referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Piatok, 23. apríla 2021
Zákon o dráhach (Seminárna práca)
Dátum pridania: 02.10.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neuvedeny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 232
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dráhach a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Seminárna práca

Tento zákon sa skladá z deviatych častí a obsahuje 74 paragrafov. Tento zákon upravuje podmienky výstavby dráh a stavieb na dráhach, podmienky na prevádzkovanie dráh a prevádzkovanie dopravy na dráhach a práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb s tým spojené, ako aj výkon štátnej správy a štátneho dozoru vo veciach dráh.
V prvej časti sú úvodné ustanovenia, ktoré obsahuje účel tohto zákona a základné pojmy.
Základné pojmy, čo je vlastne dráha. Dráha je dopravná cesta určená na pohyb dráhových vozidiel vrátane pevných zariadení potrebných na zabezpečenie pohybu dráhových vozidiel a bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe. Dráhy podľa tohto zákona nie sú banské, prenosné, priemyselné dráhy a lanové vleky. Prevádzkovaním dráhy sa rozumejú činnosti, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje doprava na dráhe. Prevádzkovaním dopravy na dráhe sa rozumejú činnosti, ktorých predmetom je preprava osôb, zvierat a vecí. V druhej časti sú vlastne členenie dráh, kategórie železničných dráh, obvod dráhy, Stavba dráhy a stavba na dráhe, ochranné pásmo dráhy, činnosti v ochrannom pásme dráhy, zdroj ohrozenia dráhy, styk dráh, križovanie dráh a pozemných komunikácií, stavebné a kolaudačné konanie, zrušenie dopravnej cesty.
Členenie dráhy: železničné, električkové, trolejbusové, lanové a špeciálne dráhy. Železničné dráhy sa Zaplatiť musí: hľadiska účelu a významu členia na celoštátne dráhy, regionálne dráhy, vlečky. Obvod dráhy je územie vymedzené územným rozhodnutím na umiestnenie stavby dráhy. Obvod dráhy vzniká vydaním územného rozhodnutia a zaniká zrušením územného rozhodnutia alebo rozhodnutím o zrušení dráhy. Celoštátne dráhy a regionálne dráhy majú obvod dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými hranicami pozemkov, ktoré sú určené na umiestnenie dráhy, zabezpečenie dráhy a jej údržbu, najmenej však 2m od vonkajšieho okraja stavby dráhy. Ostatné dráhy majú obvod dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými 3 m od osi krajnej koľaje, krajného nosného alebo dopravného lana, krajného vodiča trakčného vedenia alebo hranicami pozemku určeného na umiestnenie dráhy, zabezpečenie dráhy a jej údržbu, najmenej však 1,5 m od vonkajšieho okraja stavby dráhy, ak dopravná cesta nevedie po pozemnej komutácii.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.