Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Technická základňa kombinovanej dopravy

TZ KD-tvoria ju nákladové jednotky, kt. sú rovnaké v rámci rôznych druhov dopráv, dopr. prost. rôznych druhov dopravy, na kt. sa premiestňujú nákladové jednotky, infraštruktúra tvorená dopr. cestami a terminálmi (T.) KD
Nákladné jednotky-KD je z eko. hľadiska výhodnejšia väčšinou vtedy, ak sa využíva na strednú a dlhšiu dopr. vzdialenosť vzhľadom na vyššie náklady spojené s prekládkou v T. a vzhľadom na vysoký podiel tzv. mŕtvej hmotnosti, kt. musí spolu s tovarom prepravovať
Kontajnery-celosvetovo unifikované jednotky podľa normy ISO, majú štandardizovaný tvar. Napr. kontajner ISO 1C KMC-na prepr. prachových, nejedovatých substrátov, hmotnosť do 30 t, objem 20 m3. K. sú prepr. manipulačné, ochranné a skladovacie obaly s opakovateľným použitím. Zákl. rozmery podľa angl. mier v stopách. Najčastejšie používané 20, 30 a 40 stôp. K. sú prekladateľné z jedného dopr. prost na druhý bez prekládky nákladu, ktorý sa v nich prepravuje. Členenie:
a)univerzálny-na prepr. kusového mat., môže byť vybavený 1 čelnými dvojkrídlovými dverami alebo ešte bočné dvojkrídlové dvere
b)otvorený-na prepr. sypkých, zrnitých, práškových substrátov, na poľnohosp. a potravinárske polotovary
c)výsypný otvorený-na krátkodobé skladovanie sypkých substrátov, kt. nemusia byť chránené pred poveternostnými vplyvmi. Vyprázdňovanie pomocou sklopného zariadenia, plnenie-3 strešné otvory
d)výsypný zatvorený- ―«―, kt. musí byť chránený ―«―, na plnenie napr. 3 strešné otvory, vysypáva sa výklopným zariadením
e)plošinový (FLAT)-na väčšiu prepr. stroj. výrobkov, na prepr. väčších továrenských výrobkov
f)cisternový-na prepr. a krátkodobé skladovanie kvapalín
g)kontinentálne (POOL)-rovnaké využitie ako univerzálny, ale sú upravené šírkou, čo umožňuje lepšie využitie ložnej plochy pri prepr. paliet
h)lisovací-preprava domáceho odpadu, trávy, má lisovacie zariadenie, kt. umožňuje priame lisovanie odpadu, aby sa ušetrilo miesto, využitie-obchodné domy, sídliská, objem 16 m3
Stredné-prepr. prost. s objemom nad 3 m3 a s dĺžkou do 6 m, môžu byť vyhotovené obyčajné alebo špec., celková hmotnosť by nemala prekročiť 5200 kg
Malé-od 1-3 m3, vybavené pohyb. zariad., kt. umožňuje pohyb po zvislej (otáčanie okolo osi) aj po priečnej osi, sú vybavené ojom pre ľahšiu manipuláciu, náklad nesmie prekročiť hmotnosť 1500 kg.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk