referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Cestovný ruch - Podpora rozvoja cestovného ruchu
Dátum pridania: 09.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: madeleine
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 781
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
a) Objasnite podstatu, obsah a formy podpory malých a stredných podnikov cestovného ruchu z domácich a zahraničných zdrojov

O podpore malého a stredného podnikania sa na Slovensku veľmi neuvažovalo, diskutovať sa začalo väčšmi až potom, ako sa Slovensko začalo zaujímať o vstup do Európskej únie. Na Slovensku však chýba komplexný systém financovania cestovného ruchu. Neskôr pribudli i zahraničné programy, kde však problém využívania finančných nástrojov nadobúda väčší význam.
DOMÁCE ZDROJE PODPORY MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
V roku 1991 vytvoril štát prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na podporu podnikania v cestovnom ruchu Program podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike. Jeho súčasťou je aj podpora malých a stredných podnikov. Cieľom programu je formou poskytovania nenávratných finančných príspevkov prispieť k zvýšeniu kvality, rozsahu a k zlepšeniu štruktúry ponuky služieb cestovného ruchu na Slovensku.
Podpora programu je orientovaný najmä na:
 prínos pre cestovný ruch z hľadiska prírastkov kvality a kvantity služieb so zreteľom na dopyt v danej lokalite
 vytváranie nových a udržanie existujúcich pracovných príležitostí
 primeranosť oprávnených nákladov vzhľadom na rozsah realizácie investície
 iná štátna pomoc poskytnutá na predmetný projekt
Výška finančnej podpory môže byť maximálne 25% oprávnených nákladov a to súhrnne do 4 miliónov slovenských korún v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch. Poskytovanie finančných prostriedkov sa realizuje v zmysle Zákona o štátnej pomoci.
ZAHRANIČNÉ ZDROJE PODPORY MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
Zahraničné programy na podporu malých a stredných podnikov, realizované najmä Európskou úniou sú finančnými podpornými programami pre podnikateľov, programy cezhraničnej spolupráce, špeciálny prípravný program pre štrukturálne fondy, program dodatočnej investičnej podpory a regionálne projekty PHARE Podpora je prideľovaná programom nie podľa príslušnosti uchádzača k určitému odvetviu, ale podľa kvality projektu. Podporiť malé a stredné podnikanie možno investičnými a neinvestičnými projektmi.  Investičným programom sa rozumie najmä podpora doplnkových služieb, podpora rozširovania a skvalitňovania ubytovacích a stravovacích zariadení.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.