sú poprock a europop.
Významní umelci
 • Abba
 • Beatles
 • Bee Gees
 • The Eagles
 • Elton John
 • George Michael
 • Michael Jackson
 • Billy Joel
 • Prince
 • Madonna


Rap (hudba)

Rap je hudobný žáner, ktorý je založený na skladaní rýmov do beatu zväčša sa točiaceho okolo tempa 90bpm (beats per minute), drum and bass zvyčajne 160 – 180 bpm, techno taktiež do 180 bpm. Je to zároveň aj forma slovnej akrobacie,
rýmovania skrývajúca sa pod rôznymi názvami:

 • signyfing - dávanie najavo, prejavovanie sa, snaha slovne znemožniť súpera,
 • testifying (vypovedanie o ...)
 • school yard rhymes,
 • prison „jail house“,
 • double Dutchjump rope.

Venujú sa mu všetky rasy, vekové kategórie, pohlavia a typy ľudí. Ma mnoho tvárí, od politickej, cez zábavnú až po krvavú,
zaujímavú minulosť, bohatú prítomnosť a ďalekosiahlu budúcnosť – RAP. Hip-hopová subkultúra je pomerne vyvinutá. Vlastný kódex obliekania, vlastná hudba, vlastný slang, poslednú dobu aj filmy, vlastný štýl úpravy automobilov, vlastné účesy.
 
Dejiny rapu

Hip-Hop prepukol v 70. rokoch, do toho času až od začiatku kolonizácie Ameriky (16 storočie) boli rasistické prejavy voči
černochom na dennom poriadku, vrátane neoprávnených zatýkaní, policajných bitiek, atď. Za menej ako dvadsať rokov od hip-hopového boomu sa “belásci” z vyšších ekonomických vrstiev snažili repovať. Hip-hop, ktorého súčasťou sú graffiti*, breakdance, beatbox, dídžejing a emsíing* (práve tieto dva elementy sú rodičmi rapu) vzišiel z chudobných pomerov. No niektorí, ako napr. KRS-1 rozlišovali ešte ďalšie štyri elementy – street knowledge*, street fashion*, street language* a street entrepreneurialism*.
KoreneDlho pred tým ako sa udomácnil v getách Ameriky, rep putoval po čiernom kontinente. Grioti bol západo africký kmeň zložený z
mnohých spevákov a poetov, ktorý sa stal základným kameňom neskoršieho hip-hopu. Z pobrežia Slonoviny sa potom predpotopný rap preniesol prostredníctvom otroctva.

Rapový slovník
 • Beatbox - melódia tvorená ústnymi orgánami, beatboxer ju opakuje v určitých intervaloch
 • Graffiti - je to jeden zo základných elementov hip-hopu, ide o sprejovanie alebo písanie trvanlivou fixou na akýkoľvek objekt. Rozlišujeme legálne a nelegálne grafitti.
 • MC(emsiíng) - jeden z elementov hip-hopu. Beatboxer, dídžej, alebo ktokoľvek iný tvorí hudbu alebo beat. MC do nej spieva alebo rapuje bez predošlej prípravy textu, rytmu alebo melódie. Je to v podstate free style. Jedná sa o veľmi uznávanú pozíciu.Emsíing je rozšírený aj v iných subkultúrach.
 • Street Knowledge - „znalosti z ulice“
 • Street Fashion pouličná móda
 • Street Language - pouličný slang
 • Street Entepreneurialism - niečo ako zmysel pre prežitie na ulici, zmysel pre pouličný biznis
 • Vinil - gramofónová platňa
 • Geto - okrajová štvrť mesta oddeľujúca etnické a sociálne skupiny
 • West Coast - západné pobrežie U.S.A., Jedna strana rivality
 • Adidas Superstars - kultové tenisky s plochou podrážkou, a troma prúžkami naboku
 • tag - niečo ako graffiti ale je to robené fixami a nieje na nich zobrazeny obrazky ale napis resp. podpis autora.


Rokenrol

Rokenrol alebo rock-and-roll alebo rock'nd roll je najstaršia štýlová fáza rocku. Vznikol v rokoch 1954- 55 predovšetkým ako belošská adaptácia rhythm’n’blues, ktorú šírili najmä vtedajší diskotékari. V 60. rokoch ho prevažne nahradil vlastný rock. Charakteristické pre rokenrol je zdôraznenie rytmickej zložky, jednoduchá melodika a stúpajúca intenzita zvuku.


Techno

Techno je to forma elektronickej tanečnej hudby ktorej začiatky siahajú do obdobia konca 70. rokov 20. storočia v Západnej Európe. Neskôr sa rozvinula v americkom meste Detroit v štáte Michigan ktoré sa považuje za rodisko modernej techno hudby 80. rokov dvadsiateho storočia. Techno bolo ovplyvnené najmä takzvaným Chicago house, New wave, funkom elektrom a futuristickými sci-fi námetmi ktoré boli v tom čase bežné pre modernú kultúru počas studenej vojny priemyselnej Ameriky, kde nasledoval prudký úspech detroitského techna ako hudobnej kultúry – prinajmenšom na regionálnej úrovni.

V 80-tych rokoch ďalej expandovali z tých známejších: trance, house, ambient, minimal, a hardcore techno. Hardcore techno je charakteristické vysokým počtom bpm (úderov za minútu). Neskôr okolo roku 1990 keď techno dosiahlo vrchol popularity, expandovalo do celého sveta v podobe rôznych žánrov podobnému technu. Najpopulárnejšie je v bývalej východnej Európe, hlavne v Poľsku a Rusku. V roku 1999 sa na Berlínskom festivale Love Parade zúčastnilo viac ako pol milióna nadšencov techna.

Termín „techno“ je odvodený od slova technology (technika). Hudobní novinári a fanúšikovia tohto žánru sú prevažne všeobecne
opatrní pri používaní termínu techno a nemajú radi keď sa ním označujú iné, i keď podobné žánre tanečnej hudby ako sú house, trance a hardcore. Techno je bežne mylne nahrádzané termínmi ako sú elektronická alebo tanečná hudba. V elektronickej tanečnej hudbe je obsiahnutých viacero foriem, z ktorých jedným je práve techno.

