Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elektrotechnický tovar

Elektrotechnický tovar

– zaraďujeme sem výrobky, pri ktorých dochádza k premene elektrickej energie na inú formu energie napríklad premena elektrickej energie na tepelnú, svetelnú a mechanickú.

Základné delenie elektrického tovaru:
1. elektroinštalačný materiál
2. tepelné spotrebiče
3. elektromechanické spotrebiče
4. svetelné spotrebiče
5. spotrebná elektronika

1.Elektroinštalačný materiál

– slúži na inštaláciu elektrického prúdu. Sortiment nepremieňa elektrickú energiu, ale iba zabezpečuje jej rozvod.
Funkcie elektrického tovaru:
a) úspora ľudskej práce a úspora času
b) zvyšovanie komfortu životného prostredia a kvality života

a) vodiče – zaradujeme sem drôty, šnúry a káble, ktoré sú vyrobené z dobre vodivého kovu na vedenie elektrického prúdu.
b) holé vodiče – sú v domových inštaláciách používajú sa na uzemňovanie a prepojenie
c) izolácia vodičov – môže byť z gumy, a polyvinylchloridu, zo sklených vlákien, zo silikónu alebo je kombinovaná
d) jednožilové vodiče – sa používajú najmä na vedenie v lištách a rúrkach
e) mostíkové vodiče – sa používajú prevažne na inštaláciu elektrického vedenia do omietky
f) lepené vodiče – sú viacžilové vodiče umiestnené na ploche vedľa seba
g) šnúry – sú ohybné a poddajné izolačné vodiče, kde vlastný vodič jemného lanka s izoláciou.

h) chránené vodiče – sú osobitné druhy vodičov, ktoré sa používajú do napätia 600V
i) kábel – je sústava stočených žíl, kde priestory medzi jednotlivými žilami sú vyplnené izolantom
j) spínacie zariadenia – sa používajú na spínanie a rozpínanie elektrických obvodov
k) spínače – sú podľa konštrukcie otočné, tlačidlové, páčkovité, ťahacie, pákové a stýkanie
l) zásuvky – sa používajú na pripájanie pohyblivých elektrických spotrebičov
m) istiace zariadenia – sú dôležitou súčasťou elektrického vedenia
n) poistka – je najjednoduchšou ochranou elektrického zariadenia. Rozlišujeme prístrojové s menovitým prúdom.
o) ističe – sú v podstate samočinné vypínače. Okamžité vypnutie pri veľkým prúdových nárazoch, ako sú skraty, sprostredkuje elektromagnet.

Svetelné zdroje
- zdroje svetla, ktoré sa používajú v domácnostiach, sa rozlišujú v podstate na tri, a to žiarovky, žiarivky a výbojky.

1. Žiarovky
– sú zdroje svetla, kde svetlo vzniká rozžeravením kovového vlákna elektrickým prúdom. Obchodné druhy žiaroviek sa podľa použitie rozlišujú pre všeobecné osvetľovacie účely a na špeciálne účely.
2. Žiarivky
– sú v podstate nízkotlakové výbojky tvaru rúrok, ktoré majú na vnútornej strane vrstvu fluorescenčných látok. Zdrojom svetla je elektrický výboj vznikajúci medzi elektródami rechodom striedavého prúdu ortuťovým prostredím.
3. Výbojky
– sú najhospodárnejšie, ale sú neoperatívne, majú pomerne zlé farebné podanie, potrebujú zložité predradné zariadenia a sú aj cenovo náročnejšie.
2. Tepelné elektrospotrebiče

- v elektrických tepelných spotrebičoch sa elektrická energia mení na tepelnú energiu. Možno ho zistiť alebo vypočítať zo štítkových údajov spotrebiča.
Patria sem:
a) tepelné elektrospotrebiče pre domácnosť – zaraďujeme sem také, v ktorých sa elektrická energia mení na tepelnú energiu.
b) Ekonomická efektívnosť – tepelných elektrospotrebičov udáva v prvom rade spotreba elektrickej energie.
c) Hygienické vlastnosti – hrajú veľmi dôležitú úlohu najmä pri tých tepelných elektrospotrebičoch, kde jedlo prichádzajú priamo s nimi do styku.
d) Z ergonomického hľadiska – je dôležitá celá konštrukcia, no obzvlášť tie časti, ktoré prichádzajú do styku s obsluhou – rúčky, tlačidlá, gombíky a pod.

3. Malé tepelné spotrebiče

- patria sem:
a) Elektrický varič – je tepelný spotrebič, na ktorom sa môže variť alebo ohrievať jedlo v nádobách.
b) Kávovary – majú vysokú účinnosť, až 90%, pretože prakticky celá tepelná energia sa odovzdáva vode. Poznáme viacero druhov kávovarov, ako napr. elektrické kávovary a čajovary, ktoré sú elektricky vyhrievané nádoby.
c) Elektrický opekač chleba – umožňuje v domácnosti využiť tvrdší chlieb alebo pečivo na rýchlu hygienickú prípravu hrianok bez tuku.
d) Infragrilom – sa pripravujú jedlá pečením a grilovaním. V hornej časti infragrilu sú umiestnené antikorózne ohrievacie rúrky.
e) Elektrická remoska – umožňuje prípravu jedál varením, dusením, pečením i grilovaním. Vyhrievací článok je umiestnený vo veku remosky.
f) Elektrická žehlička – je najstarší elektrický spotrebič, ktorým sa spevňuje a urovnáva povrch tkanín pôsobením tepla. Kvalitná žehlička sa musí rýchle zahrievať.
g) Elektrický vankúš – sa používa ako zdravotný terapeutický prostriedok v domácnosti na lokálne ohriatie tela.
h) Elektrické zásobníky teplej vody – sú vlastne kotly na vodu, v ktorých sa voda zohrieva vyhrievacím telesom.
i) Elektrický infražiarič – má ako zdroj tepla keramické teliesko z kremennej taveniny alebo kovovú rúrku zahrievanú odporovou špirálou.
j) Elektrické zapaľovače plynu – nie sú závislé od prívodu elektrickej energie zo siete, lebo svojej činnosti používajú vlastný zdroj.
k) Elektrický teplomet – má vyhrievací článok umiestený v parabolickom reflektore z lešteného hliníka.
l) Rebrový radiátor – sa vzhľadom podobá radiátoru na ústredné kúrenie. Je naplnený olejom.

4. Veľké tepelné spotrebiče

a) Zásuvkový obvod pre varenie – je obvod, na ktorom je pripojená dvoj zásuvka určená pre dvojvarič a ďalší jednoúčelový spotrebič, napr. elektrickú rúru na pečenie. b) Elektrický sporák – je najväčším tepelným spotrebičom v domácnosti. Má tri alebo štyri platničky a dve, obyčajne však jednu rúru na pečenie
c) Elektrická rúra – sa vyrába aj ako samostatný spotrebič. Jej funkčné vlastnosti sú také isté ako sporákovej rúry.
d) Kachle – používajú sa na vykurovanie miestností. Poznáme aj iné kachle, ako napr. statické kachle a dynamické kachle.

5. Motorové elektrické spotrebiče

a) Jednofázový komutátorov motor – má tieto hlavné časti: stator, rozberacie zariadenie a ložiskové štíty.
b) Elektrická práčka – je stroj na prianie bielizne, v ktorom sa pôsobí na bielizeň chemickými i mechanickými činiteľmi. Najpoužívanejšie práčky sú vírivé a bubnové. Poznáme práčky, ako napr. bubnové, automatické bubnové, vírivé práčky.
c) Chladničky – je chladiace zariadenie, ktoré sa skladá z tepelne izolovanej skrine a z chladiacej sústavy. Používa sa na uschovávanie potravín pri teplote asi + 5°C. Podľa konštrukcie sú kompresorové a absorpčné chladničky.
d) Elektrické mrazničky – pracujú na princípe kompresorových chladničiek. Mraznička sa využíva na dlhodobé skladovanie a uchovávanie nakúpených mrazených potravín pri teplote – 18°C alebo na domáce zmrazovanie potravín.
e) Vysávače prachu – sú elektrické prístroje, ktoré sa používajú na čistenie kobercov, podláh, nábytku, radiátorov a na iné odstraňovanie prachu.
f) Elektrické mixéry – sa stávajú nenahraditeľnými doplnkami moderných domácnosti. Základom mixovania je pohyb kvapaliny, preto sa každé mixovanie začína tým, že sa do mixéra naleje voda, mlieko, olej a pod.
g) Kuchynské roboty – sú viacúčelové strojčeky, ktoré odstraňujú ručnú prácu. Motorček je spojený s prevodovou skriňou, ktorá redukuje jeho otáčky.
h) Kávové mlynčeky – sa používajú na mletie suchej praženej kávy. Vyrábajú sa ako samostatné alebo ako prídavné strojčeky k robotom a mixérom.
i) Ventilátory – sa používajú na umelú cirkuláciu vzduchu v bytoch i v prevádzkových miestnostiach a pomáhajú tvoriť pohodu prostredia. Podľa použitia sa rozlišujú stolové, stropné, nástenné a oknové ventilátory.
j) Elektrický krájač – dá sa ním krájať chlieb, salámy, šunka, syr i zelenina na rovnakú, vopred zvolenú hrúbku.
k) Elektrický holiaci strojček – ním sa holí na sucho. V praxi sa uplatnili dva druhy holiacich strojčekov, a to vybračné a rotačné.

6. Svietidlá

- svietidlá sú svetelno-technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou umožňujú uplatniť zásady účelného a správneho osvetľovania. Svietidlá hospodárne riešia tok svetla od zdroja po určené miesto..

a) Priame svietidlá – osvetľujú len priestor pod tienidlom. Tienidlom je nepriehľadné, zväčša z kovu alebo z plastu.
b) Polopriame svietidlá – osvetľujú priestor pod tienidlom a súčasne menšiu časť svetla rozptyľujú do priestoru.
c) Polo nepriame svietidlá – svietia prevažne hore. Osvetlenie je príjemné, mäkké, takmer bez tieňov, vhodné pre obytné a spoločenské miestnosti.
d) Nepriame svietidlá – usmerňujú svetlo len hore. Osvetlenie je rovnomerné, bez tieňov, tlmené a pôsobí uspokojujúcim dojmom.
e) Žiarivkové svietidlá – sú plechové. Rúrky sú holé alebo s rozptyľovacími mriežkami. Je lepšie, ak sú v jednom telese dve alebo viac rúrok.
f) Upevnenie svietidla – je jeho mechanické spojenie s objektom. Rozlišuje sa upevnenie stropné závesné a stropné pripevnené, nástenné, stojanové, stolné.
g) Stropné závesné svietidlo – je zavesené na háku. Svetelný zdroj je upevnený na kovovej rúrke alebo na vodiči LYS..
h) Stropné pripevnené svietidlá – sa pripevňujú na strop skrutkami. Teleso svietidla je z fenoplastov alebo z keramiky.
i) Nástenné svietidlá – sa od stropných líšia tým, že sa upevňujú na steny. Používajú sa tam, kde treba väčšie miestne osvetlenie, ako sú steny kuchyne, kúpeľné, šatne, chodby, WC a pod.
j) Stojanové svietidlá – sa skladajú z ťažšieho podstavca, v ktorom je upevnená rúrka so svetelným zdrojom a ozdobným tienidlom.
k) Stolné svietidlá – sa vyrábajú z esteticky pôsobivého materiálu.

7. Prijímače

- sú zariadenia umožňujúce príjem zvuku a obrazu na diaľku televízne prijímače.

a) Rozhlasové prijímače – opisuje platná norma ako prístroje na príjem rozhlasových programov širokými vrstvami obyvateľstva, pričom vlastnosti rozhlasových prijímačov.
b) Televízne prijímače – je elektrotechnický prístroj, ktorý umožňuje príjem televízne obrazového a zvukového signálu a jeho reprodukciu. Televízne prijímače sa triedia podľa vystrojenia a vlastností, podľa prenosovej sústavy, farebnosti, veľkosti obrazovky a vyhotovenia. Medzi najdôležitejšie vlastnosti patria veľkosť obrazovky, citlivosť prijímača, automatické ladenie, automatické ovládanie jasu, senzorová automatika a diaľkové ovládanie. Monoskop obsahuje prvky, podľa ktorých možno posúdiť: - ostrosť obrazu - pomer strán obrazu - rozlišovaciu schopnosť - gradáciu a kontrast - linearitu obrazu - presnosť synchronizácie
c) Magnetoskopy – sú prístroje, ktoré umožňujú zaznamenať na magnetický pás farebný obraz a zvuk. Magnetoskopy môžu obrazovú informáciu zaznamenávať principiálne z troch zdrojov: - priamym záznamom z antény alebo televízneho prijímača - záznamom z elektronickej obrazovej kamery - záznamom z podobného záznamového zariadenia
d) Elektrický gramofón – je prístroj, ktorý umožňuje reprodukovať zvukový záznam nahratý na gramofónovej platni. Elektromotor otáča tanierom s gramofónovou platňou, ktorá má špirálovú drážku.
e) Stereofónny gramofón – sa používa na prehrávanie stereofónnych gramofónových platní.
f) Gramofónový automat – má automatizované aspoň 3 funkcie: nasadenie prenosky, koncové vypnutie motora, spúšťanie prenosky atď.
g) Kufríkový gramofón – má v kufríku okrem gramofónu ešte zosilňovač a reproduktory.
h) CD Prehrávače – v posledných rokoch sa vývoj techniky orientoval na bezdotykové snímanie z nosiča záznamu zvuku. Na prehrávanie digitálnych zvukových gramofónových platní, sa používa gramofónový prístroj označovaný ako CD prehrávač.
i) Magnetofóny – je elektroakustické zariadenie, ktorým sa vykonáva záznam zvuku v podobne zvukovej stopy na rovnomerne sa posúvajúci nosič záznamu. Magnetofónová páska sa prevíja elektromotorom z jednej cievky na druhú, pričom kĺže po magnetofónovej hlave.
j) Magnetofónová páska – má nosnú fóliu, na ktorej je nenosená magneticky aktívna vrstva z feromagnetického materiálu. Na páske môžu byť zaznamenané dva signály, čiže dve stopy alebo štyri signály, čiže štyri stopy.
k) Zosilňovače – sú elektronické prístroje, ktoré zosilňujú napätie alebo výkon v určenom kmitočtovom rozsahu.
l) Reproduktora – sú elektroakustické meniče, ktoré premieňajú elektrické kmity na akustické – počuteľné kmity. Najviac sa používajú dynamické reproduktory. Sú kruhové alebo eliptického tvaru.

8. Súčiastky elektronických zariadení

- na výrobu elektronických zariadení, napr. rozhlasových prijímačov, televízorov, zosilňovačov a pod., sa používajú rozličné prvky a súčiastky.

a) Elektrónky – sú prvky, v ktorých sa elementárnymi časticami vo vákuu prenášajú elektrické náboje z elektródy na elektródu. Každá elektrónka má základné elektródy – katódy a anódu.
b) Polovodičové prvky – tvoria skupinu pevných nekovových látok, ktorých merný odpor je väčší ako merný odpor vodičov a menší ako izolantov. Najpoužívanejšie polovodiče sú germánium a kremík.
c) Polovodičové diódy – vyrábajú sa ako hrotové a plošné. Hrotová dióda má kryštál z germánia alebo z kremíka, na ktorý je pružne pritlačený hrot z volfrámového drôtu. Plošné diódy majú obidve elektródy ploché.
d) Tranzistory – sú vlastne kryštálové triódy. Rozlišujú sa rovnako ako kryštálové diódy, čiže sú hrotové a plošné, germániové a kremíkové.
e) Integrované obvody – úroveň elektroniky dnes ovplyvňuje najmä rýchlo sa rozvíjajúca mikroelektronika.
f) Mikroprocesory – je v podstate integrovaný obvod, ktorý na malej plôške – čípe združuje i stotisíc tranzistorov..
g) Transformátory – sú súčiastky elektrotechnických zariadení, ktoré podľa vyhotovenia a účelu môžu meniť sieťové napätia, môžu pracovať ako väzbové členy nízkofrekvenčného stupňa, alebo môžu pôsobiť ako prispôsobovaní člen medzi koncovou elektrónkou alebo tranzistorom a reproduktorom.

i) Tlmivky – sú cievky, ktorých úlohou je klásť striedavému prúdu odpor. Používajú sa ako filtračné členy usmerneného prúdu na napájanie.
j) Cievky – tvoria súčasť elektrických obvodov. Ich základnou vlastnosťou je indukčnosť, ktorá sa označuje písmenom L. Používajú sa vo vysokofrekvenčných obvodoch ako anténové, ladiace spätnoväzbové a dolaďovanie.
k) Kondenzátor – sa skladá z dvoch vodivých dosák, medzi ktorými je izolátor – dielektrikum. Vlastnosťou kondenzátorov je elektrická kapacita.
l) Rezistory – vlastnosťou rezistorov je, že kladú prechádzajúcemu jednosmernému striedavému prúdu odpor. Tento odpor, vlastnosť, sa označuje písmenom R a jeho jednotkou je ohm.
m) Stabilizátory – sú napájacie zdroje, ktoré stabilizujú napätie alebo prúd tak, aby príliš nekolísali od predpísaných hodnôt.
n) Usmerňovače – sú prístroje, ktoré menia striedavé napätie na jednosmerné. Používajú sa napr. na zabíjanie akumulátorov, napájanie elektronických zariadení a inde. o) Anténa – je vlastne každý vodič, ktorým prechádza elektrický prúd meniaci sa s časom, pričom schopnosť vyžarovať alebo pohlcovať elektromagnetické vlnenie závisí jednak od rozmerov vodiča, jedna od frekvencie premenlivého prúdu vo vodiči.
p) Viacprvkové antény - sa používajú vo väčších vzdialenostiach od vysielača.

Balenie
- zabezpečuje výrobca v zmysle schválených technických podmienok pre jednotlivé elektrotechnické výrobky. Prepravné obaly chránia tovar počas prepravy i skladovania a uľahčujú manipuláciu. Spotrebiteľské obaly sú súčasťou tovaru a predávajú sa spotrebiteľovi spolu s tovarom. Skladovanie tovaru Elektrotechnický tovar si vyžaduje uzatvorené špecializované sklady, ktoré vyhovujú klimatickým podmienkam podľa príslušných noriem a technických podmienok tak, aby sa zachovala bezpečnosť, kvalita, funkčné a vzhľadové parametre elektrotechnických výrobkov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk