referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Kombinovaná doprava a systém riadenia prekladísk
Dátum pridania: 17.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mery
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 332
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 16m 20s
Pomalé čítanie: 24m 30s
 

Železničné trate a stanice musia mať dostatočnú dennú priepustnosť. Vlaky v KD sa musia považovať za absolútne prioritné. Efektivita v termináloch by mala byť zabezpečená:
Ř zaručením minimálneho časového rozdielu medzi medznou dobou prevzatia nákladu a odoslaním vozňov, ako aj medzi príchodom vlakov a pohotovosťou vožňov na vykladanie. Táto doba by nemala prekročiť 1 hodinu,
Ř čakanie na dodávku, alebo naloženie NJ na automobilovné dopravné prostriedky musí byť max. 20 minút,
Ř polohu terminálu KD treba voliť tak, aby bola ľahko a rýchlo prístupná k cestnej sieti, ktorá vedie z obchodným a priemyselných centier; resp. aby v rámci železničnej siete mali dobré spojenie s hlavnými žel. ťahmi a umožňovala prepravu vozňov rýchlymi nákladnými vlakmi KD.

Cestná sieť
Pre KD sa využíva verjná cestná sieť. Pozornosť je potrebné venovať napojeniu novovybudovaných terminálov KD na túto sieť.

Vodné cesty
Pre KD na Slovensku prichádza do úvahy len preprava po rieke Dunaj s jeho napojením na kanál Mohan-Dunaj, ktorý umožňuje napojenie na západoeurópske vodné cesty a prístavy. Pre prepravy RO-RO je k dispozícii rampa v prístave v Bratislave.Prekladiská kombinovanej dopravy
Uplatňovanie logistického prístupu k doprave v ostatných rokoch znamená postupný prechod od riešenia jednotlivých problémov (prvkov) prepravného procesu k riešeniu celku t.j. celého prepravného procesu so snahou o jeho optimálne riešenie z hľadiska jeho účastníkov. Doprava je svojím vysokým podielom v logistických funkciách podnikov integrujúcim prvkom logistických systémov t.j. riadenia obehu materiálu, jeho skladovania, balenia, prekladania, distribúcie a vlastnej prepravy. Na zvládnutie týchto úloh sa javí výhodné kumulovať ich v určitom okruhu do jeného miesta, kde je možno zvládnuť vzájomné vzťahy medzi dopravou a ostatnými čiastkovými systémami podstatne efektívnejšie a rýchlejšie, ako keby boli decentralizované. Vhodnými miestmi pre takého služby sa javia miesta sústrednia tovarových prúdov, resp. miesta dôležitých križovní prepravných trás, kde dochádza k zmenám smeru tovarových prúdov. Tu je možno efektívne riešiť vzťahy medzi subsystémami obehu tovaru:
· skladovaním
· vybavovaním zákazok
· nakladaním, vykladaním a prekladaním
· vlastnou prepravou
· poskytovaním služieb:
§ colné služby,
§ primyselná výroba,
§ balenia tovaru,
§ opravy kontajnerov,
§ preprava cestnou a žel.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.