Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čo môže byť tempo

Tempo môže byť:

- všeobecne: rýchlosť (najmä vysoká) deja, pohybu, činnosti, spevu a podobne
- (jeden) rytmický pohyb (napr. pri plávaní)
- v hudbe: miera rýchlosti, ktorou sa majú diať hudobné impulzy skladby alebo daného úseku, pozri tempo (hudba)
- v šachu: základná miera pre faktor čas v šachovej hre, spravidla zodpovedá ťahu, pozri tempo (šach)
- v bridži: pozri tempo (bridž)
- registrovaná známka pre papierové vreckovky v Nemecku, pozri Tempo (vreckovka)
- v chémii: oxidovadlo, pozri TEMPO (chémia)
- nemecký výrobca áut, pozri Tempo (auto)
- trojkolka zo severnej Indie používaná najmä ako taxík, pozri Tempo (trojkolka)
- dedina v County Fermanagh v Severnom Írsku, pozri Tempo (dedina)
- trieda lodí plytkej konštrukcie, pozri tempo (loď)
- film Stefana Ruzowitzkého

- nemecký časopis:
o bývalý počas weimarskej republiky
o lifestylový z rokov 1986 - 1996

- indonézsky časopis, pozri Tempo (Indonézia)
- britský časopis o súčasnej hudbe, pozri Tempo (britský časopis)
- karbiská TV stanica v rámci MTV, pozri Tempo (MTV)
- nemecká punková skupina, pozri Tempo (hudobná skupina)
- postava v Marvel Comics, pozri Tempo (komiks)
- videohra pre Sega 32X, pozri Tempo (Sega 32X)

- osoba:
o Nino Tempo (americký hudobník a herec)
o portorický hudobník hrajúci reggaetón, pozri Tempo (hudobník)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk