referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milena
Štvrtok, 9. apríla 2020
Pracovník v hotelierstve, cestovný ruch
Dátum pridania: 24.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: de.marco
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 962
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 37
Priemerná známka: 2.82 Rýchle čítanie: 61m 40s
Pomalé čítanie: 92m 30s
 

PRODUKT HOTELA


1.1 DEFINÍCIA PRODUKTU

Produkt - je to predmet získaný výrobou, alebo inou činnosťou. Produkt je niečo, čo sa môže na trhu ponúknuť a čo má schopnosti uspokojiť želania a potreby. Patria sem fyzické predmety, služby, osoby, miesta, organizácie a myšlienky. Produkt hotela
Produktom hotela sú ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby, ale nie oddelené, ale ako komplex služieb – balík služieb.
Produkt hotela musí spĺňať niekoľko požiadaviek
- atraktívnosť- (prostredie, vybavenie hotela, personál...)
- prístupnosť- (cesty, cenová prístupnosť...)
- uspokojovať potreby hosťa
- cena
- image

1.2 KVALITA PRODUKTU

Definícia kvality – Je to celkový súhrn vlastností a znakov výrobkov alebo služieb, ktoré im dávajú schopnosť uspokojovať vopred stanovené alebo predpokladané potreby. Ak posudzujeme služby , ktoré majú nehmotný charakter, vždy hovoríme o kvalite. Merať kvalitu je dôležitý predpoklad podnikateľského úspechu a vytvára konkurenčnú schopnosť konkrétneho hotela. U hmotných produktov sa kvalita maria ľahšie, pretože existujú normy, ktoré stanovia požiadavky na ten ktorý výrobok. V službách normy kvality neexistujú, je ťažké ich merať. Poznáme však 3 zásady kvality služieb:
- ČO poskytujeme zákazníkom?
- AKÝM spôsobom?
- NA akej úrovni?

Podstatou nie je len rozsah služieb, ale aj na akej úrovni sú služby poskytované, aby to bolo v súlade so želaním hosťa. Nestačí len produkovať správne služby, ale aj správne ich poskytovať. Cieľom tohto snaženia je spokojný hosť.

1.3 CHARAKTERISTIKA SLUŽIEB

Hotel poskytuje predovšetkým služby, ktoré musia byť na požadovanej úrovni a v požadovanej kvalite. Dôležitým článkom v službách je pracovník, ktorý tieto služby vykonáva

Služby v cestovnom ruchu a teda aj v hotelierstve predstavujú súbor užitočných činností nemateriálneho charakteru na uspokojenie spoločenských skupín, ale aj jednotlivcov, ktorých výsledkom je buď individuálny alebo spoločenský efekt. Individuálny efekt, ktorý je obyčajne súčasťou cieľa na cestovnom ruchu, môže mať rôznorodý charakter podľa zvolenej formy účasti, napr. rekreačný, kultúrny, zdravotný ap. Spoločenský efekt obyčajne podmieňuje alebo umožňuje dosiahnutie individuálneho efektu. 2. OSOBNOSŤ PRACOVNÍKA


Poskytnutie kvalitnej služby závisí od dôslednej orientácie na hosťa. Jedným z dôležitých článkov v službách v hotelierstve a v tvorbe produktu je pracovník, ktorý sa dostáva do styku s hosťom. Teda od neho závisí aj úspešnosť nielen daného úseku, ale aj celého hotela.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.