Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Typy vývojok

- Vývojka je roztok, ktorý premieňa osvetlený halogenid striebra na čierne alebo hnedé kovové striebro
- Podľa druhu a množstva chemikálie dostávame rôzne druhy vývojok s rôznymi vlastnosťami

Univerzálna vývojka
- Pre spracovanie negatívov aj pozitívov
- Vyvolávacie látky - rôzne kombinácie hydrochinónu, paraaminofenolu, phenidonu a metholu
- Dáva veľké zrno, preto sa nehodí pre spracovanie kinofilmov
- Využíva sa najmä pre amatérske fotografie
- Môže byť vo forme roztoku, alebo navážených chemikálií (nižšia kvalita)

Tankové vývojky
- Pre spracovanie negatívov
- Výhodné pre dlhodobé použitie v laboratóriách s veľkou prevádzkou
- Zloženie je také, aby si uchovali čo najdlhšie svoje vlastnosti
- Zvyčajne sa regenerujú regenerátory (roztoky, ktoré vyrovnávajú úbytok vyvolávaciu látky a vody)
- Vývojky tohto druhu obsahujú veľké množstvo konzervačných látok a tým vývojka dáva jemné zrno
- V týchto vývojkách sa tiež využíva menšie množstvo alkálií stredných (soda, prepadli), alebo alkálie slabé (fosforečnany K a Na)
- Vyvolávacie doby sa pohybujú okolo 30 minút

Jemnozrná vývojka
- Tento typ musí zabezpečiť čo najjemnejšie zrno, ktoré potrebuje predovšetkým tam, kde budeme robiť z negatívu veľké zväčšeniny
- Jemnozrnnosť sa dosiahne použitím jemnozrnných vyvolávacích látok - parafenylendiamin, ortofenylendiamin
- Používa sa aj väčšie množstvo uhličitanu sodného (sulfid) a malé množstvo alkálií stredných, alebo slabé
- Tieto vývojky vyžadujú 2x-5x väčšie preexpozície, pretože vyvolávacie látky rozpúšťajú mikrostaly Ag a tým nevyužívajú citlivosti

Pozitívny vývojka
- Pre spracovanie kopírovacieho alebo zväčšovacieho fotopapiera
- Musí dávať čisté, pekné tóny a nesmie závojovať
- Obsahuje methol, hydrochinón; podľa množstva rôznych vyvolávacích látok pracuje vývojka s rôznou gradáciou (N, C, S)
- Obsahuje stredné alkálie (sóda, potaž)
- Uhličitan sodný (konzervačná látka) sa nesmie používať veľa, aby nevznikal nežiaduce špinavo zelený tón
- Ak používa glycín, dostaneme hnedý tón a hovoríme jej tónovacia
- Väčšie množstvo alkálií aj hydrochinónu dáva tón modročierný

Pozvoľne pracujúca

- Obsahuje methol a slabé alkálie (borax), alebo malé množstvo stredných (borax)
- Používa sa na fotografický materiál
- Jemnozrnnosť sa docieli väčším množstvom uhličitanu K, Na
- Pracuje pomaly- mäkko
- Hovorí sa im polofyzikálne, slabo alkalické

Vyrovnávacia vývojka
- Tlmí rozdiely medzi svetlom a tieňom
- Táto vývojka pracuje najprv v tieňoch a potom vo svetlách; vyrovnáva aj podexpozícií; využíva citlivosti
- Obsahuje neol, pyrokatechin a silné alkálie (NaOH, KOH)
- Vydržia len krátku dobu, preto je vhodné používať dvojroztokové vývojky pexpal
- zloženie:
1. roztok - vyvolávací a konz. látky (2 - 3 min)
2. roztok - alkálie, konz. a protizávoj. látky (1 - 2 min)

Rapídny (energetická) vývojka
- Sú to vývojky, ktoré pracujú rýchlo
- Využívajú sa na vyvolávanie v krátkych časoch (3 min.) Alebo pre vyvolávanie nedostatočne osvietených negatívov
- Zvýšená rýchlosť vyvolávania je spôsobená veľkou koncentráciou vyvolávacej látky
- Používa sa veľké množstvo stredne silných alkálií alebo alkálie silné
- Majú minimálne riedenie, vyššiu teplotu, nevýhodou týchto vývojok je, že sa dávajú veľké zrná

Vývojky pre vysoké a nízke teploty


a) vysoké teploty
- Tieto vývojky sa využívajú v oblastiach alebo minilaboch, kde teplota kúpeľov je vyššia ako 20 ºC
- Zabraňujú bobtnánie želatíny a tým porušenie citlivé vrstvy
- Najčastejšie sa do vývojky pridáva utvrdzujúca látka síran sodný (Glauberova soľ) alebo kamenec chromitodraselný, kamenec draselný
- Podobný účinok má aj síran horečnatý a trieslovinové vývojky
- Trieslovinové vývojky obsahujú vyvolávaciu látky: Hydrochinón, pyrokatechyn alebo pyrogalolu bez siričitanu sodného (Sulfit), preto má utvrdzujúce účinky
- Vrstvy utvrdenia formalínom vydrží aj teplotu vriacej vody
- Sú však veľmi krehké a pri sušení sa lámu

b) nízke teploty
- Využívajú sa pri teplote 0 º C a nižšie
- Do týchto vývojok sa najviac hodia vyvolávacie látky: Amidol, methol, pyrokatechyn, ktoré majú nízky teplotný koeficient
- Do týchto vývojok sa pridáva nemrznúca zmes, najčastejšie glykol (časť vody sa nahradí nemrznúcej zmesi)

Technické vývojky
- čiernobiele kresby
-Sú to vývojky používané pre reprodukcie rengenové materiály, pre Mikrofilmovú techniku (čierna a biela), majú vysokú rozlišovaciu schopnosť
- Sú to vývojky energetické a kontrastné so silnejšou zásaditosťou a vysokou koncentráciou vyvolávacej látky
- Často sa využíva vyvolávacia látka hydrochinón, ktorá v spojení so silnou alkálií dáva modro-čierny tón obrazu
- V mikrofilme je potrebné dosiahnuť jemnejšieho zrna, preto sa zvyšuje množstvo siričitanu sodného (veľké množstvo siričitanu sodného čiastočne rozpúšťa mikrokryštály striebra a tým vývojka dáva jemné zrno), súčasne vzniká špinavo zelený tón, preto sa v pozitívnom procese väčšie množstvo siričitanu sodného nepoužíva

Vývojky senzitometrické
- Využívajú sa pre senzitometrické meranie pri spracovaní charakteristiky
- Môžu to byť rôzne druhy vývojok pre spracovanie snímkového aj množiteľského materiálu pre čiernobielu aj farebnú fotografiu
- Tieto vývojky musia mať stále rovnaké zloženie, nasadzujú sa z kvalitných a čistých chemikálií
- Musí byť dodržaná stála teplota, riedenie a čas vyvolávania

Vývojky na osobitné účely
- V rôznych odvetviach vedecké a lekárske práce sa používajú špeciálne vývojky
- Môžu byť vo forme kvapaliny, pasty aj pevné látky
- Nasadzujú sa presne podľa predpisu, ktorý dodáva výrobca materiálu, pre ktorého je vývojka určená, alebo výrobca dodáva vývojku hotovú

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk