referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Elektrotechnický tovar
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wl333
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 810
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 
e) Stereofónny gramofón – sa používa na prehrávanie stereofónnych gramofónových platní.
f) Gramofónový automat – má automatizované aspoň 3 funkcie: nasadenie prenosky, koncové vypnutie motora, spúšťanie prenosky atď.
g) Kufríkový gramofón – má v kufríku okrem gramofónu ešte zosilňovač a reproduktory.
h) CD Prehrávače – v posledných rokoch sa vývoj techniky orientoval na bezdotykové snímanie z nosiča záznamu zvuku. Na prehrávanie digitálnych zvukových gramofónových platní, sa používa gramofónový prístroj označovaný ako CD prehrávač.
i) Magnetofóny – je elektroakustické zariadenie, ktorým sa vykonáva záznam zvuku v podobne zvukovej stopy na rovnomerne sa posúvajúci nosič záznamu. Magnetofónová páska sa prevíja elektromotorom z jednej cievky na druhú, pričom kĺže po magnetofónovej hlave.
j) Magnetofónová páska – má nosnú fóliu, na ktorej je nenosená magneticky aktívna vrstva z feromagnetického materiálu. Na páske môžu byť zaznamenané dva signály, čiže dve stopy alebo štyri signály, čiže štyri stopy.
k) Zosilňovače – sú elektronické prístroje, ktoré zosilňujú napätie alebo výkon v určenom kmitočtovom rozsahu.
l) Reproduktora – sú elektroakustické meniče, ktoré premieňajú elektrické kmity na akustické – počuteľné kmity. Najviac sa používajú dynamické reproduktory. Sú kruhové alebo eliptického tvaru.

8. Súčiastky elektronických zariadení

- na výrobu elektronických zariadení, napr. rozhlasových prijímačov, televízorov, zosilňovačov a pod., sa používajú rozličné prvky a súčiastky.

a) Elektrónky – sú prvky, v ktorých sa elementárnymi časticami vo vákuu prenášajú elektrické náboje z elektródy na elektródu. Každá elektrónka má základné elektródy – katódy a anódu.
b) Polovodičové prvky – tvoria skupinu pevných nekovových látok, ktorých merný odpor je väčší ako merný odpor vodičov a menší ako izolantov. Najpoužívanejšie polovodiče sú germánium a kremík.
c) Polovodičové diódy – vyrábajú sa ako hrotové a plošné. Hrotová dióda má kryštál z germánia alebo z kremíka, na ktorý je pružne pritlačený hrot z volfrámového drôtu. Plošné diódy majú obidve elektródy ploché.
d) Tranzistory – sú vlastne kryštálové triódy. Rozlišujú sa rovnako ako kryštálové diódy, čiže sú hrotové a plošné, germániové a kremíkové.
e) Integrované obvody – úroveň elektroniky dnes ovplyvňuje najmä rýchlo sa rozvíjajúca mikroelektronika.
f) Mikroprocesory – je v podstate integrovaný obvod, ktorý na malej plôške – čípe združuje i stotisíc tranzistorov..
g) Transformátory – sú súčiastky elektrotechnických zariadení, ktoré podľa vyhotovenia a účelu môžu meniť sieťové napätia, môžu pracovať ako väzbové členy nízkofrekvenčného stupňa, alebo môžu pôsobiť ako prispôsobovaní člen medzi koncovou elektrónkou alebo tranzistorom a reproduktorom.

i) Tlmivky – sú cievky, ktorých úlohou je klásť striedavému prúdu odpor. Používajú sa ako filtračné členy usmerneného prúdu na napájanie.
j) Cievky – tvoria súčasť elektrických obvodov. Ich základnou vlastnosťou je indukčnosť, ktorá sa označuje písmenom L. Používajú sa vo vysokofrekvenčných obvodoch ako anténové, ladiace spätnoväzbové a dolaďovanie.
k) Kondenzátor – sa skladá z dvoch vodivých dosák, medzi ktorými je izolátor – dielektrikum. Vlastnosťou kondenzátorov je elektrická kapacita.
l) Rezistory – vlastnosťou rezistorov je, že kladú prechádzajúcemu jednosmernému striedavému prúdu odpor. Tento odpor, vlastnosť, sa označuje písmenom R a jeho jednotkou je ohm.
m) Stabilizátory – sú napájacie zdroje, ktoré stabilizujú napätie alebo prúd tak, aby príliš nekolísali od predpísaných hodnôt.
n) Usmerňovače – sú prístroje, ktoré menia striedavé napätie na jednosmerné. Používajú sa napr. na zabíjanie akumulátorov, napájanie elektronických zariadení a inde. o) Anténa – je vlastne každý vodič, ktorým prechádza elektrický prúd meniaci sa s časom, pričom schopnosť vyžarovať alebo pohlcovať elektromagnetické vlnenie závisí jednak od rozmerov vodiča, jedna od frekvencie premenlivého prúdu vo vodiči.
p) Viacprvkové antény - sa používajú vo väčších vzdialenostiach od vysielača.

Balenie
- zabezpečuje výrobca v zmysle schválených technických podmienok pre jednotlivé elektrotechnické výrobky. Prepravné obaly chránia tovar počas prepravy i skladovania a uľahčujú manipuláciu. Spotrebiteľské obaly sú súčasťou tovaru a predávajú sa spotrebiteľovi spolu s tovarom. Skladovanie tovaru Elektrotechnický tovar si vyžaduje uzatvorené špecializované sklady, ktoré vyhovujú klimatickým podmienkam podľa príslušných noriem a technických podmienok tak, aby sa zachovala bezpečnosť, kvalita, funkčné a vzhľadové parametre elektrotechnických výrobkov.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.