referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Rádiová sieť GLOBAL
Dátum pridania: 11.06.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: elleanor
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 912
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.6
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 14m 20s
Pomalé čítanie: 21m 30s
 
2. Štruktúra  a kapacita siete Global

Rádiová sieť využíva jednosmernú aj obojsmernú komunikáciu medzi objektmi. Základný článok tvorí zberná stanica RSN 450 - SS/H (L) v rôznych konfiguráciách. Zberná stanica kontroluje spojenie s definovanými objektmi a posiela do centra na zbernú stanici PCO významové správy a informácie o stave siete. Rádiová sieť Global umožňuje začleniť do systému až 63 zberných staníc.


Kapacita siete je daná dvoma faktormi:


 • p maximálnym počtom zberných staníc za sebou (max. 6 vrátane PCO), cez ktoré možno prenášať vysielače

 • p počtom možných pripojení vysielačov vkaždej zbernej stanici

Zberné stanice môžu byt zoradené až v 5 úrovniach za sebou, čím sa zväčšuje dosah siete. S každou zbernou stanicou sa zväčšuje počet objektov v rádiovej sieti. Zberná stanica zohľadňuje len zadefinované objekty, ktorých môže byť až 256, tzn. na jednu sieť je možné teoreticky pripojiť 63 * 256 = 16128 objektov a 63 zberných staníc, medzi ktoré sú zahrnuté aj mobilné objekty.


V skutočnosti je nutné od tohto čísla odpočítať hodnotu vyplývajúcu z počtu GPS objektov. Tuto hodnotu stanovíme tak, že predpokladaný počet všetkých GPS objektov, ktoré budú pravdepodobne v jednom okamihu v dosahu danej zbernej stanice, vynásobíme číslom q určeným z periódy vysielania polohy takto: q = 60 / perióda vysielania v sekundách


Ďalším obmedzujúcim faktorom je aj stav, kedy sa vysielač dovolá na väčší počet zberných staníc v sieti ako len na jednu, ktorá ho prevádzkuje. Je teda pre stanovenie maxima používaných vysielačov vhodné odčítať počet všetkých vysielačov, ktoré sa na zbernú stanicu dovolajú s kvalitou signálu väčšou než 30 a nie sú pri tom touto stanicou prevádzkované. Preto je nutné pri inštalácii vysielača znížiť jeho výkon (ak je kvalita signálu vyššia ako 80-85), inak bude vysielač rušiť komunikáciu medzi zbernými stanicami zbytočne veľkým výkonom. Nakoniec je potrebné odpočítať počet všetkých zberných staníc, ktoré daná zberná stanica zachytí s kvalitou signálu väčšou než 35, vynásobené číslom 10.


3. Typy správ v sieti Global


V rádiovej sieti Global existujú 4 základné typy správ:


1. Udržiavacia správa


Slúži najmä pre kontrolu spojenia s objektom. Vysielače ju posielajú v intervalu 20 - 255 s, podľa nastavenia periódy udržiavacích správ. Obsahuje číslo objektu, stavy 16-tich slučiek, stavy 8-mich objektov (zatvorené / otvorené, Amos 1600), stav tamperu vysielača, stav batérie, stav siete (230V) a stav tamperov zón. Udržiavacie správy končia v zbernej stanici, ktorá ich prijala. V prípade, že udržiavacie správy určitú dobu neprídu (čas kontroly spojenia), vygeneruje sa sprava výpadok spojenia s daným objektom.


2. Označená udržiavacia správa


Od udržiavacej správy sa líši len tým, že je vždy prenášaná až na PCO.


3. Významová stavová správa


Vysiela sa, ak dôjde k zmene stavu objektu. Obsahuje číslo objektu, stavy 16-tich slučiek, stav tamperu vysielača, stav batérie a stav siete (230V).


4. Dátová správa


Obsahuje všeobecné dáta alebo dáta konkrétneho významu podľa pripojeného zariadenia.


4. Prvky rádiovej siete Global


4.1  Vysielače TSM 452 a TSM 453


Vysielače sú rádiové objektové zariadenia umožňujúce prenos dát v rádiových sieťach v pásme 420-470 MHz. Vysielač môže byť spojený s ústredňou EZS alebo EPS pomocou priamych vstupov, cez telefónny komunikátor alebo cez sériové rozhranie. Pracovná teplota vysielača je  -10 °C až +55 °C a rozmery 300 x 25. 0 x 80 mm.


Prijímané komunikačné formáty


 • 8 vyvážených 24 hodinových slučiek

 • 8 potenciálových slučiek

 • softwarová filtrácia rušenia na vstupoch

 • možnosť napojenia až 8 rôznych ústrední EZS na všetkých 16 vstupov, pre každú ústredňu je potom jeden vstup rezervovaný pre poplach a druhý vstup na deň/noc


Vstup pre telefónny komunikátor


 • príjem telefónnych formátov s paritou alebo bez nej

 • možnosť nastavenia poradia handshake

 • indikácia prijatej správy z telefónneho komunikátoru

 • indikácia vysielania, poruchy, výpadku siete LED diódou,

 • akustická signalizácia potvrdenia správ telefónnej komunikácie

 • možnosť pripojenia až 8 ústrední EZS cez telefónny komunikátor a s ich rozlíšením na PCO, (ústredne EZS musia byť radené za sebou)


4.2  Zberná stanica RSN 451


Zberná stanica obsahuje rádiový zberný modem a rádiový dátový modem, ktorý je základným stavebným prvkom obojsmernej rádiovej dátovej siete. Ten prenáša dáta zo zberných modemov na PCO.


RSN 451 ako objektové zariadenie môže súčasne slúžiť k stráženiu objektu. Zberná stanica môže obsahovať kodér DTX 04 K s telefónnym komunikátorom. Kodér obsahuje 8 vyvážených a 8 potenciálových vstupov a 1 vstup pre telefónny komunikátor. Táto konfigurácia zbernej stanice RSN 451 je vhodná pre pripojenie k ústredni EZS alebo EPS. Zberná stanica môže obsahovať dosku 16-slučkovej zabezpečovacej ústredne AMOS 1600. U tohto typu je možné odosielať sabotážne správy i po telefónnej linke. Pracovná teplota stanice je -10 °C až +55 °C, rozmery sú 325 x 300 x 90 pri hmotnosti 4,5 kg.


Rádiový zberný modem (SM):


 • ð inteligentný prevádzač, ktorý prijíma všetky správy z jemu pridelených objektových vysielačov. Na dispečing, ale posiela len významové správy a vlastné diagnostické správy, čím umožňuje zvýšiť kapacitu a priepustnosť celej siete.

 • ð kontroluje spojenie s objektmi, ktoré má nadefinované. Na zbernej stanici RSN 451 sa dajú nastaviť 4 časové limity pre kontrolu spojenia s objektmi, podľa ich dôležitosti a časového intervalu vysielania nastaveného na vysielači. Pri výpadku spojenia s daným objektom zberná stanica vygeneruje správu "výpadok spojenia" a odošle ju na PCO.

 • ð obsahuje 2 napäťové vstupy (poplachové slučky) resp. výstupy (relé) pre pripojenie externých zariadení

 • ð umožňuje skenovať objekty v okolí, tzn. zisťovať kvalitu spojenia i s objektmi, ktoré sám neprevádza

 • ð obsahuje vyrovnávaciu pamäť s kapacitou 6 000 správ vrátane času vzniku, do ktorej sa ukladajú správy pre prípad, že je použitý ako zberný modem PCO.

 • ð filtruje a odovzdáva správy rádiovému dátovému modemu pre prenos na PCO


Rádiový dátový modem (DM) má v sieti Global 2 tieto funkcie:


 • p zaisťuje obojsmernú potvrdzovanú komunikáciu medzi zbernými modemami a jedným alebo viacerými PCO

 • p komunikácia medzi DM je obojsmerná paketová s lokálnym (globálnym) potvrdzovaním doručenia správ

 • p obsahuje mailbox pre uloženie dočasne nedoručených správ na PCO; ktorý dodržuje poradie prijatých správ a v prípade preplnenia vymaže najstaršie správy

 • p obsahuje tri sériové linky pre pripojenie zberných modemov, PC alebo iného externého zariadenia

 • p s PC je spojený cez rozhranie RS 232 alebo RS 422/485. Pokiaľ je vzdialenosť medzi zbernou stanicou a počítačom väčšia než 15 m, je nutné na strane PC použiť prevodník RS 232/RS 422. Potom je možné posielať dáta do PC až na vzdialenosť 1 000 m.


 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Časopis NAMák. IX Informačný občasník spoločnosti NAM System, a.s. číslo 9/2001 až 13/2001
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.