Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Témy zdokonaľovacieho plaveckého výcviku

Časovo – tematický plán zdokonaľovacieho plaveckého výcviku

Poradie hodiny a téma vyučovacej hodiny:

1. Bezpečnosť pri vyučovaní plávania - poučenie
2. Cvičenia pre oboznámenie sa s vodou
3. Rozdelenie žiakov podľa plaveckých schopností
4. Technika plaveckého spôsobu KRAUL
5. Kraulové technické cvičenia
6. Nácvik súhry paží, nôh a dýchania

7. Technika kraulového štartu
8. Technika kraulovej obrátky
9. Technika plaveckého spôsobu ZNAK
10. Znakové technické cvičenia
11. Nácvik súhry paží, nôh a dýchania
12. Technika znakového štartu

13. Technika znakovej obrátky
14. Technika plaveckého spôsobu PRSIA
15. Prsiarske technické cvičenia
16. Nácvik súhry paží, nôh a dýchania
17. Technika prsiarskeho štartu
18. Technika prsiarskej obrátky

19. Pomoc unavenému plavcovi vo dvojici
20. Pomoc unavenému plavcovi v trojici
21. Základy vybraných prvkov záchrany topiaceho sa
22. Skok a priblíženie pri záchrane
23. Podplávanie topiaceho sa a potápanie pri záchrane
24. Šliapanie vody

25. Opakovanie súhry pri plaveckom spôsobe: KRAUL
26. Opakovanie súhry pri plaveckom spôsobe: ZNAK
27. Opakovanie súhry pri plaveckom spôsobe: PRSIA
28. Zdokonaľovanie plaveckých spôsobov
29. Hodnotenie cvičencov pomocou testov
30. Testovanie plaveckých schopností žiakov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk