referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Magdaléna
Pondelok, 22. júla 2024
Grafy v kocke
Dátum pridania: 08.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: julista
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 787
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Grafy v kocke

Stĺpcové grafy zobrazujú zmeny za časové obdobie alebo zrovnávajú jednotlivé dátové body. Používajú sa najčastejšie pre menší počet dátových radov alebo väčší počet radov, ale v malom úseku. Do grafov môžeme zakresľovať trendy, kĺzavé priemery a chybové úsečky.

Pruhové grafy umožňujú dlhší popis kategórií aj jednotlivých bodov než stĺpcové grafy, lebo je popis pod sebou. Do grafov môžeme zakresľovať trendy, kĺzavé priemery a chybové úsečky. Ak obsahuje zdroj údajov kladné a záporné hodnoty, potom sa popis kategórií prekrýva so zápornými dátovými bodmi, alebo s kladnými pri obrátení popisu.

Spojnicové grafy zachycujú priebeh údajov za určitú dobu alebo pre rôzne kategórie. Dátové body pre väčšiu názornosť doplníme značkami a popismi značiek. Do grafov môžeme zakresľovať trendy, kĺzavé priemery a chybové úsečky. Spojnicové grafy znázorňujú priebeh údajov pri rovnakých intervaloch. Na osi x sú napr. poradové čísla meraní, čísla vzoriek, časové úseky.

Koláčové grafy zachytávajú príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu. Vykresľujú iba jeden dátový rad – ostatné sú ignorované. Súčet všetkých hodnôt predstavuje 100%. Koláče môžeme doplniť percentami, popismi alebo ich pre väčšie zvýraznenie z kruhu povyťahovať.

XY bodové grafy zachytávajú priebeh funkcie y = f(x). Grafy majú dve osy hodnôt, zobrazujú vzťahy medzi údajmi.

Plošné grafy znázorňujú veľkosť zmien ako v jednom dátovom bode, tak aj v priebehu. Graf je vhodný pre zrovnanie objemov.

Prstencové grafy zobrazujú podobne ako grafy koláčové pomer časti k celku. Môžu však obsahovať viacej dátových radov, z ktorých každý má vlastný prstenec. Vnútorný prstenec zakresľuje dátový rad prvý zhora (ak sú dátové rady riadky tabuľky), resp. prvý zľava (ak sú dátové rady stĺpce). Prstence môžu byť doplnené percentuálnym podielom každého bodu na celku a popiskami. Pri viac prstencoch sa graf stane neprehľadným. Môžeme ho použiť najviac do 6 dátových radov.

Radarové grafy ukazujú relatívnu polohu dátových bodov voči stredu. Počet dátových bodov (kategórií) určuje počet os hodnôt a hodnota bodu potom jeho vzdialenosť od stredu. Každá kategória má vlastnú os hodnôt vychádzajúcu zo stredu. Poradie osí je v smere hodinových ručičiek. Všetky hodnoty v rovnakom dátovom rade sú spojené čiarami. Pri záporných hodnotách je najnižšia hodnota v strede osí. Sú vhodné pre znázornenie symetrie a pravidelnosti údajov jedného alebo niekoľkých dátových radov. Majú široké využitie v technických disciplínach.

Povrchové grafy sú vhodné pre nájdenie optimálnych kombinácií dvoch dátových radov. Rovnaké farby a vzorky predstavujú podobne ako v topografických mapách rovnaké rozsahy hodnôt. Zdrojová tabuľka musí obsahovať aspoň dva rady. Hodnoty sú zobrazené ako vrstvy.

Bublinové grafy sú obdobou XY bodových grafov pre tri sady hodnôt, kde tretia hodnota predstavuje veľkosť bubliny. Hodnoty pre os X musia byť v prvom riadku alebo stĺpci, nasledujú hodnoty pre os Y a tretie sú hodnoty veľkosti bublín.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.