referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Karnet ATA
Dátum pridania: 02.10.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neuvedeny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 106
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Ako požiadať o vydanie karnetu ATA

Pri získavaní karnetov ATA v SR treba splniť tieto požiadavky:
- vyplniť tlačivo "Žiadosť o vystavenie karnetu ATA" podľa predtlače a podľa toho, či ide o:
= jednoduchý karnet ATA - umožňujúci jedenkrát dočasne doviesť (vyviesť späť do) zo SR a súčasne dočasne doviesť (vyviesť do) z ľubovoľného počtu členských krajín ATA Dohovoru tovar uvedený v súhrnom zozname karnetu ATA alebo
= viacnásobný karnet ATA - umožňujúci opakovaný, maximálne ale 10 - násobný vývoz a spätný dovoz tovaru a dočasný dovoz (vývoz do) z jedného alebo viacerých členských štátov ATA Dohovoru,
- zabezpečiť adekvátnu záruku na krytie prípadného colného dlhu, ktorý sa vypočítava z najvyššej sadzy dovozného cla a poplatkov ( ako napríklad spotrebné dane, dovozná prirážka, DPH a pod.). Tieto môžu byť vymerané v zahraničí a zvýšené o 10 %, čo predstavuje tzv. zmluvnú pokutu za porušenie ATA Dohovoru.
Maximálna hodnota tovaru, ktorý možno uviesť v Súhrnom zozname jedného karnetu ATA je do 10 miliónov Sk.
- vyplniť potrebný počet párových listov karnetu ATA, údaje na jednotlivých listoch karnetu ATA vypĺňa žiadateľ,
- zaplatiť poplatok za vystavenie karnetu ATA.

Karnet ATA pozostáva z viacerých samostatných listov. Ich počet závisí od zamýšľaného počtu navštívených krajín a účelu dovozu. Forma karnetu (karnet = zošit) tak umožňuje vystavujúcej kancelárii zostaviť ho podľa individuálnych potrieb žiadateľa - držiteľa. Je preto v záujme žiadateľa o vydanie karnetu ATA zostaviť presný plán cesty, ktoré krajiny a za akým účelom budú navštívené. Karnet ATA umožňuje využiť jeho výhody len v členských krajinách ATA Dohovoru. Pri tranzite cez územie nečlenských štátov je potrebné vykonať colnú deklaráciu podľa národných predpisov a národných tlačivách.

7. Podmienky, ktoré musia dodržiavať držitelia karnetu ATA

1. Tovar dovážaný na základe karnetu ATA nesmie byť predmetom predaja. Tento tovar musí byť späť vyvezený držiteľom karnetu v autorizovanom termíne dočasného dovozu, ktorý schválil zahraničný colný orgán pri vstupe.
2. Držiteľ karnetu ATA musí splniť pravidlá, ktorými sa riadi používanie karnetu ATA a dodržiavať colné predpisy krajiny určenia.
3. Je v záujme držiteľa sa vždy presvedčiť, či kmeňové listy a útržkové listy boli riadne potvrdené na miesto každého vstupu a výstupu v zahraničí.
4. Držiteľ je zodpovedný vystavujúcemu a záručnému združeniu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť SOPK pri plnení jej povinností ako ručiteľa za daný karnet ATA.
5. V prípade, že tovar krytý karnetom ATA nie je späť vyvezený, pretože bol zničený alebo ukradnutý, na takýto tovar je automaticky predpísané dovozné clo a poplatky, ktoré je držiteľ povinný zaplatiť, držiteľ si pri odcudzení musí dať potvrdiť miestnemu policajnému alebo colnému orgánu, že došlo k nehode a získať ich rozhodnutie o nej.
6. Po uplynutí doby platnosti, treba karnet ATA vrátiť vystavujúcej kancelárii SOPK v lehote do 14 dní za účelom kontroly.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.