Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

BOZP - vyšetrovanie úrazov, proces vzniku úrazu, rozsah a rozdiely v procese vyšetrenia

Rozdiely týkajúce sa znalcov v BOZP a znalcov v zdravotníctve a farmácii
Znalec v odbore BOZP analyzuje vznik a príčiny vzniku pracovných a ostatných úrazov, čiže proces vzniku úrazu, ktorý môže mať na zreteli vznik choroby, ktorého následkom môže byť poškodenie ľudského organizmu a tým určuje pôvodcu, resp. zdroj príčiny.
Lekár určuje len rozsah poškodenia - následok procesu. Znalec v odbore BOZP v doprave určuje proces vzniku úrazu - zdroj, pôvodcu vzniku poškodenia.

Príklad:
  1. Zlomená noha na chodníku, v MHD. Príčina: šmykľavý chodník, neprispôsobená jazda vodiča. Možnosť vymáhať finančné prostriedky na základe posudku od správcu chodníka, od dopravného podniku. Tým ušetrenie finančných prostriedkov poisťovni.
  2. Úraz na vysokozdvižnom vozíku. Príčina: nedodržanie bezpečnostných podnikových predpisov, resp. žiadne bezpečnostné predpisy. Vymáhanie od vinníka, resp. od zamestnávateľa.
  3. Úraz vzniknutý používaním výrobku. Príčina: necertifikovaný (nezhodný výrobok) výrobok. Vymáhanie finančných prostriedkov od dovozcu, resp. výrobcu daného výrobku.
  4. Choroby v doprave. Prešetrenie pracovného prostredia, resp. pracovných prostriedkov, pomôcok. Vymáhanie finančných prostriedkov od zamestnávateľa.....
Prečo je dobré vedieť rozdiel a aký to má prínos pre poisťovňu?
Pri poistnom plnení poisťovňa platí klientovi poistné plnenie, ktoré má dojednané v poistnej zmluve. Plnením poisťovňa prichádza o istú časť svojich zdrojov.
Pri znaleckom posudku vypracovaným znalcom v odbore BOZP sa môže poukázať na príčiny vzniku poškodenia ľudského organizmu, ktoré má alebo môže mať za následok trvalé poškodenie zdravia. Znalecký posudok od znalca v odbore BOZP je efektívnym nástrojom pre poisťovňu pri regresnom konaní, v rámci ktorého poisťovňa môže nepriamo zastupovať svojho klienta a vymáhať finančné prostriedky od pôvodcu a iných, ktorý nedodržal bezpečnostné pravidlá a ich dodržaním by nedošlo k prípadnému následnému poškodeniu ľudskému organizmu.

Nielen pre poisťovňu ale pre každého zamestnávateľa je potrebné vedieť aký je rozdiel pri vzniku úrazu zamestnanca, aké vznikajú náklady na liečenie, regres a prípadné ďalšie náklady na vyplácanie trvalých následkov, ...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk