referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Cestovný ruch - Podpora rozvoja cestovného ruchu
Dátum pridania: 09.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: madeleine
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 781
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 

 Projekty neinvestičného charakteru zahŕňajú marketingové aktivity malých a stredných podnikov, prieskum trhu, technicko- ekonomické štúdie, podnikateľské plány, zavádzanie technológií pre systémy rezervovania.
Ďalšou formou podpory sú granty a z nich najznámejšie sú program PHARE a SAPARD. Program PHARE 2001 je program dodatočnej investičnej podpory. Vznikol ako krátkodobé opatrenie na preklenutie doby, keď ešte neexistovala inštitucionálna podpora regionálneho rozvoja pre podmienky Európskej únie. Program SAPARD je program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Zameriava svoju pozornosť na podporu rozvojových aktivít miestnych samospráv a vidieckych mikroregiónov, ktorých rozvoj je možnosť dosiahnuť len prostredníctvom programovania a plánovania. Inými zahraničnými zdrojmi sú zdroje z programov zahraničných vlád, fondov, nadácií a mimovládnych organizácií. Zahraničné zdroje však majú len doplnkovú funkciu a nie je možné programy podpory realizovať primárne zo zahraničných zdrojov. Zahraničné zdroje sa na Slovensku využívajú najmä na prenos know - how zo zahraničia do regiónov Slovenska.


b) Vypracujte žiadosť na finančný príspevok z Programu podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike č. 5

Unconventional corp., v zastúpení Unconventional s.r.o. Záhradnícka 10, 821 07 Bratislava


Slovenská záručná a rozvojová banka
Štefánikova 27 (P.O. Box 154)
814 99 Bratislava

V Bratislave, dňa 12. 3. 2002Vec: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre účastníkov Programu podpory rozvoja cestovného ruchu v SR č. 5


Žiadam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre účastníkov Programu podpory rozvoja cestovného ruchu v SR č. 5 na výstavbu nového areálu k hotelovému zariadeniu, ktorý má rozšíriť využitie služieb cestovného ruchu v areáli. Výstavbou parku a jeho prepojenia so Sadom Janka Kráľa chceme dosiahnuť skrášlenie okolia mŕtveho ramena, doplnenie zelene v tejto časti Petržalky a vytvorenie súvislého priestoru, ktorý bude poskytovať možnosti oddychu nielen domácemu obyvateľstvu, ale i návštevníkom ubytovaným v centre mesta (veľmi dobré komunikačné spojenia) V parku majú byť rozmiestnené priestory plavárne, masážne a fitness priestory. Ide o výstavbu budov ktoré budú na okraji parku. V parku plánujeme postaviť rozsiahle detské ihrisko, okolo kanála upraviť dráhu pre cyklistov, bežcov a in-line korčuliarov. Pre korčuliarov bude na konci parku plocha s prekážkami určená na akrobatický in-line a klasické korčuľovanie. Jednoduchým premostením cestnej komunikácie sa dosiahne bezpečný pohyb po parku.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.