referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Rádiová sieť GLOBAL
Dátum pridania: 11.06.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: elleanor
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 912
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.6
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 14m 20s
Pomalé čítanie: 21m 30s
 

4.3  Rádiový komunikátor JA-60 NAM 


Jedná sa o rádiový modul, ktorý je vkladaný na miesto telefónneho komunikátoru u zabezpečovacích systémov. Slúži k pripojeniu ústredne EZS rádiovou cestou prostredníctvom rádiových sietí. Jeho výhodou sú minimálne poplatky za prenos skoro neobmedzeného počtu správ o aktuálnom stave systému na PCO a vysoká bezpečnosť prenosu správ.


Použitím telefónneho komunikátoru je kontrola stavu ústredne vykonaná s ohľadom na telefónne poplatky 1-2x denne. Keď dôjde k napadnutiu objektu a prerušeniu telefónneho vedenia v tomto intervale, PCO sa o narušení nedozvie. Prípadný výpadok je signalizovaný na PCO, a to vďaka pravidelným kontrolným telegramom, ktoré sú komunikátorom vysielané.


Rýchlosť prenosu správ v rádiovej sieti je niekoľko násobne vyššia než u telefónneho spojenia (poplachová správa je na dispečing PCO prenesená do 2 sekúnd od jej vzniku). Dosah rádiového komunikátoru je závislý na umiestnení ústredne, type a členitosti zástavby. Rádiový komunikátor je dodávaný naladený priamo na kmitočet prevádzkovateľa danej rádiovej siete a je do nej začlenený po dohode s prevádzkovateľom PCO NAM GLOBAL.


4.4 Ústredňa AMOS 1600


Ústredňa je rádiový vysielač k PCO NAM i RADOM, ktorý funguje zároveň ako 16-zónová zabezpečovacia ústredňa. Ústredňa je ideálna pre stráženie malých objektov bez telefónnej linky. Rozdelenie systému až do 8-mich sekcií umožňuje súčasné stráženie niekoľkých objektov napr. garáži, alebo viacerých bytov v panelovom dome. Ľubovoľnej sekcii je možné priradiť ľubovoľné zóny. Klávesnica, siréna, telefónny komunikátor a identifikačný kód zariadenia sú zdieľané. Prednosťou systému je aj možnosť zaradenia jednej zóny do niekoľkých sekcií. Pokiaľ chcete strážiť kancelárie umiestnené v jednej budove s jedným vchodom, môžete zóny strážiace jednotlivé miestnosti rozdeliť do samostatných sekcií a zónu pre stráženie vchodu priradiť do všetkých sekcií.


Ovládanie ústredne je možné s jednej alebo až 4-roch klávesníc typu ESPRIT 626/636, ktoré poskytujú informácie o stave zón a sekcií. Programovanie systému je možné pomocou PC alebo pomocou klávesnice.


Ústredňa uchováva históriu posledných 512 správ. Zabudovaný vysielač umožňuje bezdrôtový prenos informácii na PCO. Okrem bezdrôtového prenosu je možná aj komunikácia po telefónnej linke vo všetkých bežných formátoch.


Rádiový vysielač zabezpečovacej ústredne DTX 04 / AMOS 1600 posiela periodicky testovacie správy v intervale 30-tich sekúnd. Tzn. že je neustále vykonávané monitorovanie rádiového spojenia objektu s PCO. Kontrola telefónnej linky je vykonávaná každých 24 hodín odoslaním testovacej správy. Prístup k programovaniu a zobrazovaniu údajov je obmedzený prístupovým kódom. Slučky obsahujú ochranu proti blesku.


4.5 Meracia stanica MRS 452


Meracia stanica je účinný, efektívny a pohodlný nástroj k zaisteniu kvalitného spojenia v rádiovej sieti Global a Global 2. Využíva sa ako pri montáži a umiestňovaní nových objektových vysielačov a zberných staníc, tak pre zlepšovanie kvality spojenia už pripojených zariadení. Meraciu stanicu je možné využiť k diaľkovej konfigurácii ktorejkoľvek zbernej stanice v rádiovej sieti. Má rozmery 192 x 250 x 65 mm a hmotnosť: 2,6 kg (vrátane puzdra a akumulátoru).


4.6 Systém určovania polohy NET-CAR Local


Systém určovania polohy sa využíva tam, kde je potrebné sledovať polohu, rýchlosť alebo stav vozidiel. Vozidlá sú monitorované na území pokrytom signálom rádiovej siete. Tento systém je výhodný hlavne pre zásahové vozidlá bezpečnostných agentúr a mestských polícií, vozidlá prevozu peňazí, taxislužby, hasičských záchranných zborov apod.


K zisteniu geografickej polohy vozidla je využívaný družicový navigačný systém GPS, schopný určiť polohu vozidla s presnosťou cca 5 m. Informácie z GPS sú ďalej prenesená rádiovou sieťou na dispečing, kde sa v monitorovacom software NET-G graficky zobrazia.


NET-CAR Local je schopný neustále monitorovať polohu vozidla. Informácie o jeho stave sú prenášané v intervale 1-255 sekúnd. Za deň je teda prenesených viac ako 10 000 správ z jedného vozidla, čo umožňuje neustálu kontrolu jeho polohy. Keďže informácie sú prenášané vlastnou rádiovou sieťou, náklady za prenos informácií sú minimálne bez ohľadu na počet monitorovaných vozidiel.


Nový systém prenosu správ z vozidiel výrazne odľahčuje rádiovú sieť Global a Global 2 a umožňuje tak bezproblémové sledovanie polohy niekoľkých desiatok vozidiel. Monitorovací software NET-G, ktorý pomocou integrovaného mapového systému zobrazuje polohu vozidiel, ponúka grafické znázornenie rýchlosti a stavu vozidla (naštartovanie, obsadené, zaistené, apod.), celoobrazovkový režim sledovania, funkciu Lupa i rýchle vykreslenie prejdenej trasy. 


Mestské polície, bezpečnostné agentúry, HZS využívajú NET-CAR Local hlavne k aktuálnej kontrole polohy a rýchlosti pohybu vozidiel, ďalej ako zdroj informácií pri koordinácii zásahu, alebo pomocou prehrávača histórie pohybu vozidla a analýzy pokrytia signálu majú možnosť spätne preukazovať a analyzovať výskyt a pohyb vozidiel.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Časopis NAMák. IX Informačný občasník spoločnosti NAM System, a.s. číslo 9/2001 až 13/2001
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.