referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Streda, 7. decembra 2022
Kombinovaná doprava a systém riadenia prekladísk
Dátum pridania: 17.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mery
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 332
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 16m 20s
Pomalé čítanie: 24m 30s
 

miesta dôležitých križovaní prepravných trás, kde dochádza k zmenám smeru tovarových prúdov, medzi ktorých jednoznačne patria prekladiská KD.
Tu je možno efektívne riešiť vzťahy medzi subsystémami obehu tovaru:
ü skladovaním,
ü vybavovaním zákazok a ďalšími službami (colné ukony)
ü nakladaním, vykladaním a prekladaním
ü vlastnou prepravou,
ü informačným systémom.

Rozvoj KD závisí i na funkčnosti a spôsobilosti obchodných spoločnosťí pre túto dopravu, a nemôže byť v žiadnom prípade predmetom podnikania iba jednej dopravnej alebo zasielateľskej organizácie. Túto zásadu jednoznačne potvrdzujú zahraničné skúsenosti, ktoré ako cieľ definujú spoločný vývoj budúcej dlhodobej stratégie KD.
Základné pojmy v kombinovanej doprave
Pojem KD je v literatúre vysvetľovaný širokým spektrom rôznych definícií, ktoré sú podstatne ovplyvňované zvoleným prístupom k danej problematike (technickým, ekonomickým al. dopravno-prepravným).
MULTIMODÁLNA PREPRAVA- je preprava minimálne dvoma druhmi dopravy.
INTERMODÁLNA PREPRAVA- je preprava viacerými druhmi dopravy pomocou jednej a tej istej nákladovej jednotky (NJ) KD bez manipulácií s jej obsahom počas prepravy.
KOMBINOVANÁ DOPRAVA- je intermodálna doprava s podstatnou časťou trasy vykonávanou železničnou, vodnou, prípadne leteckou dopravou, pričom začiatočná a konečná doprava po ceste je podľa možnosti čo najkratšia.
TECHNOLÓGIA RO-RO- je dopravno-prepravná technológia prepravy cestných vozidiel špeciálnymi pravidlami, prípadne vlakmi technológiou horizontálnej prekládky po vlastnej osi.
TECHNOLÓGIA LO-LO- je vertikálna technológia manipulácie s nákladovými jednotkami KD pomocou zdvíhacieho zariadenia.
NáKLADOVÁ JEDNOTKA KD- kontajner, výmenná nadstavba, cestný náves, podvojný náves, cestné vozidlo, cestná súprava.
KONTAJNER-je NJ KD s vonkajším tvarom hranola normalizovaných rozmerov a konštrukcie, umožňujúca jej horizontálne i vertikálne premiestňovanie, ako aj stohovanie vo vrstvách.
PALETA-je prapravná a skladovacia vyvýšená plošina ako nosný prostriedok normalizovaných rozmerov (v mm) 1000x1200x100 (ISO) alebo 800x1200x100 (CEN), umožňujúca jej manipuláciu pomocou mechanizmov. Paleta naložená tovarom tvorí paletovú jednotku.
TEU- je jednotková veličina kapacity s veľkosťou 20 kontajnerov ISO radu 1 (6,10 m) na určenie kapacity kontajnerových lodí, terminálov a skládok. Jeden štandardný 40 stopový kontajner ISO radu 1 zodpovedá dvom TEU.
TERMINÁL (PREKLADISKO)- je vyhradené územie, kde dochádza počas manipulácie s prepravovanými NJ KD ku zmene druhu dopravy.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.