Známi predstavitelia žánru • Adam
  Beyer

 • Adam X

 • Alexander
  Kowalski

 • Anthony
  Rother

 • Aphex Twin

 • Autechre

 • Basic
  Channel

 • Carl
  Cox
 • Carl
  Craig

 • Chris
  Liebing

 • Daniel Bell

 • Dave
  Clarke

 • Derrick
  May

 • Dominik
  Eulberg

 • Drexciya
 • Frankie
  Bones

 • Jeff
  Mills

 • Joey
  Beltram

 • John
  Acquaviva

 • Juan
  Atkins

 • Kevin
  Saunderson

 • Laurent
  Garnier
 • LFO

 • Ricardo
  Villalobos

 • Richie
  Hawtin

 • Robert
  Hood

 • Sven
  Väth

 • Vitalic

 • Mauro
  Picotto
Oldies

Oldies je všeobecné označenie používané hlavne v Spojených štátoch na označenie hudobného formátu, ktorý bol populárny
hlavne v 50-tych, 60-tych, 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia. Oldies zahŕňa hlavne žánre R&B, pop a rock. Country, klasika, jazz a podobné formáty obyčajne nie sú považované za oldies.
Hard rock

Hard Rock je jedna z variácií rock'n'rollovej hudby, ktorá má svoje korene na začiatku šesťdesiatych rokov v štýloch garage a psychedelického rocku. Charakteristický je skresleným (silovo deformovaným) zvukom elektrických gitár, basovej gitary a bicích
nástrojov. Termín Hard Rock je niekedy aplikovaný na viac štýlov rockovej hudby, ktoré sú odchýlkami pop rocku a iba všeobecne nadväzujú na tento štýl. Napríklad punk rock, ktorý využíva rýchlejšie tempo a menej akordov (tiež silovo deformovaných) a štýl nazvaný grunge.Charakteristika

V štýle hard rocku sa najčastejšie používa päťstupňová notová škála typická pre blues. Na rozdiel od tradičného rokenrolu, ktorý preberá prvky z klasického blues, hard rock využíva prvky britského blues v ktorom sa využíva viacero moderných nástrojov ako sú elektrické gitary, sólovú a rytmickú a basovú, bicie a niekedy aj klávesové nástroje.

Formovanie


Britské rockové skupiny ako napríklad The Rolling Stones, The Beatles, The Yardbirds, The Who a The Kinks modifikovali
štandardný rock'n'roll pridávaním tvrdšieho zvuku, ťažšími gitarovými rífmi, dunivými bicími a hlasným spevom. Tento zvuk sa stal základom pre hardrockový štýl. Ranné skladby v štýle hard rocku boli napríklad „Helter Skelter“ a „I Want You (She’s So heavy)“ od The Beatles, „I Can See for Miles“ od The Who a „You Really Got Me“ od The Kinks. V tom istom čase Jimi Hendrix produkoval novú formu blues ovplyvnenú psychedelickým rockom, ktorý bol kombináciou džezu, blues a rokenrolu. Bol jedným z prvých gitaristov, ktorý experimentoval s novými gitarovými efektami ako bola modulácia, spätná väzba a deformácia zvuku.

Na konci šesťdesiatych rokov skupiny Black Sabbath a Led Zeppelin začali miešať rané britské rockové skladby do tvrdšie ohraničenej formy, ktorú nazývali blues rock. Typickým príkladom blues rockového štýlu, ktorý zároveň reprezentuje začiatky hard rocku je prvý album skupiny Led Zeppelin z roku 1969 Led Zeppelin. V skladbách tohto albumu sú jasné základy blues a
niektorých známych skladieb bluesových umelcov. Tretí album skupiny Led Zeppelin (Led Zeppelin III) bol oproti druhému skôr v
štýle progresívneho (i keď tvrdo ladeného) rocku.

Hudba skupiny Black Sabbath bola v hard rocku vskutku revolučná. Bola typická temne ladenými textami piesní, tvrdými gitarovými rífmi a atmosférou ťažkej hudby. Táto atmosféra transformovala vtedajší hard rock do ranej formy heavy metalu. V roku 1970 vydala skupina Black Sabbath prvý heavy metalový album Black Sabbath. Zároveň sa na hardrockovú scénu uviedla skupina Deep Purple svojimi albumami Shades of Deep Purple (1968), The Book of Taliesyn (1968) a Deep Purple (1969).
Hardrocková transformácia skupiny Deep Purple pokračovala albumom Machine Head, ktorý je tiež považovaný aj za jeden z prototypov pre vznik heavy metalu. Skladba „Highway Star“, ktorá sa nachádza na tomto albume je považovaná za prvú speed metalovú pieseň.

Sedemdesiate roky


Ďalšia skupina, Nazareth, dosiahla spojenie medzi hardrockom a komerčným úspechom pri vydaní platne Hair of the Dog, čím spôsobila nárast počtu skupín, ktoré začali hrať v tomto štýle. Hard rock sedemdesiatych rokov sa začal členiť do ďalších svojich „subžánrov“. Alice Cooper vydal v roku 1972 prvý tzv. shock rockový album „School’s Out“. V nasledujúcich rokoch vydali svoje debuty Aerosmith, Queen a Lynyrd Skynyrd, ktorí svojimi albumami demonštrovali možnosti rozšírenia hardockového štýlu. V roku 1974 vydala svoj debutový album skupina Bad Company a skupina Queen prišla s tretím albumom Sheer Heart Attack a skladbou Stone Cold Crazy. Album ovplyvnil neskorých trash metalových umelcov ako Metallica a Megadeth. Skupina Queen dokázala dokonca spojiť spev, gitarovú hudbu s glam rockom, heavy metalom,progresívnym rockom a operou.

Skupina Kiss vydala takmer za jeden rok svoje prvé tri albumy: Kiss, Hotter Than Hell a Dressed to Kill a dosiahla komerčný úspech svojim koncertným dvojalbumom Alive!. Smrťou Tommyho Bolina sa roku 1976 rozpadla skupina Deep Purple. V roku 1977 zomrel pri leteckom nešťastí Ronnie Van Zant, spevák z Lynyrd Skynyrd. O rok neskôr zomrel na predávkovanie drogami v spánku Keith Moon, bubeník skupiny The Who. Prenikaním štýlu disco v USA a punk rocku v Spojenom Kráľovstve začal hard rock strácať na popularite. Štýl disco oslovoval omnoho širšie publikum a punk si získal omnoho viac rebelujúcu mládež ako hard rock. Medzitým sa aj skupina Black Sabbath posunula od temného štýlu svojich raných diel vydaním albumu Technical Ecstasy.

V roku 1978 vznikla hardrocková skupina Van Halen. Hudba tejto skupiny bola založená na gitarovej zručnosti ich sólového gitaristu Eddieho Van Halena. Podmaňujúci je hlavne song "Eruption" z albumu Van Halen. V roku 1979, keď austrálska skupina AC/DC vydala svoj piaty radový album Highway to Hell sa začal prehlbovať rozdiel medzi heavy metalom a hardrockom. Hudba AC/DC bola viac založená na R&B.

Osemdesiate roky


Po osudnej smrti bubeníka Johna Bonhama sa rozpadla roku 1980 skupina Led Zeppelin. Spevák Bon Scott zo skupiny AC/DC zomrel tiež v roku 1980. Smrťou týchto osobností končila éra klasických hardrockových skupín. Niektoré skupiny ako napríklad Queen sa štýlovo viac priblížili k popu. AC/DC nahrali s novým spevákom Brianom Johnsonom album Back in Black, ktorý sa
stal piatym najpredávanejším albumom všetkých čias[1]. Po tomto úspechu sa rozhodol aj Van Halen vydávať albumy v hardrockovom štýle, ktorý je viac prijateľnejší pre rádiá.

V roku 1981 americká skupina Mötley Crüe vydala album Too Fats For Love, ktorý sa stal základom pre vznikajúci žáner nazvaný glam metal. O rok neskôr s týmto žánrom úspešne prerazili skupiny Twisted Sister a Quiet Riot. Album Metal Health skupiny Quiet Riot je prvým heavy metalovým albumom, ktorý dosiahol prvú priečku rebríčka Bilboard v Spojených Štátoch.

Anglická hard rocková skupina Def Leppard vydala album Pyromania, ktorý dosiahol druhú priečku v amerických rebríčkoch.
Ich štýl bol mixom glam rocku, heavy metalu a klasického rocku nahraných tak, aby boli prijateľné pre rádiá. Tento spôsob mixovania štýlov potom ovplyvnil veľa hard rockových a glam rockových skupín osemdesiatych rokov.

V roku 1983 Mötley Crüe vydali album Shout at the Devil, ktorý sa stal obrovským hitom. Album 1984 od Van Halena dosiahol obrovský úspech druhou priečkou v albumovom rebríčku Bilboardu. Skladba "Jump" dosiahla v singlovom rebríčku prvé miesto a je považovaná za jeden z najpopulárnejších rockových songov, ktorý bol kedy skomponovaný. Na rozdiel od predošlých klasických gitarových skladieb Van Halen použil v albume 1984 klávesy a syntetizátory.

Pozoruhodný úspech v rebríčkoch popularity v roku 1987 dosiahli aj Guns N' Roses albumom Apetite For Destruction a Def Leppard dosiahli prvé miesto v rebríčku albumov Billboardu s albumom Hysteria, Mötley Crüe albumom Girls, Girls, Girls, Whitesnake vydali v roku 1987 svoj prvý úspešný album. Skupiny Dinosaur Jr. a Sonic Youth dosiahli prvé úspechy pre underground v USA, ktorý sa stal hlavným prúdom vývoja rockovej hudby deväťdesiatych rokov. Roku 1988 skupina Skid Row nahrala svoj debutový album nazvaný jednoducho Skid Row vydaný roku 1989. Skupina Mother Love Bone mala na konci osemdesiatych rokov krátky oslnivý úspech v kariére pred svojou premenou na skupinu Pearl Jam.
Deväťdesiate roky

Roku 1991 deň pred svojou smrťou oznámil Freddie Mercury, že má AIDS. Začiatok deväťdesiatych rokov bol v znamení
skupín Guns N' Roses a Metallica. V roku 1991 vyšli ich multiplatinové albumy: Black Album skupiny Metallica a Use Your
Illusion I a II od Guns N' Roses. Tieto albumy boli poznačené úpadkom a vtieravosťou publiku. Túto situáciu zachránilo nové smerovanie hardrockového štýlu, ktoré bolo pomenované grunge. Hlavnými predstaviteľmi štýlu grunge boli skupiny Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden a Alice in Chains. I keď sa úspech týchto skupín prirovnával k efektu reakcie publika na punk rockový
rebelujúci smer tieto skupiny boli silne proti heavy metalu. Skupiny Soundgarden a Nirvana boli skôr ovplyvnené metalovou hudbou sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Skupina Alice in Chains mala svoj vlastný heavy metalový štýl. Do tohto prúdu sa začlenili aj skupiny The Screaming Trees, Mudhoney a zopár skupín, ktoré nemali korene v Seattli ako napríklad Stone Temple Pilots, Nudeswirl, Prong a Hum. V Spojenom Kráľovstve to boli skupiny Swervedriwer, Catherine Wheel a Ride, ktoré demonštrovali gitarovú hudbu hardrockových kapiel sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.

Keďže popularita skupín z osemdesiatych do deväťdesiatych rokov ako napríklad Metallica pretrvávala naďalej, niektoré ďalšie skupiny začali opäť hrať mix metalu s ďalšími elektrickými nástrojmi. Tieto skupiny boli známe pod názvom alternatívni metaloví hudobníci, odnož alternatívneho rocku. Niektorí ako Primus, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Living Colour a White Zombie spájali funky s metalovým štýlom. Faith No More, Mr. Bungle spojili s hardrockom ešte viac žánrov od rapu po soul.Najznámejší interpréti hardrockovej hudby:
Svet
 • Jimi Hendrix,
 • The Who,
 • Alice in Chains,
 • Cream,
 • Black Sabbath,
 • Deep Purple,
 • Led Zeppelin,
 • Uriah Heep,
 • Jethro Tull,
 • Aerosmith,
 • Whitesnake,
 • Kiss,
 • The Darkness,
 • Thin Lizzy,
 • Def Leppard,
 • Mötley Crüe,
 • Van Halen,
 • Scorpions,
 • ZZ Top,
 • AC/DC,
 • Skid Row,
 • Guns N' Roses,
 • Alice in Chains,
 • Red Hot Chili Peppers,
 • Korn,
Slovensko a Česko
 • Tublatanka,
 • Katapult,
 • Metalinda,
 • Kabát


Džez

Džez (po anglicky jazz) je hudobný žáner, ktorý vznikol začiatkom 20. storočia v USA, v meste New Orleans, ktoré sa nachádza v štáte Louisiana. Vznikol postupným zlúčením afroamerického folklóru (najmä bluesu) s európskymi hudobnými tradíciami. Štýl sa vyznačuje improvizáciou, zvláštnym spôsobom tvorby tónu a stretávaním niekoľkých metrorytmických pásiem. Džez znamenal zásadný prevrat v populárnej hudbe 20. storočia.Elektronická hudba (elektronické nástroje)

Elektronická hudba je voľný termín pre hudbu vytváranú elektronickými nástrojmi, teda zdrojmi zvuku, ktoré disponujú elektronickými súčasťami, napr. Theremin, syntetizér, sampler, počítač a pod. Elektromechanické nástroje (napr. elektrická gitara) teda do tejto skupiny podľa definície IEEE nepatria. 


Klasická hudba

Klasická hudba je veľmi zaužívané označenie pre vrcholnú formu obvykle orchestrálnej hudby hranej v histórii, za ktorú je v tomto ohľade považované najmä obdobie renesancie, baroka, klasicizmu a romantizmu (zhruba od roku 1550 do roku 1945), podľa mnohých názorov sa sem však zaraďujú i neskoršie zložitejšie členené slohy ako impresionizmus, expresionizmus a niektoré obrodenia starých štýlov ako napr. neoklasicizmus. Pojem klasická hudba sa pôvodne začal používať v 19. storočí, na označenie "vrcholného obdobia hudby" od J. S. Bacha po Beethovena. Teoreticky by sem bolo možné zaradiť aj dnešnú orchestrálnu hudbu, celkove je však označenie klasická hudba kontroverzné. Pod pojmom klasická hudba sa väčšinou myslí Európska klasická hudba, typická svojou notáciou, ktorá vznikla v 16. storočí. Typické pre klasickú hudbu sú aj rôzne druhy sláčikových nástrojov, ktoré dominujú najmä v orchestrálnej a komornej hudbe. Dôležitým nástrojom klasickej hudby je však aj piano a organ.

Žánre klasickej hudby


Medzi klasickú hudbu zaraďujeme celý rad žánrov a to najmä tieto:

 • Sonáta
 • Symfónia
 • Tanečná hudba
 • Opera
 • Opereta

Blues

Blues je vokálno- inštrumentálna forma hudby, ktorá vznikla v afroamerických komunitách na juhu USA (najviac v okolí delty rieky Mississippi) zo spirituálov, náboženských songov, pokrikov čiernych otrokov pracujúcich na poliach, rýmovaných anglických a škótskych národných balád a chválospevov. Blues má korene v spevoch kmeňov západoafrických krajín. Na rozdiel od spirituálov bol v pôvodnom blues dávaný hlavný dôraz na sólový spev. Najčastejšie bol používaný model zvolanie - odpoveď. Sólový hlas bol neskôr sprevádzaný hudobným nástrojom, veľmi často gitarou a harmonikou. Blues je na vrchole rodokmeňa vývoja americkej a západnej populárnej hudby. Je základom pre vznik moderných žánrov ako sú ragtime, džez, bluegrass, R&B, rock, hip hop a populárne piesne.

„I’m blue“ by mohlo v angličtine znamenať „Som modrý“, skutočný význam tohto slovného spojenia ale znamená „smútim“. Slovo „blues“ odkazuje na to, že človek je pod vplyvom démonov smútku (blue devils), teda je bez nálady a v depresii. Prvá zmienka o démonoch smútku sa objavila v divadelnej fraške Georga Colmana Blue Devils z roku 1798. V afroamerickej hudbe je prvýkrát slovo blues oficiálne registrované roku 1912 v skladbe „Dallas Blues“ od Harta Wanda. V texte tejto piesne sa týmto slovom opisuje depresívny stav.

Štýlový a kultúrny pôvod


Nakoľko má tento žáner svoj zrejmý tvar, pozostávajúci z určitých zvláštností svojho prejavu, dá sa v ňom nájsť niekoľko
charakteristických znakov, ktoré boli známe pred vznikom moderného blues. Rannou formou prejavov podobným blues boli
pokriky v štýle zvolania a odpovede, ktoré boli funkčným prejavom, štýlom ktorý nesprevádzala snaha o harmonicky hudobne ohraničenú štruktúru. Tvar tohto praotca blues vznikol z pokrikov čiernych otrokov na poliach, ktoré sa postupne
rozvinuli do jednoduchých sólových, citovo podfarbených, popevkov.

V súčasnom blues môžeme nájsť prvky európskej harmonickej štruktúry spojené so spevom štruktuálne rozdelenom do častí pokriku a odpovede, (ktoré boli typické v tradičných spevoch západoafrických kmeňov) transformovanej do súhry spevákovho hlasu a gitarovej hudby. Tónové kolísanie (vlnenie hlasu) v speve a nosová intonácia sú tiež spoločným znakom bluesovú
hudbu a stredo až západoafrickú hudobnú kultúru. Etnomuzikológ Gerhard Kubik dokonca tvrdí, že pôvod niektorých znakov blues (vrátane používania strunových nástrojov) je v islamskej hudbe západnej a strednej Afriky.

Hudobná forma

Najčastejšou a základnou formou blues je dvanásťtaktová stále dokola opakovaná harmonická slučka:

Príkladom jednoduchého bluesového hudobného sprievodu je následujúca postupnosť akordových značiek:

Melódia

Melodika vychádza z bluesovej pentatoniky, ktorá je obvykle rozširovaná do niektorej z viacstupňových bluesových stupníc.
Typická je nevyhranenosť medzi durovým a molovým charakterom skladby - použitie veľkej aj malej tercie a veľkej aj malej septimy (veľmi častý je durový sprievod v kombinácii s molovou melodickou linkou). Ďalším charakteristickým tónom (pochádzajúcim z tzv. „blue notes“) je zmenšená kvinta.
 
Rytmus

Pre blues je typické štvorštvrťové členenie taktu, kde je každá štvrť ďalej členená na dvanástiny - jedná sa o triolový rytmus s odľahčenou (alebo úplne vynechanú) druhou dvanástinou v každej triole. Vzniká tým charakteristický „kolísavý rytmus“. V melódii sa s obľubou využívajú synkopy a (úmyselne) nepresné frázovanie, ktoré vypadáva zo základného rytmu - tým sa
dosahuje okrem harmonického aj rytmické napätie medzi sprievodnou a sólovou (spevnou) líniou skladby. Pravdepodobne bol pôvodný bluesový spev jedným veršom, ktorý sa zopakoval trikrát. Neskôr sa tretie opakovanie verša nahradilo jedným ktorý slohu uzatváral.

Ranné blues bolo najčastejšie formou voľného rozprávania príbehu. Spevák hovoril o svojom osobnom utrpení v trpkej realite
života: stratenej láske, krutosti polícajných úradníkov, útlaku pod nadvládou bielych osadníkov, a ťažkých časoch. Väčšina textov najstarších bluesových skladieb je v príkrom kontraste s textami súdobej populárnej hudby.


Funk

Funk je hudobný žáner vytvorený afroameričanmi. Najznámejšími predstaviteľmi sú James Brown, The Isley Brothers, George
Clinton, Earth, Wind & Fire a Kool & The Gang. Najväčšej popularite sa tešil v 70. rokoch 20. storočia, dodnes sú funkové motívy a sample využívané v iných hudobných žánroch, predovšetkým v hip hope.

Charakteristika

Predchodcom funku bol soul. Funk používa komplexnejší rytmus, štruktúra piesne je obvykle jednoduchšia. Vyznačuje sa štvorštvrťovým rytmom, silnou basovou linkou, ostrou rytmickou gitarou, výraznými na rytmus orientovanými trúbkami,
výraznými bicími, spievanými a kričanými vokálmi, nájdeme i vplyv afrických tónov. Dôraz sa taktiež kladie predovšetkým na tanečnosť.
Funk ako žáner, James BrownZa samostatný hudobný žáner sa funk začal považovať v 60tych rokoch, predovšetkým zásluhou Jamesa Browna a jeho hitu „Papa's got a brand new bag“ z roku 1965. Medzi jeho ďalšie hity z tohto obdobia patria „Say It Loud, I'm Black And I'm Proud“ či „Give It Up Or Turn It Loose“. Originálny spôsob hudobného vyjadrenia, špecifické rytmy a vokály, primiesené Jamesom Brownom prebrali ďalšie kapely ako Charles Wright & the Watts 103rd Street Rhythm Band alebo The Isley Brothers a pripravili cestu pre funkovú vlnu 70tych rokov. Funk zaujal miesto v afroamerickej hudbe, a zaplnil medzeru medzi rockom Jimiho Hendrixa a soulom Sly & the Family Stone.

P-Funk


V 70tych rokoch vniesli George Clinton a jeho dve skupiny Parliament a Funkadelic do funku vplyvy jazzu a psychadelickej hudby. Parliament a Funkadelic mali spoločných členov. Ich hudba sa so stúpajúcou popularitou začala označovať ako „P-Funk“. Earth, Wind & Fire a Tower of Power obohatili funk o viacero prvkov, dlhšie a zložitejšie inštrumentálne sóla, perkusie, vokály. Priblížili tým funk širšiemu publiku. Medzi známe kapely a interpretov tohto obdobia patria okrem už spomenutých aj The
Commodores, War, Kool & the Gang, Betty Davis či Ohio Players.

80te roky


V 80tych rokoch sa začali pôvodné nástroje funku nahradzovať „umelými“, trúbky boli zrazu nepopulárne, zvuky klasických klávesov nahradili moderné syntetizátory, miesto „funky bubeníka“ sa začali používať drum machines, pribudli syntetizátorové basy. Pionierom tohto nového štýlu bol Rick James so svojím hitom „Super Freak“ z roku 1981. Pravdepodobne najznámejším interpretom tohto obdobia je však Prince. Medzi populárne kapely a spevákov patrili Gap Band, Zapp alebo Cameo.

Niekedy sa hovorí aj o „Electro funku“, predovšetkým v súvislosti s piesňou „Planet rock“ od Afrikaa Bambaatu. Vysamploval Kraftwerk a vytvoril nový minimalistický funk so syntetizátorovým zvukom.

Vplyv funku dnes


V druhej polovici 80tych rokov bol funk vytlačený novým štýlom v rámci r'n'b hudby nazvaným New Jack Swing. Viacero rockových kapiel implementovalo prvky funku do svojej hudby a vytvorili tzv. „funk rock“ a „funk metal“. Ako príklad môžeme uviesť Red Hot Chili Peppers. Funk mal a má obrovský vplyv na zvuk hip hopu. Hip hopoví interpreti pravidelne preberajú motívy Jamesa Browna, Parliametu a Funkadelic a tieto ďalej spracúvajú a interpretujú vo svojej hudbe. V polovici 90tych rokov bola na vrchole popularity v USA vlna „G-funku“ zo západného pobrežia s predstaviteľmi ako Dr. Dre či Snoop Doggy Dogg. Existuje taktiež veľa djov a zberateľov starých funkových platní, ktoré vychádzali ako 7palcové single.


Flamenco

Flamenco je významný španielsky hudobno-tanečný žáner. Skôr ako len typ ľudovej hudby je flamenco hudobným a zároveň kultúrnym fenoménom. Aj keď sa považuje za súčasť španielskej kultúry všeobecne, pochádza predovšetkým z jedného regiónu
Španielska – z Andalúzie. No aj iné oblasti – najmä Extremadura a Murcia prispeli k rozvoju niektorých flamenco hudobných foriem a mnohí význační flamenco umelci pochádzali i z ďalších oblastí Španielska. Pôvod flamenca nie je celkom vyjasnený, ale vo všeobecnosti sa za hlavné zložky pokladá rómska, židovská, islamská a napokon domorodá andalúzska kultúra. Pre vývoj niektorých flamenco hudobných foriem boli tiež dôležité latinsko-americké (najmä kubánske) vplyvy.
Dychová hudba je hudobný žáner, ktorý pre svoj prejav využíva hlavne plechové dychové nástroje a perkusie. Jej hudobný štýl je spojením európskej klasickej a ľudovej hudby. Vznikol tak zábavný hudobný žáner, ktorý je dodnes v širokom spektre využívaný na prezentáciu pre ňu typickej pochodovej, smútočnej, tanečnej (polka, valčík) ale aj koncertnej hudby. Prepojením dychovej hudby, afroamerického folklóru a blues vznikal v USA základ pre vznik klasického džezu.Hudobné nástroje dychovej hudby
 • Trúbka (Bb)
 • Krídlovka
 • Tenorová trúbka
 • Trombón (pozauna) (+bass)
 • B trúbka
 • Heligón (Bb)
 • Malý bubon
 • Veľký bubon
 • Ručné činely
 • Perkusie


Latin pop


(po španielsky pop latino) je druh populárnej hudby z Latinskej Ameriky, Španielska, Portugalska a od hispánskych amerických umelcov, ktorý spievajú v španielčine. Ostatní európski speváci, ktorí pochádzajú z krajín, kde sa nehovorí po španielsky, zvyčajne z Talianska, sú tiež niekedy považovaní za predstaviteľov latin popu.

Existujú dve hlavné varianty tohto hudobného žánru. Prvý je skutočný pop spievaný v španielčine, v spanglish (španielská angličtina) alebo v portugalčine. Druhý mieša pop s rôznymi variantami latinsko-amerických alebo iberských rytmov ako salsa, samba, cumbia, norteña, merengue, banda, tex-mex, flamenco, tango, reggaeton, vallenato a reggae. Latin pop často obsahuje tiež hip-hopove časti.

Veľa svetových spevákov má v svojom repertoáry zopár latino hitov bez toho, aby boli hispánskeho pôvodu. Napríklad Madonnina pieseň "La Isla Bonita", pieseň "Spice up Your Life" od Spice Girls, pieseň "I Wanna" Lotyšky Marie N (tiež známej pod menom Marija Naumova, ktorá vyhrala cenu Eurovízie v roku 2002), "Mi Chico Latino" speváčky Geri Halliwell alebo skladba "Dov'è L'Amore" speváčky Cher.

Niektorí umelci zvyčajne zahŕňajú latino remixy do ich vlastných singlov, ktoré potom tiež môžu byť klasifikované ako latin
pop. Tieto skladby bývajú zvyčajne namixované DJmi s hispánskym pôvodom. Patria medzi nich David Morales, Junior
Vazquez, či Pablo Flores a ďalší. Niektorí speváci, ktorý vydali takéto remixy sú, okrem už spomenutých, napríklad Mariah Carey, Britney Spears, Whitney Houston, Will Smith, Alexia, Jamiroquai, Jennifer Paige.

Latin pop sa často označuje ako vybrúsená produkcia pri včleňovaní nevtieravých latino rytmov a inštrumentácii do
skladieb. Latin pop sa poprvýkrát dostal do svetového povedomia prostredníctvom vokalistu Ritchieho Valensa v neskorých päťdesiatych rokoch 20. storočia. V neskoršej dekáde spevák sentimentálnych piesní Julio Iglesias, všestranne nadaná Gloria Estefan a medzi tínedžermi obľúbená skupina Menudo dostali tento štýl do popredia. Nedávno Ricky Martin, Shakira, Thalía, Paulina Rubio a popová skupina RBD predávajú latin pop miliónom ľudí na celom svete. Za hlavných textárov latin popu sú považovaní Richard Daniel Roman, Estefano a Shakira.

Umelci Latin popu

Argentína

- Nico Lamponi http://www.myspace.com/nicolamponi
- Amada Miguel
- Diego Torres
- El Símbolo
- Laureano Brizuela
- Martín Ricca
- Miranda!
- Pablo Ruiz
- The SacadosBrazília

- Alexandre Pires
- Barão Vermelho
- Ivete Sangalo
- Jota Quest
- Marisa Monte
- Os Tribalistas

Kuba

- Aylín Mujica
- Celia Cruz
- Gloria Estefan
- Jon Secada
- Lena

Francúzsko

- Manu Chao

Taliansko

- El Rubio Loco
- Eros Ramazzotti
- Gianluca Grignani
- Laura Pausini
- Nek
- Tiziano Ferro
Peru

- Hoja de Parra
- Renzo Guerrero
- Gianmarco Zignago
- Fuera del Resto
- Libido
- TK
- Mar de Copas
- Los NSQ Y NSC
- Daddy Yankee
- Dayanara Torres
- Don Omar
- Elvis Crespo
- Frankie Negron
- Jerry Rivera
- La Factoría
- Luis Fonsi
- Menudo
- Noelia
- Olga Tañón
- Ricky Martin
- Shalim
- Son by Four
- Wisin Y Yandel
- Yaire

Spojené štáty americké

- Belinda Rio
- Christina Aguilera
- Gisselle
- Ha*Ash
- Jaci Velasquez
- Jennifer Peña
- J.D. Natasha
- Jennifer Lopez
- Marc Anthony
- Nydia Rojas
- Selena Quintanilla Perez
- Soraya

Uruguaj

- Natalia Oreiro
Rocková opera

Rocková opera alebo roková opera je žánrovo vyprofilovaná hudobná kompozícia v populárnej hudbe v druhej polovici 60 rokov.

Charakteristické znaky

Kompozične je niekde uprostred opery a operety. S operou ju spájajú zložité a dlhšie skladby, delenie na dejstvá. S operetou zas skladby kratšie, zapamätateľné a spevavé melódie, tzv. hitovky, krátke textové predely. Od muzikálu ju odlišuje absencia dlhších textových predelov, slovných vstupov, komentárov. Do rockovej opery radíme všetky opery vznikajúce v gitarovom spracovaní. Typickým žánrovým odnožom je metalová opera.

Príklady


Rockové albumy považované za rockové opery

- The Who - Tommy, 1969
- The Who - Quadrophenia (1973)
- Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (1974)
- Pink Floyd - The Wall (1979)
- Green Day - American Idiot (2004)

Najznámejšie hudobné projekty

- James Rado, Gerome Ragni a Galt MacDermot, Hair (1967)
- Tim Rice a Andrew Lloyd Webber, Jesus Christ Superstar (1970)
- Tim Rice a Andrew Lloyd Webber, Evita (1976)
- Jonathan Larson, Rent (1996) (zmodernizovaná interpretácia opery La Bohème od Giacoma Pucciniho)

Príklady z ďalších krajín

Maďarsko

- Evanjelium o Márii - Istvány a király

Česko

- Flamengo - Kuře v hodinkách
- The Plastic People of the Universe - Pašijové hry velikonoční, 1978
- Progres 2 - Dialog s vesmírem, 1981

Slovenská rocková opera

- Cyrano z predmestia 


Dancehall

Dancehall je hudobný žáner, ktorý vznikol na Jamajke okolo roku 1979 ako hudba pre zábavu v miestnych diskotékach.

Začalo to menami ako Yellowman a Barrington Levy. Charakteristický je spev (rap) dídžeja do tanečných rytmov, ktoré sú omnoho rýchlejsie než v Reggae. Slová sú často tvrdé, plné vulgarizmov, dokonca nabádanie na upieranie ľudských práv (najmä v súvislosti s homosexualitou). Prví fanúšikovia, ktorým bola táto hudba určená, vyšli z ghetta, je tu istá podobnosť s americkým gangster rapom. Neskôr sa však stal obľubeným v USA, keď sa marketingový úspech podaril Shabba Ranksovi.
Nasledoval veľký komerčný boom, keď aj miestne hviezdy vsadili na dancehallové rytmy. Mená ako Shaggy, Daddy Yankee, Sean Paul, Buju Banton, Beenie Man, Capleton, Sizzla vypredávali štadióny, kým na Jamajke každý vyrábal nové riddimy, do ktorých potom DJs spievali. Obchod rapídne rástol.


Dance music

Dance music (doslova "tanečná hudba") alebo dance je hudobný žáner populárnej hudby, ktorý sa často hráva v kluboch alebo na rozhlasových staniciach. Pojem dance music sa obyčajne používa pre komerčnú formu elektronickej tanečnej hudby, hoci oba žánre majú pôvod v elektronickej hudbe. Štýl zahŕňa house, jungle, hip house, funk a mnoho iných.

Dance music je obyčajne tvorená pomocou počítačov a syntezátorov a zriedkavo je zložená z viac ako 3 fyzických nástrojov. Nástroje sú obyčajne nahradené digitálnymi alebo elektronickými zvukmi v 4/4 takte väčšinou od 120 bpm do 200 bpm pri štýloch ako techno, trance a hardcore. Niekedy sa rýchlosť približuje až k 1000 bpm, vtedy ide o speedcore.

Bigbít

Bigbít (staršie písanie big beat) alebo beatová / bítová hudba alebo beat / bít je žáner populárnej hudby, ktorý vznikol v Spojenom kráľovstve (spočiatku hlavne v mestách Liverpool a Birmingham) na začiatku šesťdesiatych rokov. Pre bítové kapely bol charakteristický gitarový zvuk s harmonickými vokálmi a chytľavé melódie. Tempo skladieb je poháňané rytmickým podkladom, ktoré bítová hudba prebrala hlavne z R&B a Soulu.

Roku 1964 pod vedením skupiny Beatles začala britská invázia tohto štýlu za oceán na severoamerický hudobný trh. Väčšina bítových skupín tejto doby neprešla neskorším vývojom štýlov ako boli psychedelický rock a ostané rockové štýly charakteristické pre sedemdesiate roky. Beatová hudba nemá nijakú významnú spojitosť s bítnickou generáciou v literatúre päťdesiatych rokov.

Niekoľko najvýznamnejších bigbítových skupín:

- The Beatles
- The Dave Clark Five
- Gerry & The Pacemakers
- Herman's Hermits
- The Hollies
- The Searchers
- The Zombies
- The Kinks
- Manfred Mann
- The Matadors
- The Moody Blues
- The Pussycats
- The Shadows
- The Small Faces
- Billy Thorpe & the Aztecs
- The Tremeloes
- The Who
- The Yardbirds

Country

Country (alebo aj Country and Western) je hudobný žáner, ktorý pôvodne vznikol na juhu Spojených Štátov. Má korene v tradičnej folkovej hudbe, keltskej hudbe, blues, gospelovej hudbe, humorne ladenom hudobnom žánri nazvanom hokum a starobylej hudbe. K jeho rýchlemu rozvoju došlo v 20. rokoch 20. storočia. Pôvodne sa tento štýl nazýval hillbilly music, názov country music sa začal používať v 40. rokoch 20. storočia. V 70. rokoch 20. storočia sa ustálil názov Country and Western. Najznámejšími mestami, ktoré sú spojené s tradíciou country hudby sú Bakersfield v štáte California a na juhvýchode Nashville v štáte Tennessee.

Prvou hviezdou tohto žánru bol Paul Williams, ktorý pochádzal z Vicksburgu v štáte Tennessee. Medzi interpretov tohto žánru patril napríklad spočiatku aj Elvis Presley, ktorého (takmer) súčasníkom bola jedna z najväčších hviezd tohto žánru, „muž v
čiernom“ Johnny Cash. Zo žien sú to napríklad Dolly Partonová či Shania Twainová. Pre tento žáner sú typické skôr akustické hudobné nástroje ako husle, bendžo, mandolína, dobro, dulcimer, harmonika, akustická gitara, basa (vybrnkávanie na strunách)...


Hip-hopoví predstavitelia (podrobnejšie):

H16

H16 je bratislavská hip-hopová formácia, ktorá vznikla v lete roku 2003. Štýlovo je tvorba H16 ovplyvnená hlavne rapom amerického juhu. Skupina natočila tri albumy a tri videoklipy: jeden dvojklip „Idem si svoje“/ „Ide Karta“, druhý natočila pre televíziu v spolupráci s raperom Rytmusom z formácie Kontrafakt pod názvom „Nech Vidia“ a tretí motivačný s názvom „Zarábaj keš“.

Zostava skupiny
 • Kardinál "Killa" Korec (Otecko) - Rap/Produkcia
 • Dylema "Dušo" Básnik (Koko Šajs) - Rap
 • Cigo (Babo C) - Rap
 • DJ Yanko Král - DJ
 • Nahrávky zvukových stôp pre skladby vyrábajú dvaja "producenti" - Abe a Grimaso.

Štúdiové albumy

- Jednašestka ftvojom klube(2004)
- Kvalitný materiál (2006)
- Čísla Nepustia (2008)

EP (Vinyl)

- Jednašeska ftvojom klube (2004)

Single

- „Jednašeska ftvojom klube“ (singel) (2004)
Drvivá menšina

Drvivá menšina je slovenská hip-hopová hudobná skupina. Jej členovia sú DNA, Šegi100 a Bacil, ktorý je z Ružinova, ostatní pochádzajú z Petržalky. Skupina spolu so skupinou LUZA tvorí dnes už legendárne zoskupenie Názov stavby. Členovia skupiny: Šegi 100, DNA, Bacil

Videoklipy
 • V centre diania (Branislav Vincze, 2007)
 • Čo tu máme dnes vsp. Orion, LA4 (Wizardzz Production, 2006)
 • V inej koži (KAMIKADZE, 2005)
 • Môj svet / Daj mi to!!! - nezapísaný (Reserve07, 2005)

Drvivá menšina
 • V centre diania (VSZ, 2007)
 • Menej je niekedy viac (MSP Rec., 2005)
 • Daj mi to!!! 12" singel (V sieti zla, 2004)
 • Zakázané ovocie (Demo, 1998)


Albumy Názvu stavby
 • Reč naša EP (Boombap Rec; 2004)
 • Reč naša CD (MadDrum, 2001-2003)
 • LúzaDrviváMenšina Demo CD (R.O.B.O.VA Lenivá produkcia, 1999-2000)
 • LúzaDrviváMenšina EP (SubBeats, 2000)

Sóla Drvivej menšiny
 • DNA - LOVE peňáze/láska (VSZ, 2008)
 • Bacil - Poézia Ulice (Odbery Rec., 2008)Kontrafakt

Kontrafakt je slovenské hip-hopové trio Piešťan, ktoré v roku 2001 založil raper Rytmus.

Hudobná kariéra

Raper Rytmus je v všeobecne známou postavou hiphopovej scény druhej polovice deväťdesiatych rokov. Pôvodne vystupoval pod prezývkou Patrik Metamorfolord, ktorú mu vymyslel David zo Senca a pod ktorou sa objavuje na kompilácii Zvuky ulice.
Po vystúpeniach na hiphopových festivaloch skupina prijala ponuku na nahrávanie a v lete roku 2003 im vydalo vydavateľstvo českého hiphopového magazínu BbaRáK prvý singel „Dáva mi“/ „Dobré veci“/ „Moja rola“.

Ku skladbe „Dáva mi“ je nakrútený bývalým pražským writerom teraz režisérom, Romeom, videoklip, ktorý je osem týždňov v Deke, hitparáde televízie Markíza a na hudobnej televíznej stanici Musicbox kde sa SMS hlasovaním dostáva na popredné priečky. Skladba vyhráva aj v hitparáde českej hudobnej stanice Óčko a dostáva sa aj do vysielania nemeckej hudobnej stanice
VIVA. Klip je odvysielaný aj v hudobných programoch v Anglicku, Holandsku, Francúzsku a Poľsku.

Po vydaní ich druhého štúdiového albumu E.R.A. hudobným vydavateľstvom Sony Music Entertainment je nakrútený ďalší
videoklip ku titulnej skladbe albumu. Vďaka všeobecnému vzostupu popularity hiphopového žánru ako aj mediálnej prezentácie
skupiny, či rapera Rytmusa sa stala skupina Kontrafakt jedným z najznámejších predstaviteľov tohto žánru na Slovensku.

Texty skladieb tejto hiphopovej formácie sú presýtené vulgarizmami a urážkami. Nevyhýbajú sa narážkam ani na populárne
osobnosti ako je Ivan Tásler, či Miro Žbirka.

Členovia skupiny
 • Rytmus - Rap
 • Ego - Rap
 • Aneš - DJ, producent

Diskografia
 • 2003 - Dáva mi/Dobré veci/Moja rola 12" singel (BbaRáK/ MURDAR DEMLES)
 • 2004 - E.R.A. CD / 2LP (Sony Music Entertaiment, Czech Republic)
 • 2007 - Bozk na rozlúčku CD (Tvoj Tatko Records s r.o.)

Videoklipy
 • 2003 - Dáva mi
 • 2004 - E.R.A.
 • 2005 - Pravda bolí/Mulano stylos
 • 2006 - Moji ľudia (DJ Wich RMX)
 • 2007 - Život je boj
 • 2008 - Počkaj tam na nás hore (nepotvrdené)LUZA

LUZA je slovenská hip-hopovová hudobná skupina. Jej členovia sú Čistychov, Slipo a DJ Hajtkovič. Všetci pochádzajú z  Petržalky. Skupina spolu so skupinou Drvivá menšina tvorí dnes už legendárne zoskupenie Názov stavby.

LUZA
 • 3mená 4písmená (Hip-Hop.sk / EMI, 2007)
 • LUZA vs. Polícia (Demo, 1997)

Albumy Názvu stavby
 • Reč naša EP (Boombap Rec; 2004)
 • Reč naša CD (MadDrum, 2001-2003)
 • LúzaDrviváMenšina Demo CD (R.O.B.O.VA Lenivá produkcia, 1999-2000)
 • LúzaDrviváMenšina EP (SubBeats, 2000)
Sóla LUZY
 • Čistychov - Posledný Doberman (september 2008)
 • Čistychov - Né Produkt! (2004)

Videoklipy
 • Sám Sebou / Kto do teba kameň (2008)
 • Večer s lúzou (2007)
 • Čistychov - Vaša (2004)
 • Čistychov - Hamba ti! (2004)


Moja reč

Moja reč je slovenské hip-hopové duo, ktoré tvoria raperi s umeleckými menami Supa a Michadelik pôvodom z Handlovej. Spolupracujú aj s kapelou Komplot. Na koncertoch bez živých nástrojov vystupujú s dídžejom Ali-m. Ich producentmi sú Ramon a Jojo Engerer. V roku 2004 nahrali demo, na ktorom sa nachádza 14 skladieb, z toho prvých sedem s Komplotom a ďalších sedem je nahraných do podkladov z ktorých 5 je od Ramona Vec a Supa prispeli po jednom beate. V roku 2006 vydali mixtape s názvom Dobrí Chlapci, ktorý obsahuje 19 skladieb. Ku koncu roka 2006 vydali svoj debut S/M Show.

Diskografia
 • Moja Reč & Komplot - Demo (2005)
 • Dobrí Chlapci Mixtape Vol. 1 (2006)
 • S/M Show (2006)
 • Dobrí Chlapci Mixtape Vol. 2 (2007)

Členovia: Michadelik , Supa


50 Cent

Curtis James Jackson III
(* 6. júla 1975, New York - Queens (South Side Jamaica)), známy skôr pod pseudonymom 50 Cent,
je afroamerický rapper, ktorý sa preslávil albumami Get Rich or Die Tryin’ a The Massacre. S oboma týmito albumami 50 Cent dosiahol multi-platinový úspech a predal viac ako 20 miliónov albumov na celom svete. Je známy pre jeho "gangsterský" imidž a tým že bol v roku 2000 deväťkrát postrelený a len o vlások unikol smrti. Momentálne žije vo Farmingtone, Conectticute v bývalej rezidencii boxerskej hviezdy Mika Tysona.

Diskografia

- 2003: Get Rich or Die Tryin'
- 2005: The Massacre
- 2007: Curtis
- 2008: Before I Self Destruct


Rytmus

Patrik Vrbovský
(*1977, Kroměříž), známy pod pseudonymami Patrik Metamorfolord, Pat3k, Don fantastický pes, Primitívny Intelektuál, v súčasnosti hlavne ako Rytmus je slovenský raper, ktorý na hip hopovej scéne pôsobí od roku 1992.  Najprv rapoval po anglicky, neskôr začína rapovať po slovensky a spoznáva sa s legendárnym raperom Davidom zo Senca. V tej dobe sa ako Pa3k Metamorfolord stáva jedným z najlepších freestylerov na Slovensku. V roku 1994 vyhráva freestylovú súťaž
Bitka slov. David zo Senca ho pozýva na svoj projekt Zvuk ulice, na ktorého albumoch sa dnešný Rytmus objavuje. Po neskorších nezhodách s Davidom je ale zo Zvuku ulice vylúčený a dáva sa na sólovú dráhu. Spolupracuje so skupinami ako
Názov Stavby a Trosky.


Wu-Tang Clan

Wu-Tang Clan je jedna z najvýznamnejších hip hopových skupín 90. rokov.

Dejiny

Skupinu založila deväťčlenná parta kamarátov v čele s producentom Prince Rakeemom, ktorý však vo WTC vystupuje pod menom The RZA. Názov skupiny bol vybraný podľa klanu bojovníkov z kláštora Shaolin. WTC sa tak prihlásili k svojím vzorom z ázijských kung-fu filmov. Poslucháčov na WTC priťahuje predovšetkým striedavý rap jednotlivých členov a tvrdosť ich prejavu. Popularitu WTC vyniesli albumy Enter The Wu-Tang (36 Chambers) z roku 1993 a Wu-Tang Forever (1997). Skupina sa nesnaží ovplyvniť životný štýl svojich poslucháčov len hudbou. Od roku 1995 distribuuje aj vlastné kolekcie oblečenia pod značkou Wu-Wear. Značka Wu zaštiťuje aj sólové projekty jednotlivých členov. Za dosku Wu-Tang Forever obdržali WTC v roku 1998 cenu Grammy. Zatiaľ posledným hudobným počinom skupiny ,je album 8diagrams.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk