Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zvyšovanie kvality osobných vozňov

Zvýšenie kvality osobných vozňov

1.1 Akceptácia negatív a pozitív

Železničná osobná doprava sa v posledných rokoch podieľa v počte prepravených osôb na celkovej preprave cestujúcich približne 10%. Štatistiku však skresľuje aj množstvo cestujúcich bez cestovných lístkov, ktoré si cestovné lístky buď nechcú, alebo si ich nemajú kde zakúpiť. Podiel prepravených osôb i osobokm, realizovaných železnicou, musí byť i z hľadiska spoločenského záujmu záväzkom pre zvyšovanie kvality. Za najsilnejší negatívny faktor železnice považuje 55% respondentov nedostatočnú úroveň vybavenia dopravných prostriedkov (často nekúria, nesvietia, okná sa nedajú otvoriť prípadne zatvoriť), nedostatočnú úroveň služieb (preplnené vlaky v deň pred víkendom a posledný deň víkendu, ošarpatené stanice, špinavé hygienické zariadenia atď.).
Pozitívny imidž železnice podľa dotazníka:¦
- úroveň služieb (28,2% respondentov)
- spoľahlivosť (20,9% respondentov)
- inovácia (18,3% respondentov)
- tradícia železnice (15,8% respondentov)
- čistota (8,2% respondentov)
Slabou stránkou ŽSR:
- nízka flexibilita
- zastaranosť
- nízka kvalita
- nedostatočná štruktúra vozňového parku
¦(Ž- semafor)


1.2 Oddelenie kontroly osobnej prepravy

Vykonává účtovnú kontrolu dokladov vydaných terminálami KVC a JIPES, automatmi MEROMA a KLUSSENDORF, písaných cestovných lístkov, cestovných lístkov pre MPS a na cudziu menu DM a ATS, z manuálneho predaja lôžkových a ležadlových lístkov vydávaných sprievodcami Wagon Slovakia, CK SATUR, MTA, TATRATOUR , CKM, vyplatených reklamácií staníc, podaných a došlých spešninových zásielok, z prepravy batožín, z prepravy kuriérnych zásielok. Vykonáva účtovné uzávierky za jednotlivé druhy tržieb na zistené rozdiely pri účtovnej a tarifnej kontrole vydáva výčitky, vykonáva inkontrácie odobratých cestovných lístkov sprievodcami a revízormi osobnej prepravy.
OTŽ Bratislava dosiahli tržby vo vnútroštátnej preprave za 12 mesiacov v minulom roku sumu 1,38 miliárd korún, čo je o takmer 206 miliónov Sk viac ako v roku 1998 (+ 17,5 percent). Rozhodujúcim bol pritom nárast tržieb za prepravu cestujúcich. Aké hlavné dôvody možno uviesť úpravu cien cestovného od 15. 2 1999 o 35 percent a vyšší počet prepravených cestujúcich o 581,5 tisíc osôb. Obavy z poklesu záujmu o službu železnice po zvýšení taríf sa teda nenaplnili.

Vo vnútroštátnej preprave batožín ŽSR zaznamenali 19,5 – percentný pokles tržieb oproti predchádzajúcemu roku, u lôžkových a ležadlových lístkov mierny nárast (4%). Celkové tržby v medzinárodnej preprave sú oproti roku 1998 nižšie o 3,1%. Pokiaľ ide o služby poskytované cestujúcim, ďalej pokračuje rozširovanie siete terminálov KVC, ku koncu minulého roka ich bolo umiestnených 118 v 84 staniciach. Prepravuje sa skúšobná prevádzka Prenosných osobných pokladníc (POP). Objavil sa však menší problém s kvalitou tlačiva lístkov do týchto pokladníc.


1.3 Potreby trhu
Aby železnice mohli zvýšiť počet cestujúcich musia zabezpečiť to, čo si zákazník žiada. Trh zákazníkov je osobitne zložitý, má jasné definovateľné sektory:
- trh obchodníkov (ceny a servis ku lietadlu)
- sektor voľného času ( dlhé vzdialenosti)
- dochádzajúci na veľké vzdialenosti
Niektoré faktory sú kritické v zabezpečovaní podpory alebo zväčšenia zákazníckej základne:
- bezpečnosť
- konkurencie schopná cena
- spoľahlivý servis
- krátke časy jazdy
- zrozumiteľné informačné systémy
- zariadenia pre obchodovanie
- pohodlie
Preferencie zákazníkov boli ukazovateľom pri veľkom počte rozhodovaní, vrátane konštrukcie sedadiel, úrovne osvetlenia, výberu farieb, WC komfortu, označení z mnohých iných rysov.
Podnetom je usporiadať celé cestovania tak atraktívne aby si raz zlákaný cestujúci chcel svoju skúsenosť zopakovať.


1.4 Modernizácia osobných vozňov

Vozňový park ŽSR je už pomerne opotrebovaný a zastaraný. V súčasnej zložitej situácii sa preto pri jeho obnove nastúpila cesta modernizácie.
Modernizácia sa dotýkala zmeny podlahy, výmeny bočníc, bočných obkladov s oknami, obkladov strechy, sedačiek, WC a umyváky, podvozkov, rozvodov vody, kúrenia kompletnej elektroinštalácie.
Podlaha
Podlaha ako plávajúca, položená na gumené silentblokoch, ktoré zabezpečia dobre izolačné a protihlukové vlastnosti vozňa. Na hornú vrstvu podlahy a spodnú časť bočných obkladov použiť protišmykové krytiny. Treba použiť anatomicky tvarované sedadlá. Sedadlá so sklápaním, prípadné možnosťou otočenia v smere jazdy i s možnosťou sklápania. Na sedadlách možnosť pripevnenia sklápacích stolíkov. Osvetlenie
Osvetlenie je priestorové, aj individuálne. Individuálne osobitne nastavovacie s jednoduchou obsluhou.
Priestor pre batožinu
Umiestnené nad sedadlami, vyrobené kaleným, dymovým sklom. Možné umiestnenie reproduktorov. Umiestnenie individuálneho prípoja na internet. Prípadne umožniť prípoju i ďalšej techniky (rádio, počítač, prenosný televízor). Dizajnovo umiestnené v stropnej časti vozňa, zladený farebne s prostredím.

Poprípade treba vytvoriť priestor i pre menšie batožiny.
Kúrenie, chladenie
Výmenu vzduchu, kúrenie a chladenie zabezpečuje jednokanálové teplovzdušné kúrenie. Kanálové kúrenie umiestnené po oboch stranách pod oknami po celej dĺžke vozňov. Teplota v interiéri nemá klesnúť pod 23°C čím sa zabezpečí potrebný komfort pre cestujúcich.
Dvere
Všetky dvere s elektropneumatickým ovládaním.
Vnútorný interiér vozňa by mal byť farebne zladený. Musíme dbať na farbu poťahov na sedadlách a farbou podlahovej krytiny.
Okná
Nepriesvitné sklo, možnosťou elektronického otvárania. Z hľadiska dizajnu záclony s ľahkou manipuláciou, farebne zladené s interiérom.
Reštaurácia
Reštauračný vozeň je usporiadaný tak, že by mal mať jedálenskú časť, kuchynku, barový pult s barovými stoličkami. Mal by upútať pozornosť návštevníkov, farebne zladené čo sa týka jedálenskej časti i kuchyne. Barová časť by mala by zladená s barovými stoličkami a podlahovou krytinou.
Spoločenská miestnosť
V súčastných podmienkach s vysokým nárokom na technické vybavenie by som umiestnila do spoločenských priestorov videorekordér, televízor, rádiomagnetofóny s CD prehrávačom, možnosť prístupu na internet. Možnosťou individuálneho výberu programu pomocou slúchadiel. Priestor by mal mať vybavenie ako sedadlá pohodlné a farebne zladené s podlahovou krytinou. Vo vozňoch možnosť prístupu k telefónnemu prístroju, faxu.
Ostatné
Vo všetkých vozňoch je použitá hygienická bunka s uzavretým systémom WC, ktoré sa skladá z 2 hlavných jednotiek. Teleso WC, medzinádrž a ovládanie tvorí súčasť kompletnej jednotky. Všetky tieto jednotky umiestniť v priestore WC. Konštrukčným a farebným riešením vytvoriť interiér, ktorý je zárukou pohodlného a príjemného cestovania.
Podvozky
Doterajší trend u osobných vozňoch viedol k podvozkom s použitím kotúčových bŕzd a pohonných jednotiek napojených na dvojkolesia. Zhoršené dynamické účinky dvojkolesí a podvozku sa eliminovali vypružením a použitím rôznych typov tlmičov a tlmiacich prvkov umiestnených na podvozku. Nedávno sa uverejnilo riešenie, pri ktorom sa odstránili kotúčové brzdy z dvojkolesí a umiestnili sa na predĺženej hnacej hriadeľ pohonu mimo dvojkolesia. Z prevádzkovej praxe sú známe aj iné snahy na zlepšenie dynamických vlastností ako je použitie hliníkových kotúčových bŕzd, hliníkových kotúčov zložených kolies, použitie gumou odpružených kolies vysoké rýchlosti. Ich technický a ekonomický prínos je často veľmi sporný
Technická úroveň a komfort
Sedemvozové jednotky X 2000 pre rýchlosť 250 km/h s naklápacími skriňami, ktoré prevádzkuje SJ na trasách IC.

Pri ich výrobe sa používajú špičkové technológie a materiály (napr. nerez, hliník a pod.), čo môže byť pre nás veľmi cenným zdrojom poučenia pri orientácii moderných technológií na výrobu koľajových vozidiel. Naklápanie skríň počas jazdy vysokou rýchlosťou (cca 200 km/h) vyvoláva dojem pohody a komfortu pri cestovaní. Ďalším progresívnym riešením pojazdu týchto súprav je radiálne nastavenie dvojkolies pri jazde v oblúkoch (rjedovnosť), čo podstatne znižuje opotrebovanie povrchu kolies aj koľajníc a zvyšuje bezpečnosť proti vykoľajeniu.
Investície do ŽSR
Z celkového objemu 7,8 miliárd Sk určených na investičnú činnosť vynaložia ŽSR v tomto roku 2,397 miliárd Sk na nákup strojov a zariadení. Na modernizáciu telekomunikačnej siete je určených 1,455 miliárd Sk a na modernizáciu koľajového parku 941 miliónov Sk, ktoré budú prednostne použité na modernizáciu rušňov a vozňov osobnej dopravy a iba v minimálnom rozsahu na rekonštrukciu vozňov nákladnej dopravy vrátane rekonštrukcie podvozkov.
V investičnom pláne ŽSR na rok 2000 je zahrnutá modernizácia viacerých druhov osobných vozňov. Patrí medzi ne dodávka 26 kusov modernizovaných veľkopriestorových a klimatizovaných vozňov zo ŽOS Vrútky. Ďalšia spoločnosť ponúka svoje služby vo vlakoch osobnej preprave je Wagon Slovakia a.s. Košice. Ponúka služby v ležadlových a lôžkových vozňoch, reštauračných vozňoch.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk