referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Príslovia - Latinčina
Dátum pridania: 30.12.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vevuliatko
 
Jazyk: Iný Počet slov: 368
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Ante meridiem – predpoludním (v ANJ a.m. )
Aer natalis, medicina universalis – vzduch rodného kraja je najúčinnejší liek
Ab ore ad aurem – od úst k uchu (dôverne)
A Deo rex, a rege lex – od boha kráľ, od kráľa zákon

Beneficium beneficio provocatur – jedno dobrodenie plodí druhé
Bona fide – v dobrej viere
Bis vincit, qui se vincit in victoria – dvakrát zvíťazí, kto zvíťazí nad sebou
Beatus vir qui timet Dominum – blahoslavený muž, ktorý sa bojí Pána

Cruci fixus – pribitý na kríž
Corpus sine anima - telo bez duše
Contra factum non datur argumentum – proti faktu niet dôkazu
Consummatum est – je dokonané

Da mihi basia mille – daj mi tisíc bozkov
De auditu – z počutia
De die in diem – zo dňa na deň
Digito monstrari – ukázať prstom

E tenebris lux – svetlo z temnôt
Elephantem a musca facere - robiť z muchy slona
Error in calculo – chyba vo výpočte
Et vice versa – a naopak

Fata viam invenient – osud si cestu nájde
Fiat lux – budiž svetlo
Frustra rogatur qui miseri non potest – márne je prosiť toho, kto nemá súcit
fortes fortuna adiuvat - odvážnemu šťastie praje

Gaudium magnum nuntio vobis – zvestujem vám veľkú radosť
Generosos animas labor nutrit – ušľachtilé duše sa živia prácou
Grosso modo – zhruba
Gravis malae conscientiae lux est – zlé svedomie neznáša svetlo

Ave Caesar, morituri te salutant – Buď pozdravený cisár, tí ktorí idú na smrť ťa zdravia
Aut vincere, aut mori – Buď zvíťaziť, alebo zomrieť
Alea iacta est – Kocky sú už hodené
Animas fidelium – Oddané duše
Apage satanas - Odíď satan
Cedo nulli – Neustupujem nikomu
Castis omnia casta – Čistému je všetko čisté
De visu – Z videnia
Dum spiro, spero – Kým dýcham, dúfam
Dies Domini – Deň Pánov
Festina lente – Ponáhľaj sa pomaly
Fortes fortuna adiuvat – Odvážnemu šťastie praje
Fortuna caeca est – Šťastie je slepé
Gloria in excelsis Deo – Sláva Bohu na výsostiach
Laudetur Jesus Christus – Pochválený buď Ježiš Kristus
Memento mori – Pamätaj na smrť
Noli me tangere – Nedotýkaj sa ma
Nomen omen – Meno(ako) znamenie
Nuda veritas – Holá pravda
Oremus – Modlime sa
Privattissimum – Súkromne
Prohibitio – Zákaz
Pax vobis – Pokoj s vami
Schola ludus – Škola hrou
Scio me nihil scire – Viem, že nič neviem
Urbi et orbi – Mestu a svetu
Vade mecum – Kráčaj so mnou
Veritas vincit – Pravda víťazí
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.