Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Motory

Srdcom každého motorového vozidla je motor, ktorý produkuje výkon poháňajúci vozidlo. Motor je stále poháňaný vnútorným spaľovaním, pri ktorom sa spaľuje palivo – zvyčajne zmes vzduchu a benzínu alebo nafta. Každý valec prechádza štvortaktným cyklom, teda sledom úkonov, ktorý sa stále opakuje, aby sa vytváral výkon. Vnútri motora stovky súčiastok pracujú na premene benzínu na pohybovú energiu. Uprostred motora intenzívne výbuchy motora poháňajú piesty smerom hore a dolu. Piesty poháňajú kľukový hriadeľ, ktorý otáča spojkou, prevodovkou a kolesami. Navrchu sa striedavo otvárajú a zatvárajú ventily a vpúšťajú palivo k piestom. Všetky tieto súčasti patria do „bloku“ alebo kľukovej skrine motora, v stenách ktorej sa nachádza množstvo olejových a vodných kanálikov.Štvortaktný cyklus: Piest sa pohybuje smerom dolu a nasáva alebo privádza vzduch s palivom cez prívodný ventil. Keď sú obidva ventily uzatvorené, piest sa pohybuje smerom hore a stláča pohonnú zmes. Keď sa piest dostane až na vrchol valca, na zapaľovacej sviečke preskočí iskra a zmes zapáli. Zmes vybuchuje, čím poháňa pies smerom dolu a otáča kľukovým hriadeľom. Tento dej sa nazýva expanzný zdvih. Kľukový hriadeľ sa otáča ďalej, čím otáča piest opäť hore. Potom sa otvorí výfukový ventil, cez ktorý sa spálená zmes dostane do výfukového potrubia. Valec je prázdny a cyklus sa môže opakovať znova. Časti zážihového motora:

Karburátor – reguluje zloženie zmesi benzínu a vzduchu, ktorá poháňa motor. Palivo so vzduchom sa nasáva pomocou piestov, a od nasávania závisí množstvo privádzanej zmesi. Prívod má veľmi úzku časť, v ktorej je nasávanie najsilnejšie – tzv. Venturiho rúrku. Prúd vzduchu pritom nasáva palivo cez maličký otvor plavákovej komory. Čím rýchlejšie prúdi vzduch, tým viac paliva nasáva. Zmiešaním paliva so vzduchom vzniká zápalná zmes.

Priame vstrekovanie paliva – Iným, účinnejším systémom je vstrekovanie paliva. Malé čerpadlo tlačí benzín priamo do prívodu vzduchu cez vstrekovaciu dýzu. Minipočítač meria zaťaženie motora a podľa toho upravuje prívod paliva. Používa sa vo väčšine v súčasnosti vyrábaných automobilov.

Vačkový hriadeľ – je otáčavá tyč, ktorá zabezpečuje, že všetkých osem ventilov sa otvára a zatvára v správnom čase. Sú na ňom tvarované disky, nazývané vačky, ktoré svojím tlakom smerom dolu otvárajú ventily. Silné pružiny ich opäť zatvárajú.

Ozubené kolesá a ozubený gumený remeň otáčajú vačkový hriadeľ súčasne s kľukovým hriadeľom.

Chladiaci systém – Spaľovaním paliva sa vytvára teplo. Chladiaci systém preto chráni motor pred poškodením. Čerpadlo tlačí vodu do dutých častí, predovšetkým do okolia valcov, a tým odvádza teplo. Horúca voda prúdi do chladiča, kde ju ochladzuje privádzaný vzduch, a tak sa pripravuje na opätovný obeh.

Kľukový hriadeľ – Okrem toho, že kľukový hriadeľ poháňa celé auto, uvádza tiež do pohybu všetky pohyblivé časti: rozdeľovač, olejové čerpadlo, remeň vačkového hriadeľa a druhý, tenší „ pomocný “ remeň, ktorý poháňa vodné čerpadlo a alternátor, vyrábajúci elektrickú energiu pre celý automobil.

Rozdeľovač – Výbuchy sa v jednotlivých valcoch musia uskutočňovať striedavo. Všetky štyri zapaľovacie sviečky sú pripojené na otáčavý prepínač tzv. rozdeľovač, ktorý ich jednu po druhej pripája na cievku. Cievka premieňa nízke napätie z akumulátora na veľmi vysoké napätie. Drôtená cievka vytvára v sviečke iskru, ktorá zapaľuje palivo vo valci.

Mazanie – Aby všetky kovové časti pracovali hladko, musia sa neprestajne mazať olejom. Olejové čerpadlo v spodnej časti motora privádza hore cez úzke kanáliky. Olej strieka cez malé otvory v bloku na všetky pohyblivé súčiastky a postupne steká do olejovej vane, z ktorej ho opäť nasáva olejové čerpadlo.Vznetové motory:
Nákladné automobily, autobusy a niektoré osobné automobily majú vznetové ( naftové ) motory, ktoré nepotrebujú zapaľovacie sviečky. Stlačený vzduch vo valci sa natoľko ohreje, že sa vstrieknutá nafta okamžite vznieti. Vznetové motory majú s porovnaním zo zážihovými nižšiu spotrebu paliva a ich splodiny sú menej škodlivé.


Väčšina automobilov a niektoré motocykle majú štvortaktové motory s dvoma, štyrmi, šiestimi a viac valcami. Menšie motocykle a sekačky na trávu sú vybavené dvojtaktovými motormi. Pracovný cyklus dvojtaktových motorov sa skladá z taktu stlačenia a z taktu výbuchu. Splodiny sú z valcov vytlačované novou dávkou palivovej zmesi.Motor je potrebný pre každý automobil.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk