Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Živly

ZEM

Podobne ako v ostatných prírodných kultúrach i v slovanskej filozofii je zemský živel ženskej podstaty. Naši predkovia Zem považovali za živú bytosť a uctievali ju s vedomím, že je to "Matka Zem". Tráva sú jej vlasy, vodné toky žily, skaly sú kosti, ... V Zemi videli Slovania pomocníčku v liečbe chorôb, ktorá im poskytovala liečivé byliny. Nedovoľovali, aby sa s ňou svojvoľne hýbalo, tĺklo do nej alebo trhalo na nej bezdôvodne. Úctu k Zemi prejavoval náš poľnohospodársky národ napr. jarným zvykom, kedy musel prvú brázdu vyorať vladár alebo keď sa zaorávali škrupinky z veľkonočných vajec (obeť Zemi).

V našom jazyku sa zachovalo označenie "zemitý" na človeka "zemitej povahy", ktorá sa prejavuje akousi zaťatosťou, stálosťou, flegmatizmom. Človeka pod vplyvom tohto živlu je ťažké vyprovokovať, lebo je vo svojej podstate neútočný. Ak ho však niečo rozzúri, je stály vo svojom hneve a je ťažké ho zastaviť. Toto je typické pre Slovanov, a preto by bolo vhodnejšie nazývať ich nie národom holubičím, ale zemitým.

Zem bola našimi predkami chápaná ako jednoliata bytosť, ktorá má veľkú rôznorodosť a má mnoho prameňov i pramienkov zemskej sily. Zemská sila vyviera na vŕškoch, vrchoch, kopcoch a aj v zemských zlomoch . Na tieto miesta chodili naši predkovia pre vykonanie obradu vnútorného prerodu a obrodenia.

Pozitívna polarita: dôslednosť, svedomitosť, vytrvalosť, dochvíľnosť, obozretnosť, odolnosť, zodpovednosť, opatrnosť, pevnosť, spoľahlivosť, triezvosť, cieľavedomosť, úctivosť, vecnosť...
Negatívna polarita: fádnosť, povrchnosť, lenivosť, ľahostajnosť, ťažkopádnosť, urážlivosť, nesvedomitosť, nepravidelnosť, plachosť, pohŕdavosť...

SO ZEMOU SÚVISIA:

Svetová strana - sever
Ročné obdobie - jar
Doba dňa - polnoc
Magické umenie - schopnosť mlčať
Zmysel - hmat
Telesné tekutiny - pot
Zvieratá a mýtické bytosti - medveď, býk, lev, králik
Miesta sily - jaskyne, polia, mosty, lúky, záhrady, hory, križovatky, domov
Farby - hnedá, zelená, hrdzavá
Predmety - kamene, kryštály, hlina, semená, drevo, mince
Kamene - smaragd, soľ, uhlie
Byliny - bavlník, zemiak, zeler, petržlen, jablčník, jačmeň, papraď, kukurica
Zemskí bohovia a bohyne


VZDUCH

Vzduch je neviditeľný, jemný, pohyblivý, prenáša vône, slová, myšlienky, takmer ho nevnímame. Je všade, no nedá sa uchopiť. Prenikne skoro všade, no bez násilia. Je to najjemnejší živel, hoci jeho negatívne aspekty (búrka, tornádo, hurikán) sú veľmi ničivé, no zároveň sú symbolom náhlej zmeny. Nevidíme ho, iba cítime, no napriek tomu je pre život nepostrádateľný.  Je sprostredkovateľom medzi vodným a ohnivým živlom, ktorý udržuje rovnováhu medzi ich pôsobením aktívneho živlu ohňa a pasívneho živlu vody. V tejto úlohe prijal od ohňa suchý a od vody vlhký charakter.

Vzduch je symbolom voľnosti a ľahkosti, živlom prispôsobivosti, spája nás s inými bytosťami, šíria sa ním informácie. Je zviazaný s myslením, intelektom a s inšpiráciou, ale aj s meditáciou a modlitbou.  V mnohých rozprávkach a povestiach vystupujú bytosti personifikujúce živel vzduchu, ako napríklad vánok, meluzína, metelica, ježibaby, víly, víchrica, atď. Vzduch je živel mužský a projektívny. Je v neustálom pohybe, preto sú emócie ľudí, u ktorých prevažuje tento živel nestále. Ľudia s prevahou vzduchu veľa myslia, „žijú v hlave". Potrebujú komunikovať s ostatnými a snažia sa získať nové a nové vedomosti. Sú málo odolní voči chorobám a stresu, preto si musia nájsť svoj spôsob ako relaxovať. Ľudia s nedostatkom vzdušného živlu si často pripadajú osamelí a dávajú prednosť písomnému alebo nonverbálnemu vyjadreniu pred hovoreným slovom.

Kladnými vlastnosťami spájajúcimi sa so živlom vzduchu sú chápavosť, pokojnosť, jemnosť, dôverčivosť, oddanosť, milosrdenstvo, odpúšťanie, skromnosť, súcit, poddajnosť, meditatívnosť. Negatívnymi vlastnosťami spojenými so vzduchom sú ľahostajnosť, bezcitnosť, lajdáckosť, lenivosť, nesmelosť, nestálosť, skľúčenosť.

SO VZDUCHOM SÚVISIA:

Svetová strana - východ
Ročné obdobie - jeseň
Doba dňa - úsvit
Magické umenie - poznanie
Zmysel - čuch
Telesné tekutiny - sliny
Zvieratá a mýtické bytosti - orol, krkavec, jastrab, vrabec, pavúk, kolibrík, opica, drak
Miesta sily - vrcholy útesov, miesta s výhľadom na oblohu
Farby - žltá a strieborná
Predmety - pierka, vejáre, zvonkohry, zvony, zvončeky, flauty, draci, veterné mlyny, bubliny
Kamene - mačacie oko, sľuda
Byliny a plody - borovica, čakanka, fazuľa, rasca, konvalinka, levanduľa, ryža, tekvica
Zemskí bohovia a bohyne 


VODA

Telesná zóna - brucho

Farba - modrá

Povaha - flegmatik

Psychická funkcia - cítenie

Ríša - rastlinná

Voda. Čo si predstavujem pod slovom Voda . . . ? Ľahkosť, žblnkanie, trpezlivosť, more, oceán, veselosť, krásu . . . Voda je studená, hlboká, prenikavá, čistá, tmavá, citlivá na energiu. Paralelou pre živel vody je podvedomie, hlboké, tiché, nepreskúmané, ukazuje i aspekty múdrosti.

Voda je plynúca, intuitívna, imaginatívna. Mieri vždy dole a má sklon šíriť sa vodorovne. Dokáže sa jednoducho prispôsobiť akejkoľvek forme, potrebuje však k tomu nádobu. Voda preniká látkami a rozpúšta ich.

Bez vonkajších príčin je v pokoji, ale reaguje na sebamenšie okolné dianie - aspoň zachvením.  Dokáže sa aj rozbúriť a spôsobiť katastrofy.  Ľudia Vody sú intuitívni, vnímaví a imaginatívni, sú dokonalo naladení na city - svoje vlastné aj iných Ľudí. Vodné znamenia majú hlboké city a ich citové reakcie môžu siahať od krajného súcitu po vlastnú sebaľútosť. Sú si jasno vedomí nevedomých duševných pochodov, ktoré ostatným pripadajú nejasné a zvláštne.

V porovnaní s ohňom má však živel vody opačné vlastnosti. Základnými vlastnosťami sú chlad a sťahovanie. Aj tu sa hovorí o dvoch póloch. Aktívny je životodarný, vyživujúci a udržujúci; negatívny pól je tak isto ako u ohňa rozkladný a ničivý. 

Podoby Vody:
Rybník - Matka: Voda je kľudná, stála. Má pevné okraje, je izolovaná. Hladina je pokojná.
Rieka - Dieťa:  je v pohybe smeruje od prameňa k moru. Napred len zurčí a je príjemná, potom naberá na sile. Vytvára sútoky a môže byť dravá. 
More - Fantasta na pobreží: vľúdne, priezračné a teplé, v hĺbke temnota, chlad a nevyspytateľnosť.


 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk