Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Radikálny environmentalizmus na Slovensku

Časť slovenského environmentálneho hnutia sa po revolúcii v roku 1989 rozšírila o skupiny s radikálnym charakterom. Môžeme ich rozdeliť do nasledujúcich troch skupín:

  1. forma: občianska neposlušnosť, priama akcia / zaužívané označovanie: ekoterorizmus

Akcie podporované líniou Earth First! (EF!), AnimalLiberation Front (ALF), Earth Liberation Front (ELF) neobsahujú žiadny prvok násilia voči ľuďom, ale sú často ilegálne. Kontroverzný pojem "násilie voči majetku" je nutné rozdeliť do kategórií od malých sabotáží (napríklad, zalepovanie zámok), až po podpaľačské útoky proti automobilom, stavebným strojom a zariadeniam.

Earth First! je radikálne environmentálne hnutie, ktoré sa snaží predovšetkým o zastavenie ťažieb v chránených územiach a ťažieb v starých lesoch. Na presadenie týchto cieľov využíva lobbing a ekosabotáže typu: blokády, zatĺkanie klincov do stromov, čím ich chránia pred vyrúbaním, znehybňovanie ťažobných strojov nasypaním piesku do palivových a olejových nádrží, vytrhávanie stavebných kolíkov, pílenie bilboardov a dorábanie reklamných sloganov. Boli tiež prepichnuté kolesá a prestrihané káble na prívesoch na drevo, zo stromov označených na výrub sú zotierané značky a zo spílených stromov odstraňované ciachy.
Earth First! nemá pevné štruktúry a jeho akcieschopnosť je založená na autonómnych, na sebe nezávislých skupinách. Informácie sa v hnutí šíria osobným kontaktom a rôznymi tlačovinami. Filozofia hnutia bola vyjadrená Daveom Foremanom: "Rozhodujúce v dnešnom čase globálnej krízy je vzchopiť sa a konať. Už žiadny kompromis pri obrane Matky Zeme!"
Vo svete, najmä v USA, kde má toto hnutie najsilnejšie zázemie, zaznamenalo viacero úspechov, napríklad zastavenie ťažieb a dokonca vytvorenie prírodných rezervácií, na Slovensku ide "len" o finančné straty a spomaľovanie (lesných) prác.

Animal Liberation Front (ALF) je celosvetové hnutie radikálnych ochrancov práv zvierat, ktorí uskutočňujú priame akcie na ich oslobodenie a ochranu. Ich konanie je často v rozpore so zákonom, napríklad oslobodzovanie zvierat z laboratórií*¹, kožušinových a brojlerových*² fariem, sabotáže testovacích a výskumných zariadení. Hnutie je decentralizované, bez vodcu a bez oficiálneho členstva. Jednotliví dobrovoľníci, alebo skupiny pracujú na vlastné riziko. Tie majú vlastnú pátraciu, výzvednú a dokumentačnú jednotku, ktorej úlohou je priniesť svedectvo o týraní zvierat. Získaná dokumentácia potom slúži pri príprave akcií. Pri týchto akciách  prepravia (väčšinou ilegálne) zvieratá na bezpečné miesta, kde sa o ne starajú a ak to ich stav dovoľuje, vypustia ich do voľnej prírody. Medzi ďalšie a na Slovenku oveľa rozšírenejšie aktivity ALF patrí ničenie poľovníckych posedov, útoky na cirkusy a cirkusové pútače a zalepovanie zámok. Vyskytli sa aj prípady postriekaných kožuchov, rozbitých okien kožušníctiev, mäsiarstiev a podobných objektov. Kým útokmi vo svete aktivisti ALF už dosiahli zatvorenie stoviek zariadení so zvieratami (či už pokusné laboratóriá, chovné stanice, bitúnky alebo kožušinové farmy)*³, na Slovensku takýto prípad nie je zaznamenaný. Predsa však sťažujú prácu najmä poľovníkom, veď len jeden posed stojí 500-800 eur.

*¹ Bolo (na Slovensku) zachránených niekoľko králikov, myší a potkanov. Vďaka aktivitám mimovládnych organizácií je na Slovensku výrazne obmedzené testovanie na zvieratách, na základných a stredných školách je zakázané úplne. Napriek tomu v zvyšných 66 slovenských pokusných zariadeniach zomrie každý deň asi 100 zvierat.

*² Na Slovensku je denne zabitých cca 110 000 brojlerov.

*³ Chovné farmy dokonca prestali zásobovať vivisekčné laboratóriá a zabránené bolo aj niekoľkým výstavbám laboratórií pre primáty.

Earth Liberation Front (ELF) je medzinárodná podzemná organizácia, ktorá využíva priamu akciu vo forme ekonomickej sabotáže, čím sa snaží zastaviť ničenie prírodného prostredia. Organizuje sa do autonómnych buniek, ktoré pracujú anonymne a nezávisle od seba a verejnosti. Nemá žiadnu hierarchiu, ani centrálne vedenie, pracuje pod ideológiou: spôsobiť čo najväčšiu ekonomickú škodu entite, ktorá profituje z ničenia prírodného prostredia, ale nespôsobiť pri tom zranenie žiadnej živej bytosti. Každý, kto prijíma túto ideológiu a uskutočňuje patričné akcie, sa môže považovať za súčasť Earth Liberation Front. Medzi tieto akcie patria najmä podpaľačské útoky. Celosvetovo sa škody vyšplhali na 70 miliónov eur a mali za následok viacero zrušených projektov, na Slovensko pripadá približne sedem desatín percenta (0,7 %) z tohto čísla. Sú ničené reklamné tabule, ojedinele bagre a buldozéry, z ktorých niekoľké boli aj podpálené, podpálené boli aj autá a kamióny.

Na to, aby ste sa stali "ekoteroristom", však nemusíte robiť podpaľačské útoky. Dnes už stačí len trošku vybočiť z radu, podporiť "nevhodné" skupiny, či priviazať sa k stromu za účelom jeho ochrany (o čom svedčí aj prípad 33-ročného muža, ktorý 31.3.2012 v Spišskej Novej Vsi na protest vyliezol na topoľ  určený na spílenie).  Je vhodné sa pýtať: Prečo legálne metódy zlyhávajú? Prečo došiel stav sveta do bodu, kedy aktivisti musia riskovať väzenie, aby dosiahli zmenu? Prečo sú považované za "ekoterorizmus" také banality ako poškodenie nejakého majetku? A prečo sa za terorizmus nepovažujú aj fyzické útoky (v zahraničí často aj s tragickým koncom) proti aktivistom? Prečo je polovica riek otrávená a polovica svetových pralesov zničená? Prečo každý deň vyhynie 250 živočíšnych a rastlinných druhov? Prečo pre ľudskú existenciu musí zomrieť pol miliardy zvierat denne? Bežní ochranári tvrdia, že sú to práve"radikáli", kto prináša do Zeleného hnutia zlé meno a represie zo strany štátu.

     2. forma: zastrašovanie / zaužívané označovanie: terorizmus

Postupne totiž vznikli aj skupiny, ktoré nezavrhujú ani násilie voči ľuďom. Nejde o skupiny, ktoré by nenávideli ľudí*¹, alebo ktoré konajú akt pomsty. V rozsiahlom manifeste konceptu s názvom "Only One Solution" obhajujú  komplexnejšie a "efektívnejšie riešenia utrpenia vo svete", čo znamená, že (popri legálnych akciách a akciách s ekosabotážnym charakterom predchádzajúcich menovaných skupín) súhlasia aj s násilnými formami aktivít (treba ale zdôrazniť, že nikto nebol nikdy zabitý). Medzi najznámejšie takéto skupiny patrí Animal Rights Militia (ARM) a Justice Department (JD). K svojim úspechom si pripisujú, napríklad, niekoľko skrachovaných zvieracích fariem. Nie však na Slovensku. U nás k týmto skupinám nebol zaradený žiadny útok, prihlásila sa však Animal Rights Army a to k bombovému útoku (časovaná klincová bomba) na spoločnosť McDonald´s Košice (29.12.2011), ale aj k výhražným listom redakcii Televízie Markíza a redakcii denníka SME a k podpáleniu senníkov a loveckej chaty. Obvinený bol 32 ročný Ladislav K., z desiatich trestných činov. Útočil viacerými formami na konkrétneho veterinára z Košíc, na majiteľa asanačnej služby (ktorým písal výhražné listy, pričom v niektorých poslal aj nábojnicu alebo žiletku), na univerzitu Veterinárneho lekárstva v Košiciach a vydieral spoločnosť Tesco Stores SR. Pri prehliadke jeho domu našli policajti zásobu pušného prachu a rozbušiek, elektrické a mechanické spúšťacie zariadenia, časové spínače, oceľové a olovené guľôčky, návod na výrobu nástražných zariadení, dva kusy výbušných predmetov s črepinovým účinkom podobným ručnému granátu a šesť plynových revolverov s vymenenými hlavňami. Údajne mohol chystať aj samovražedný útok, o čom svedčia dva listy na rozlúčkua závet.


*¹ Medzi najčastejšie narážky skeptikov patrí blud, že ochranári sú anti-humánni. Títo skeptici sú kadejakí neoliberáli, antropocentristi, kresťanskí fanatici a filantropi, ktorí nevidia, alebo nechcú vidieť ďalekosiahle následky ľudskej deštruktívnej činnosti voči prírodnému svetu, bez ktorého by sami neprežili, a naopak, často považujú túto činnosť za pozitívny a "nevyhnutný pokrok modernej civilizácie".

     3. forma: osveta / zaužívané označovanie: ekoextrémizmus, ekofašizmus

Samovraždy, potraty, depopulácia, to sú riešenia tých najkontroverznejších konceptov. Z nich sú úplne najradikálnejšie Gaia Liberation Front (GLF) a Cirkev eutanázie (CoE), tie však majú u nás iba virtuálnych podporovateľov. Riadia sa heslom "Keď jeden živočíšny druh okolo seba spôsobuje toľko bolesti a trápenia, je k všeobecnému prospechu vyhubenie takéhoto živočíšneho druhu" (samozrejme, tým druhom majú na mysli človeka). Ortodoxní dobrovoľníci týchto skupín agitujú za úplné vymretie ľudského druhu v záujme záchrany života na Zemi, zatiaľ čo ich sympatizanti sú iba za zníženie počtu ľudí. Do kruhu týchto konceptov však patrí jedno hnutie, ktoré má väčšiu popularitu, a to aj preto, lebo je založené na báze dobrovoľnosti. VHEMT, hnutie za dobrovoľné zrieknutie sa plodenia, s výstrahou pripomína, že každým dňom je Zem o 240 000 ľudí ťažšia. Jeho hlava, Les Knight, tvrdí, že ľudia by sa mali dobrovoľne prestať rozmnožovať predtým, než celkom zničia planétu, na ktorej žijú. Opiera sa pritom o vedecké štúdie, podľa ktorých rozhodnutie človeka nemať dieťa je pre planétu 20-krát prospešnejšie, ako recyklovať a žiť ekologicky. Nejde pritom o žiadnych mizantropov, asociálov, či maltuziánov (na rozdiel od Cirkvi eutanázie). Je pravdepodobné, že aj na Slovensku niektorí ľudia sú bezdetní, alebo si dieťa radšej adoptujú, na základe presvedčenia VHEMT. Niektoré ženy v tomto hnutí dokonca dobrovoľne podstupujú sterilizáciu. Keďže však podobné organizácie majú vplyv len vo vyspelých krajinách, problém nezlepšujú, možno skôr naopak. Organizácia Spojených národov preto vidí záchranu v lepšom vzdelaní v krajinách tretieho sveta a v plánovanom rodičovstve. Čo je zase beh na dlhé trate na možno príliš krátkej dráhe.

doslov:

Skupiny, ktoré sme spomínali, patria na okraj Zeleného hnutia a, podľa slovníka niektorých ochranárov, do "prednej frontovej línie". Bežné neziskovky (Sloboda
zvierat, Greenpeace, LZ VLK a pod.) s týmito skupinami nemajú nič spoločné a nezodpovedajú za ne. Za ich démonizovanie môže jedine neochota ľudí rozmýšľať. Tisícky organizácií rôznych prúdov tvoria rozmanitosť Hnutia, každá ideológia má svoj "front". A možno že čím viac frontov, tým lepšie. Pretože, "z pohľadu devastovanej
prírody a vymierajúcich zvierat, je jedno, či si v maske alebo bez masky"...


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk