Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výpočet AGPP pre lokalitu GALANTA (Žiharec) - agroklimatické podmienky

(Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre)


Výpočet AGPP pre lokalitu GALANTA (Žiharec)Vo svojej práci som na základe údajov o zrážkach a priemernej teplote poskytnutých na cvičeniach zo všeobecnej rastinnej výroby zisťovala kvalitu a podmienky pre pestovanie poľnohospodárskych plodín:
kukurica, cukrová repa a zemiaky.

Poľnohospodárska oblasť: Žiharec – Galanta
Povodie: Dudváh
Nadmorská výška: 111 m.n.m.
Pôda: černozem
Oblasť: kukuričná


KUKURICA

- teplomilná plodina
- požiadavky na teploty: začiatok klíčenia 5°C
minimum pre vzídenie 8°C
nepretržité klíčenie 11,5°C
optimum tvorby biomasy 25 - 30°C
zastavovanie rastu pod 10°C

Požiadavka na TS >10°C, TS=10°C

- priemerná denná teplota je >=10°C
- na zrno 2 200 – 2 800 °C
- na siláž 2 000 – 2 600 °C
- na zeleno 1 100 – 1 650 °C
-
Požiadavky na vlahu (kritické obdobie)

I. obdobie: 10 – 15 dní pred kvitnutím po dobu 30 dní
II. obdobie: v období tvorby zrna až po voskovú zrelosť

Sejba: 20. máj
Zber: 19. september

Výpočet teplotnej sumy (TS):

4. 10,0 x 10 = 100
5. 14,9 x 31 = 461,9
6. 18,3 x 30 = 549
7. 20,3 x 31 = 629,3
8. 19,4 x 31 = 601,4
9. 15,7 x 19 = 298,3
 2.639,9


Upravený hydrotermický koeficient K1

K1 = 0,5.Rx-lll + R lv-vlll
0,18TSlv-vlll

0,5 Rx-lll: polovica mimovegetačných zrážok
Rlv-vlll: zrážky počas vegetácie
0,18TSlv-vlll : výparnosť podľa BudykaPo dosadení vypočítaných hodnôt sa K1 rovná:

K1 = 0,5.247+280  K1 =0,849
0,18.2 639,9


K1 pre Slovensko: 0,85 – 1,81
Optimum K1 je: 1,6

K1 = 0,85 (sucho, teplo)Záver:

Podľa vypočítanej hodnoty hydrotermického koeficientu 0,849 hodnotíme analyzovanú lokalitu z hľadiska jej vhodnosti pre pestovanie kukurice ako suchú.
Na základe dosiahnutej hodnoty K1 predpokladáme potenciálnu úrodu zrna kukurice na úrovni menej ako 7,0t. Odporúčame pestovať poloskoré hybridy, napr.: JULIANA, PAVLA, ORNELA,TOLIMA.


CUKROVÁ REPA

- náročná na rovnomerne rozložené zrážky a jarnú zásobu pôdnej vlahy
- požiadavky na teploty: začiatok klíčenia 8°C
optimálna teplota pre rast 13 – 16°C
optimálna teplota pre tvorbu cukru 15 – 20°C
ukončenie vegetácie pod 10°C

Požiadavky na vlahu (kritické obdobie)

Kritické obdobie na vlahu je rast buľvy (jún-august)

Sadenie: 2. Máj
Zber: 2.

Október

Výpočet teplotnej sumy (TS):

4. 10 x 28 = 280
5. 14,9 x 31 = 461,9
6. 18,3 x 30 = 549
7. 20,3 x 31 = 629,3
8. 19,4 x 31 = 601,4
9. 15,7 x 30 = 471
10. 9,7 x 2 = 19,4
 3012,0Posúdenie vlahových podmienok:
Upravený hydrotermický koeficient K2:


K2 = c.R1 + R2
0,1TS8-10


c – koeficient akumulácie zrážok v mimovegetačnom období, má hodnoty:
0,3 pre ilimerizované pôdy
0,4 pre hnedozem
0,5 pre černozem
R1 - úhrn zrážok za mimovegetačné obdobie
R2 - úhrn zrážok za vegetačné obdobie
TS8-10s – teplotná suma priemerných denných teplôt od nástupu 8°C do poklesu pod 10°C

Po dosadení vypočítaných hodnôt sa K2 rovná:

K2 = 0,5.247 + 312  K2=1,45
0,1. 3012

K2 pre Slovensko: 1,4 – 2,0
Najvyššie úrody,K2: 1,8
Optimum pri K2 : 2,6

Záver:

Podľa vypočítanej hodnoty hydrotermického koeficientu K2=1,45 hodnotíme analyzovanú lokalitu za optimálnu.
Predpokladané potenciálne úrody sú 49 – 60t na ha pri 17-20% cukornatosti.
Odporúčame pestovať nasledovné odrody: ERIKA, FORMULA, IVONA,MATADOR, PERLA, ZENIT, RENATA.ZEMIAKY

- plytký koreňový systém  náročné na vlahu
- požiadavka na teploty: klíčenie hľúz 7- 9°C
optimum počas vegetácie poloneskoré 14- 17°C
neskoré 13- 16°C
zastavenie rastu hľúz nad 29°C
Požiadavka na TS:
- poloneskoré 1 990 – 2 350°C
- neskoré 1 800 – 2 450°C

Kritické obdobie
- tvorba hľúzZber:

- skoré odrody 50 dní od kvitnutia
- poloneskoré odrody 70 dní od kvitnutia
- neskoré odrody 90 dní od kvitnutia

Bilancia atmosferického zavlaženia B:


B = R3 – E1

R3 – príjem vlahy v podobe zrážok
E1 – výdaj vlahy potenciálnym výparom (podľa Ivanova)
E1 = 0,61. d
d – sýtostný doplnok ( rozdiel skutočné a plné nasýtenie vzduchu vodnými parami)

Ak je B +(kladné)  prebytok vlahy
B – (záporné)  nedostatok vlahy

Kvitnutie: 11.6.
Zber: 1.8. ( 50 dní od kvitnutia keďže ide o skoré odrody zemiakov)

Výpočet zrážok:
6. 61
7. 66
 127 mm

Výpočet sýtostného doplnku d:

6. 19 x 6,4 = 121,6
7. 31 x 7,5 = 323,5
 360,9


E1 = 360,9. 0,61  E1 = 220,15
B = 127 – 220,15 

B = - 93,15 mm

B pre SR -260 až + 150 mm
B optimálne +50 až +- 100 mm


Záver:

Z hľadiska bilancie zavlažovania B = -93,15 mm je oblasť nevhodná, možné je pestovať len skoré odrody zo závlahou.
Potenciálne úrody zemiakov sú 25- 30t na ha.
Odporúčame pestovať nasledovné odrody zemiakov: KARIN, KOBRA, NELA, VILMA, IVA.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk