referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Nedeľa, 28. novembra 2021
Karnet ATA
Dátum pridania: 02.10.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neuvedeny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 106
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Ciele ATA systému

Hlavným cieľom ATA systému je umožniť dočasný "bezcolný" dovoz tovaru odstránením ťažkostí spojených s povinnosťou:
- vykonávať colnú deklaráciu na národných colných tlačivách v čase dovozu do každej jednotlivej krajiny dočasného dovozu alebo tranzitu,
- zabezpečiť colný dlh vo výške dovozného cla a dovozných poplatkov v jednotlivých krajinách dočasného dovozu alebo tranzitu, ktoré podľa národného zákonodarstva krajiny vyberá colná správa v prípade, že tovar nebude re-exportovaný (späť vyvezený) v stanovenom časovom intervale pre dočasný dovoz alebo tranzit.

3.Výhody karnetu ATA

- karnetom ATA sa odstránila povinnosť vypĺňať colnú deklaráciu na každej pohraničnej colnici,
- platnosť karnetu ATA je jeden rok,
- karnet ATA súčasne predstavuje colný doklad na prepustenie tovaru do dočasného dovozu a doklad o ručení za colný dlh,
- pre colné orgány znamená používanie karnetu ATA menej administratívnej práce a zvýšenie colnej bezpečnosti.
- karnet ATA šetrí tak čas, ako aj peniaze a tým sa stal dôležitým nástrojom v medzinárodnej súťaži,
- karnet ATA používajú ľudia z rôznych oblastí podnikania, ale aj iných oblastí ľudskej činnosti.

4.Úloha a funkcie záručného reťazca IBCC/ATA

V súčasnosti sa karnet ATA uplatňuje v 48 štátoch, kde je vydávanie a určenie za karnet ATA zabezpečené záručnými združeniami, ktoré sú členmi medzinárodného záručného reťazca IBCC/ATA na zabezpečenie colného dlhu. V každej krajine môže byť len jedno záručné združenie.
Každé národné záručné združenie, ktoré je zapojené do IBCC/ATA ručí, že v prípade, keď je tovar krytý zahraničným karnetom ATTA nebude re-exportovaný z krajiny jej pôsobenia v období, ktoré stanovil colný orgán krajiny dočasného dovozu, zaplatí svojej colnej správe všetky dovozné clá a poplatky týkajúce sa uvedeného tovaru. Celková hodnota, ktorú záručné združenie má v takomto prípade uhradiť svojej colnej správe, nesmie prekročiť hodnotu dovozného cla akákoľvek reklamácia týkajúca sa karnetu ATA sa musí začať zo strany colných orgánov voči záručnému združeniu v lehote jedného roka od uplynutia doby platnosti reklamačného karnetu ATA. Záručné združenie má 6 mesačnú lehotu od začatia reklamácie na predloženie potvrdenia spätnom vývoze (re-exporte) tohto tovaru.
Pri vydaní karnetu ATA je držiteľ povinný preukázať, že je slovenská právnická alebo fyzická osoba, alebo osoba s trvalým bydliskom na území SR a to dokladom, nie starším, ako tri mesiace.

5. Hlavné kategórie tovaru, na ktoré možno vydať karnet ATA

Patria sem:
- Starožitnosti, stroje, konzervované potraviny, obuv, hračky, klenoty a predmety z drahých kovov, hudobné nástroje, lietadlá, motorové vozidlá, poľnohospodárske stroje, nábytok, obrazy, pretekárske kone, odev, člny a plachetnice.
Určité druhy tovaru sa nemôžu v žiadnom prípade dovážať na karnet ATA, ako napríklad tovar podliehajúci skaze alebo určený na spotrebu. Tieto tovary sa nemôžu re-exportovať, ako aj tovary, ktoré sú určené na prepracovanie, spracovanie alebo opravu.
Na karnet ATA možno prepustiť do režimu dočasného dovozu len taký tovar, ktorý bude re-exportovaný v rovnakom stave v akom bol dovezený.
Vystavenie karnetu ATA len na tranzit tovaru územím jedného alebo viacerých členských krajín ATA. Dohovoru, bez toho, aby tovar bol určený na dočasný dovoz aspoň do jednej z týchto účastníckych krajín, nie je podľa ATA Dohovoru dovolené.
V SR je vystavujúcou a záručnou asociáciou Slovenská obchodná a priemyselná komora.

6.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.