Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Témy základného plaveckého výcviku

Časovo – tematický plán základného plaveckého výcviku

Poradie hodiny a téma vyučovacej hodiny:

1. Bezpečnosť pri vyučovaní plávania
2. Cvičenia pre oboznámenie sa s vodou
3. Rozdelenie žiakov podľa plaveckých schopností

4. Nácvik splývania a hry pri nácviku
5. Nácvik dýchania a hry pri nácviku
6. Metodika plaveckého spôsobu: Kraul

7. Nácvik pohybu nôh
8. Nácvik pohybu paží
9. Nácvik súhry pohybu paží a nôh

10. Nácvik súhry paží, nôh a dýchania
11. Metodika plaveckého spôsobu: Znak
12. Nácvik pohybu nôh

13. Nácvik pohybu paží
14. Nácvik súhry pohybu paží a nôh
15. Nácvik súhry paží, nôh a dýchania

16. Nácvik štartov a skoky do vody
17. Zdokonaľovanie plaveckých spôsobov
18. Metodika plaveckého spôsobu: Prsia

19. Nácvik pohybu nôh
20. Nácvik pohybu paží
21. Nácvik súhry pohybu paží a nôh

22. Nácvik súhry paží, nôh a dýchania
23. Nácvik obrátky pri jednotlivých plav. spôsoboch
24. Opakovanie súhry pri plaveckom spôsobe: Kraul

25. Opakovanie súhry pri plaveckom spôsobe: Znak
26. Opakovanie súhry pri plaveckom spôsobe: Prsia
27. Hodnotenie cvičencov pomocou testov

28. Zdokonaľovanie plaveckých spôsobov
29. Testovanie plaveckých schopností žiakov
30. Testovanie plaveckých schopností žiakov


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk