Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Električka

Električka

Električka je koľajový dopravný prostriedok (jednoduchší a ľahší ako vlak) prevádzkovaný v mestskej a prímestskej hromadnej doprave. Električky disponujú oveľa väčšou prepravnou kapacitou ako autobusy či trolejbusy. Pohyb po koľajniciach umožňuje rýchlu a plynulú prepravu cestujúcich alebo nákladu v mestách a ich okolí.

Dejiny

Vývoj električiek začal v roku 1828 v marylandskom meste Baltimore zavedením prvej mestskej konskej železnice. Stále sa zvyšujúce prepravné nároky prinútili mestá zaviesť parné trakcie. Tieto boli ale pomalé a ich prevádzka bola nákladná. Najväčší rozmach nastal vyvinutím elektrickej trakcie v roku 1881 nemeckou spoločnosťou Siemens, ktorá bola prvýkrát sprevádzkovaná v Paríži. Nástup električiek do miest rozprúdil dovtedy stojatú dopravu v mestách a ich okolí. Týmto došlo k vzniku prvých dopravných podnikov a mnohých firiem, ktoré zabezpečovali ďalší vývoj električiek.

Električková doprava bola ako prvá na Slovensku zahájená 27. augusta 1895 v Bratislave, pričom išlo o jednu z prvých elektrizovaných mestských železníc na svete. Neskôr bola električková sieť vybudovaná aj v Košiciach. Prvé električky na našom území boli od maďarskej firmy Ganz. Od štyridsiatych rokov sa do popredia dostala česko-slovenská firma Tatra ČKD, ktorá začala so sériovou výrobou električiek a prispela k ich značne rýchlemu vývoju. Prvý typ električiek vyrobených v Tatra ČKD bol typ T1, ktorý jazdil len v Košiciach. V Bratislave jeho prevádzka nebola možná z dôvodu nemožnosti výroby pre bratislavský rozchod 1 000 mm. V roku 2006 sa v Bratislave bez cestujúcich testovala moderná vysokorýchlostná nízkopodlažná električka Škoda 06T, ktorá je jedným z kandidátov na vozidlo premávajúce na Petržalskej rýchlodráhe.
Na Slovensku v jazdia v bežnej premávke len električky ČKD a to typy T3, T6A5, KT8D5 v Košiciach a T3, T6A5 a K2 (+ ich rekonštrukcie) v Bratislave. Oba dopravné podniky vlastnia tiež niekoľko historických električiek Tatra T1, Tatra T2 (Bratislava a Košice), Ganz a niekoľko modelov vlastnej výroby (Bratislava) a Ringhoffer, či nákladné električky Magyar Waggon és Gépgyár (Košice).

Prevádzka na Slovensku

V súčasnosti električky prepravia najviac cestujúcich v meste v porovnaní s autobusmi alebo trolejbusmi. Súčasná prevádzka električiek je veľmi lacná a rýchla. Na Slovensku sa jazdí na trakčnom napätí 600 V odoberanom z trolejového vedenia a na rozchodoch 1 435 mm v Košiciach a 1 000 mm v Bratislave. Na Slovensku existuje aj jediná slovenská električková rýchlodráha a to v Košiciach na trase Košice – Vstupný areál U. S. Steel Košice – Šaca ( Košická rýchlodráha ).Linky:
Košická rýchlodráha - sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ick%C3%A1_r%C3%BDchlodr%C3%A1ha
Petržalská rýchlodráha - sk.wikipedia.org/wiki/Petr%C5%BEalsk%C3%A1_r%C3%BDchlodr%C3%A1ha
Viedenská električka - sk.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dkov%C3%A1_tra%C5%A5_Bratislava_%E2%80%93_Viede%C5%88
Električková doprava v Bratislave - sk.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dkov%C3%A1_doprava_v_Bratislave
Električka Končár TMK 2200 - sk.wikipedia.org/wiki/Kon%C4%8D%C3%A1r_TMK_2200
Wikipédia - sk.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dka
Košická rýchlodráha - sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ick%C3%A1_r%C3%BDchlodr%C3%A1ha
Viedenská električka - sk.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dkov%C3%A1_tra%C5%A5_Bratislava_%E2%80%93_Viede%C5%88
Električková doprava v Bratislave - sk.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dkov%C3%A1_doprava_v_Bratislave
Električka Končár TMK 2200 - sk.wikipedia.org/wiki/Kon%C4%8D%C3%A1r_TMK_2200
Wikipédia - sk.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dka
Petržalská rýchlodráha - sk.wikipedia.org/wiki/Petr%C5%BEalsk%C3%A1_r%C3%BDchlodr%C3%A1ha

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk