Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Taekwon-do

Definícia Taekwon-Do

Taekwon-Do je moderné kórejské bojové umenie zamerané predovšetkým na obranu a skladá sa z 3200 popísaných pohybov, kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov.


Slovo Taekwon-Do v sebe skrýva tento význam:


Tae - noha, kop, práca s nohamiKwon - päsť, ruka, úder päsťou


Do - cesta, umenie nájsť správnu cestu
životomAko vyplýva zo samotného názvu, v Taekwon-Do rozlišujeme dve podstaty: fyzickú a psychickú. Fyzická podstata je založená na princípe modernej vedy, predovšetkým newtonovskej fyziky, ktorá nás učí, ako správne koncentrovať do krátkeho okamžiku maximálnu silu. Duchovné princípy vychádzajú z tradičných etických a morálnych zásad Ďalekého východu. Taekwon-Do nie je len umením rozvíjajúcim iba fyzické schopnosti, ale je to tie. cesta k zdokonaleniu myslenia, sebaovládania, naplňuje sebauspokojením a zdravým sebavedomím, vedie k nenútenej prirodzenosti.


História Taekwon-Do

Napriek tomu, že pôvod bojových umení je zahalený tajomstvom, faktom je, že už od dávnych čias existovala fyzická činnosť, zahrňujúca použitie rúk a nôh na sebaobranu. Prvé historické záznamy o bojových umeniach, pri ktorých sa nepoužívali zbrane, pochádzajú zo starého Egypta a predstavujú primitívny typ chrámového boxu. Je tie. pravdepodobné, že v juhovýchodnej Ázii existovalo mnoho organizovaných domorodých systémov už takmer od úsvitu civilizácie. Z týchto systémov sa postupne začínali vyvíjať rôzne bojové štýly, ktoré sa dedili z generácie na generáciu, z učiteľa na žiaka. Vzniklo mnoho bojových umení: v Číne Kung-fu, v Japonsku Karate, Aikido, Džiu-džicu, v Thajsku Taj-box a iné. Taekwon-Do je najmladším bojovým umením, vzniklo v roku 1955 v Kórei, hoci jeho korene siahajú do obdobia pred 2000 rokmi. Jeho autorom je generál Choi Hong Hi, ktorý na základe skúsenosti dôkladne vypracoval techniku neozbrojeného boja a vniesol do tohto bojového umenia vznešenú filozofiu. Choi Hong Hi sa narodil 9. novembra 1918 v drsnej, nevľúdnej krajine Hwa Dae v Myong Chun v severnej Kórei. V mladosti bol slabý, zdrojom starostí pre svojich rodičov. Vo veku 12 rokov bol vylúčený zo školy, pretože agitoval proti japonským úradom, ktoré v tej dobe ovládali Kóreu. Po vylúčení otec poslal mladého Choi-a študovať kaligrafiu k Han Il Dong-ovi, ktorý bol nielen slávnym učiteľom kaligrafie, ale bol tiež majstrom Tae- Kyon - starého kórejského bojového štýlu.

Učiteľ, ktorý bol znepokojený slabou fyzickou kondíciou svojho nového žiaka, začal Choi-a trénovať Tae-Kyon, aby mu pomohol zdokonaliť telo. V roku 1937 Choi odcestoval študovať do Japonska. Krátko pred odchodom sa zaplietol do hádky so silným profesionálnym zápasníkom, ktorý mu sľúbil, že pri opätovnom stretnutí ho roztrhá na kusy. Zdá sa, že táto hrozba dala mladému Choi-ovi nový impulz k tréningom a zdokonaľovaniu sa v bojových umeniach. V Japonsku začal trénovať Karate pod vedením majstra Kima. Po rokoch usilovnej práce dosiahol druhý dan. Choi neustále premýšľal nad technikami Karate a Tae Kyon a začal uvažovať o vytvorení nových techník, ktoré by boli spojením všetkých jeho skúsenosti s bojovými umeniami. Po vypuknutí 2. svetovej vojny bol Choi prinútený narukovať proti svojej vôli do japonskej armády. Jeho posádka sídlila v Kórei v Pchjong Jangu, kde sa ako vojak angažoval v boji za nezávislosť Kóreje. V dôsledku toho bol uväznený v japonskom väzení. Aby, zmiernil nudu, začal Choi cvičiť svoje bojové umenie sám v cele. Onedlho boli spoluväzeň a žalárnik jeho žiakmi. Nakoniec sa stal dvor väznice gigantickou telocvičňou.
Po oslobodení Kóreje v roku 1945, bol Choi prepustený a odcestoval do Soulu. V januári nasledujúceho roku bol menovaný podporučíkom novej kórejskej armády a začal svojich vojakov vyučovať karate ako prostriedok telesného a duševného vývoja. V tom období si začal uvedomovať potrebu vytvoriť nové kórejské bojové umenie, ktoré by bolo technicky aj morálne vyspelejšie. V druhej polovici roku 1953 viedol najväčšiu civilnú školu v Kórei Chon Do Kwan a bol povýšený na generála. Dňa 11. apríla 1955 sa zišiel výbor zložený z historikov, majstrov bojových umení, športových a vládnych predstaviteľov aby schválili oficiálny názov pre nové bojové umenie Taekwon-Do. Tento deň vošiel do dejín sveta ako deň vzniku nového bojového umenia.
Behom roku rozšíril generál Choi Taekwon-Do na univerzity v celej Kórei a o štyri roky neskôr aj za hranice štátu, postupne do väčšiny štátov sveta. 22. marca 1966 založil Medzinárodnú federáciu Taekwon-Do (I.T.F.) a stal sa jej prezidentom. No ani Taekwon-Do nebolo uchránené od politických konfliktov medzi severnou a južnou Kóreou. Návšteva gen. Choi-a v Severnej Kórei spôsobila ťažkosti s vlastnou vládou v Južnej Kórei a tak gen. Choi pokladal za rozumné opustiť krajinu a usadil sa v Kanade. Do Kanady sa premiestnilo aj sídlo I. T. F.
Generál Choi Hong Hi predstavil v roku 1983 prvé vydanie Encyklopédie Taekwon-Do, v ktorej zhrnul všetky techniky, fyzikálne a morálne aspekty tohto bojového umenia.

Veľkolepé dielo pozostáva z 15 zväzkov a obsahuje viac ako 30 000 fotografií a ilustrácií. V roku 1973 bola v južnej Kórei založená W. T. F. (World Taekwondo Federation). Jej prezidentom sa stal Dr. Un Yong Kim, ktorý sa domnieval že Taekwondo je dôležité priblížiť ľuďom predovšetkým ako šport. Zákonite tak došlo k odklonu od pôvodnej koncepcie a hlavným cieľom tejto organizácie sa od samého začiatku stalo zaradenie tohoto bojového umenia medzi olympijské športy. Svoj cieľ W.T.F. dosiahlo v roku 1994, keď sa Taekwondo stalo oficiálnym olympijským športom.
V roku 1990 odišiel z I.T.F. veľmajster Park Jung Tae a založil vlastnú organizáciu G.T.F. (Global Taekwon Do Federation), ktorá sa zakrátko rýchlo rozrástla. I.T.F., W.T.F. a G.T.F. sú tri najrozšírenejšie štýly Taekwon-Do vo svete. Technika zostáva všade veľmi podobná. W.T.F. niektorú techniku poníma odlišne a má úplne iné zostavy tzv. Poomse. Štýl G.T.F. má techniku aj zostavy, až na malé detaily, také isté ako I.T.F.
V súčasnosti Taekwon-Do cvičí takmer 30 miliónov cvičencov vo viac ako 120 krajinách sveta.
Filozofia Taekwon-Do

Taekwon-Do sa dá charakterizovať ako druh neozbrojeného boja určeného k sebaobrane. Je to spôsob vedeckého využitia tela pri sebaobrane, ktoré len vďaka intenzívnemu telesnému a duševnému tréningu získa takúto schopnosť. Z filozofického hľadiska výsledkom takéhoto úsilia je stav mysle, ktorá je v súlade s prirodzenosťou človeka a líši sa od myslenia ľudí, ktorí túžia iba po bohatstve, moci a senzácii. Správne myslenie otvára jedincovi lepší pohľad na svet, odstraňuje duševné a telesné napätie, čo poskytuje väčšie telesné schopnosti, využiteľné pri sebaobrane. Preto neoddeliteľnou súčasťou Taekwon-Do je filozofia, zahrňujúca v sebe spôsob života a myslenia.
Každý z nás musí objaviť sám seba neustálym cvičením duševnej disciplíny. Získava tak schopnosť rozoznať dobré od zlého, predovšetkým u človeka. Je podstatné, aby si jedinec uvedomil, že každý túži žiť v kľudnej, mierovej a slobodnej spoločnosti, preto je povinnosťou každého takúto spoločnosť vytvoriť.
Je pochopiteľné, že všetci ľudia žijúci na tejto planéte sú do určitej miery závislí na materiálnych hodnotách. Inteligentný človek by mal vedieť určiť mieru svojich potrieb, pretože chamtivosť a radovánky jedného môžu znamenať chudobu a slzy iných.
V Taekwon-Do neexistujú dogmy.

Existujú iba príklady ušľachtilých jednaní a vzory mravného vzdelania, preto nemôže byť zneužité na ovládanie ľudí ani pri presadzovaní svojich osobných ambícií.
Celá filozofia Taekwon-Do je zachytená v jeho morálnom kódexe, ktorého podstatou sú tieto zásady (Taekwon-Do Jungshin):
1. Zdvorilosť (Ye Ui)
2. Čestnosť (Yom Chi)
3. Vytrvalosť (In Nae)
4. Sebaovládanie (Guk Gi)
5. Neskrotný duch (Baekjul Boolgool)Zásady Taekwon-Do

Podobne ako v iných ázijských bojových umeniach aj v Taekwon-Do platí vnútorný poriadok správania sa a disciplíny. Všetky zásady, ktoré by mal žiak dodržiavať, vedú k posilovaniu ľudskej vzájomnosti, priateľstva a obetavosti, učia pokore a odstraňujú prvky sebectva a namyslenosti. K rešpektovaniu týchto zásad sa žiak Taekwon-Do zaväzuje sľubom, vyjadrujúcim celú podstatu Taekwon-Do.

Sľub Taekwon-Do:
Verný myšlienkam a morálnym princípom Taekwon-Do budeme vždy stáť na strane spravodlivosti a práva, budeme rešpektovať osoby staršie a choré a podľa vlastných možností im budeme pomáhať. Nikdy nezneužijeme bojové umenie Taekwon-Do k obhajobe nízkych a nemorálnych cieľov a myšlienok.

Telocvičňa, v ktorej sa Taekwon-Do cvičí, sa kórejsky nazýva DO JANG, čo v preklade znamená "Miesto, kde sa praktizuje DO (cesta)". Cvičí sa v špeciálnom úbore, ktorý sa kórejsky nazýva DO BOK, čo v preklade znamená "Uniforma, v ktorej sa praktizuje DO".

Žiak Taekwon-Do je povinný v telocvični dodržiavať tieto zásady:

" pri vstupe a odchode z telocvične (Do Jang) sa žiak pozdraví poklonením, čím dáva úctu miestu, kde sa cvičí Taekwon-Do
" v telocvični je zakázané fajčiť, piť a konzumovať jedlo
" počas tréningu by nikto nemal opustiť telocvičňu bez vedomia majstra, prípadne iného trénera
" do telocvične je zakázané vstupovať v obuvi, cvičí sa naboso
" počas tréningu by žiak nemal kričať, ani hovoriť o veciach, ktoré sa netýkajú Taekwon-Do.Pozdrav Taekwon-Do

Každý tréning začína a končí pozdravom. Dávame tým najavo úctu majstrovi. Pri pozdrave stojíme v postoji Charyot Sogi (pozri ďalej v kapitole Postoje) a pozeráme do očí zdravenej osoby. Samotný pozdrav spočíva v miernom uklonení, pozerajúc majstrovi do očí, a vyslovení TAEKWON. Po vyslovení pozdravu sa vraciame do východzej polohy. Týmto spôsobom zdravia cvičenci.
Na začiatku tréningu asistent majstra, napr. BOO SABOM (pozri ďalej Stupne technickej vyspelosti), najprv zavelí všetkým cvičiacim CHARYOT a s poklonou pozdraví majstra za celú skupinu slovami SABOM NIM KE KYONGYE (v preklade "Poklona k pánovi majstrovi"). Ostatní pripájajú TAEKWON. Na konci tréningu asistent najprv pozdraví majstra. Potom sa otočí smerom k ostatným cvičiacim. Teraz pozdraví asistenta za celú telocvičňu cvičenec s najvyšším technickým stupňom slovami CHARYOT, BOO SABOM NIM KE KYONGYE. Pri pozdrave je nutné rozlišovať oslovenie majstra, resp.

asistenta majstra podľa ich technických stupňov (pozri ďalej Stupne technickej vyspelosti)
Okrem toho majstra zdravíme uklonením vždy, keď s ním potrebujeme hovoriť, alebo keď nás k sebe zavolá. Stupne technickej vyspelosti

Každému technickému stupňu zodpovedá príslušná farba opasku, ktorá symbolizuje stupeň vývoja žiaka Taekwon-Do:

10. Kup - biely pás - symbolizuje čistotu, prázdno, nenaplnenosť. 9. Kup - bielo-žltý pás - označuje sa našitím žltého pásika o šírke 5 mm vo vzdialenosti 5 cm od konca bieleho opasku. 8. Kup - žltý pás - symbolizuje farbu zeme, do ktorej sa zasadilo semienko učenia. 7. Kup - žlto-zelený pás - označuje sa našitím zeleného pásika o šírke 5 mm vo vzdialenosti 5 cm od konca žltého opasku. 6. Kup - zelený pás - zelená farba symbolizuje prvé lístky, prvé známky úspechu v cvičení. 5. Kup - zeleno-modrý pás - našitý modrý pásik. 4. Kup - modrý pás - symbolizuje farbu neba, smer, ktorým rastlina rastie. 3. Kup - modro-červený pás ň- našitý červený pásik. 2. Kup - červený pás - červená znamená POZOR. žiak už pozná dosť techník, aby mohol byť nebezpečný, avšak môže byť nebezpečný aj sám sebe. 1. Kup - červeno - čierny pás - našitý čierny pásik. 1. a. 9. Dan - čierny pás - čierna symbolizuje opak bielej, naplnenosť a schopnosť vedieť bojovať v temnote strachu. Číslo majstrovského stupňa sa označuje žltou rímskou číslicou na konci opasku. 10. Kup - začiatočník
9. a. 5. Kup - žiak s nižším technickým stupňom
4. a. 1. Kup - žiak s vyšším žiackym technickým stupňom - môže viesť rozcvičku, precvičovať podľa pokynov trénera. Oslovenia

Cvičencovi s vyšším technickým stupňom sa všeobecne hovorí SONBE. 1. a. 3. Dan - BOO SABOM - inštruktor- asistent - môže samostatne viesť tréning
4. a. 6. Dan - SABOM - medzinárodný inštruktor - môže viesť tréning na celom svete, môže udeľovať technické stupne. 7. a 8. Dan - SAHYUN - Majster Taekwon-Do
9. Dan - SASEONG- Veľmajster Taekwon-Do

Počítanie po kórejsky

1.spôsob sa používa na odratávanie cvikov pri tréningu
1 = Hana 2 = Dool[dul] 3 = Set 4 = Net 5 = Dasot
6 = Yosot 7 = Ilgob 8 = Yodul 9 = Ahop 10=Yol

2.spôsob sa používa pri názvoch techník
1 = Il 2 = I 3 = Sam 4 = Sa 5 = O
6 = Yuk 7 = Chil[čil] 8 = Pal 9 = Gu 10 = Sip

Taekwon-Do ako šport

Taekwon-Do I.T.F je predovšetkým bojovým umením, ale zahrňuje v sebe aj športové disciplíny. Tieto disciplíny však nie sú samoúčelné, ale vyjadrujú charakter sebaobrany a bojového umenia.

Význam športových disciplín spočíva v prezentácii technickej úrovne cvičenca a v predvedení takých výkonov, ktoré za normálnych okolností slúžia na sebaobranu. V Taekwon-Do I.T.F. existujú štyri športové disciplíny:

a. Tul (vzor)

Je to cvičenie zostáv bojových prvkov. Ním športovec ukazuje svoju technickú úroveň a znalosť bojového systému Taekwon-Do. V tejto súťažnej disciplíne sa však nedá dokázať pripravenosť na sebaobranu, resp. boj, ktorá v sebe zahrňuje postreh, fyzickú pripravenosť, sebavedomie, rýchlosť, schopnosť improvizácie atď. Pri súťaži v cvičení vzorov rozhodca porovnáva medzi dvoma športovcami, resp. družstvami ich technickú úroveň, silu, rovnováhu, kontrolu dychu a rytmus. Postupuje ten, ktorý získa najviac bodov. Všetky aspekty bodovania sú úplne v rukách rozhodcu a záleží na jeho posúdení. Z dôvodu objektivity však musí rozhodca dodržať bodovací rozsah pre jednotlivé ukazovatele. Porovnanie technického dojmu
Technika Taekwon-Do I.T.F. má svoje špecifiká, ktoré musí cvičenec dodržať. Sú to predovšetkým:
1. Správnosť náprahu - ako určujúci faktor sa berie do úvahy poloha končatín v náprahu a ich uhol. 2. Prevedenie techniky - určujúcim faktorom je posúdenie práce všetkých telesných partií, ktoré sú do techniky zapojené a zakončenie techniky v správnej polohe v správnom uhle, vzhľadom k vertikálnej a horizontálnej osi tela. Porovnanie sily
Technika Taekwon-Do I.T.F. vychádza z vedeckých poznatkov o sile, preto je jedným z aspektov sily i spôsob vykonania techniky, počas ktorého športovec pohybuje telom po sínusovej vlne, čo mu umožňuje využiť okrem svojej rýchlosti aj hmotnosť. Z toho potom vychádza konečná sila. Na základe vykonania techniky a jej razantnosti rozhodca prisúdi súperom bodové ohodnotenie za silu. Rovnováha
Na posúdenie rovnováhy sú do vzorov zahrnuté kľúčové fázy, v ktorých je možné rovnováhu súperov porovnať. Sú to predovšetkým prechody v postojoch, fázy kopov, doskoky do postojov, stoje na jednej nohe s pomalým vykonávaním techník, atď. Kontrola dychu
Na posúdenie správnej kontroly a rozvrhnutia dychu slúži tzv. dychový rytmus. Nádychy nosom a výdychy ústami musia byť v súlade s technikou. Nádych musí byť súčasťou náprahu a technika musí končiť súčasne s energickým výdychom. Túto súhru dychu s technikou hodnotí rozhodca sluchom a vizuálnym vnemom. Rytmus
Na porovnanie rytmu obidvoch súperov je dôležité poznať rytmus každého vzoru. Nemyslí sa tým celková rýchlosť odcvičenia vzoru, ale rytmus následnosti techník vo vzore.

To znamená, že športovec môže cvičiť vzor o niečo rýchlejšie ako jeho súper, ale techniky musia nasledovať za sebou presne podľa stanoveného rytmu. Nasledujúca technika musí prichádzať buď okamžite (v prípade pokračovacej techniky), postupne (v prípade samostatnej techniky), alebo s medzidobou ( v prípade prechodu do postoja alebo kopu). Ďalej do kategórie rytmu spadá i vykonávanie vlastnej techniky, ktorá sa môže vykonávať podľa stanoveného rytmu buď rýchlo, stredne rýchlo, alebo pomaly. Pri súťaži družstiev (tímov) tu je ešte požiadavka tímovej práce. Na ohodnotenie teamovej práce slúži ako hlavný ukazovateľ dokonalá súhra všetkých predošlých ukazovateľov v teame, ďalej i správanie sa a rovnaké materiálne vybavenie. Za: Technický dojem môže športovec získať body v rozsahu 0 - 5
Silu môže získať 0 - 3 body
Rovnováhu môže získať 0 - 3 body
Kontrolu dychu 0 - 3 body
Rytmus 0 - 3 body
Tímovú prácu 0 - 5 bodov

Pri súťaži sú vzory tzv. povinné - to sú vzory, ktoré vyhlási hlavný rozhodca pred začatím súťaže a tzv. voľné - to sú vzory, ktoré si športovec vyberie spomedzi dvadsaťštyri vzorov, vzhľadom k svojmu technickému stupňu. b. Jayu Matsogi (voľný boj)

Je to súboj podľa pravidiel I.T.F. (International Taekwon-Do Federation), kde športovec predvádza svoje bojové schopnosti. Nedá sa tu však ukázať sila v plnom rozsahu, ktorá by viedla k vyradeniu súpera z boja, pretože šport i bojové umenie majú za úlohu zdravie chrániť a nie ničiť. Popisu voľného boja je venovaná samostatná kapitola. c. Wi Ryok (test sily)

V tejto disciplíne športovec predvádza, či je jeho technika dostatočne razantná, aby súpera vyradila z boja. Ide predovšetkým o prerážanie dosiek (pôvodne drevených ale dnes väčšinou plastových). Súťažiaci sa snažia predpísanými technikami preraziť čo najviac dosiek uchytených v špeciálnom stojane a tak nazbierať čo najviac bodov. Za prerazenú dosku sú 3 body, za nalomenú dosku 2 body. Muži prerážajú piatimi technikami, uvedený počet dosiek je z majstrovstiev Európy:
1) Ap Joomuk Jirugi (úder prednou stranou päste), 4 dosky
2) Sonkal Yop Taerigi (sek malíčkovou hranou). 4 dosky
3) Yopcha Jirugi (bočný kop), 5 dosiek
4) Dollyo Chagi (oblúkový kop), 5 dosiek
5) Bandae Dollyo Chagi (obrátený oblúkový kop), 5 dosiek

Ženy prerážajú iba tromi technikami a to technikami č. 2, 3 a 4. Počet dosiek: na sek rukou - 2 dosky, na kopy - 3 dosky. Technika je platná, iba ak bola vykonaná správne, zodpovedajúcou úderovou plochou a ak súťažiaci nestratil stabilitu pri kope, resp.

údere vo forme pádu alebo dotyku rukou na zem. V tejto disciplíne je základným predpokladom správna technika a odvaha. d. T-Ki (špeciálne techniky)

Sú to gymnastické prvky, ktoré pri sebaobrane môžu slúžiť na únik, úhyb alebo zvláštny útok. V tejto disciplíne sa súťažiaci snažia vo výskoku predpísanými technikami preraziť dosku uchytenú v špeciálnom stojane a tým nazbierať čo najviac bodov. Za prerazenú dosku sú 3 body, za nalomenú 2 body. Muži prerážajú piatimi technikami, uvedené vzdialenosti sú z majstrovstiev ČR:
1) Twimyo Nopi Chagi (priamy kop do výšky), doska je vo výške 260 cm
2) Twimyo Dollyo Chagi (oblúkový kop vo výskoku), doska je vo výške 250 cm
3) Twimyo Dolimyo Yopcha Jirugi (bočný kop vo výskoku s otočením), vo výške 250 cm
4) Twimyo Bandae Dollyo Chagi (kop pätou vo výskoku s otočením), doska vo výške 250 cm
5) Twimyo Nomo Chagi (letiaci kop cez prekážku), prekážka vzdialená 3,5 m a vysoká 70 cm

Ženy prerážajú iba troma technikami a to technikami č 1, 2 a 5. Dosky sú približne o 40 cm nižšie. Technika je platná iba ak bola prevedená správne, zodpovedajúcou úderovou plochou a ak súťažiaci nestratil stabilitu pri dopade (nesmie spadnúť na zem, ani sa dotknúť rukou zeme). V tejto disciplíne je základným predpokladom dobrý odraz, uvoľnenosť a správna technika.

Zdroje:
Gen. Choi Hong Hi: Encyclopedia of Taekwon-Do, I. T. F., Ontario, Canada, 1983 -
Belháč, A., Belháčová, J., Salá.ková, J., Macek, F.: Výukový manuál, škola Taekwon-Do So-San Znojmo, 1999 -
Machota, V.: Encyklopédia Taekwon-Do I.T.F. -
Kovářik, S., Bohuminský, D.: Taekwon-Do, Naše vojsko, Praha, 1992 -
Pak Chol Min: Plány pre tréningy a skúšky 10.Kup - II.Dan. Slovenská Taekwon-Do Tréningový manuál, Vydala Slovenská Taekwon-Do Asociácia, 2002 -
Federácia I.T.F., 2000 -
Šebej, F.: Karate, šport, Bratislava, 1983 -
Lewis, P.: Bojové umenia, Cesty, Praha, 1996 -
http://www.taekwondo.cz -
http://www.itf-taekwondo.com -
http://www.itf-generalchoi.com -
http://www.itfeurope.org -
http://ryanshroyer.tripod.com -

Linky:
http://www.taekwondo.cz - www.taekwondo.cz
http://www.itf-taekwondo.com - www.itf-taekwondo.com
http://www.itf-generalchoi.com - www.itf-generalchoi.com
http://www.itfeurope.org - www.itfeurope.org
http://ryanshroyer.tripod.com - ryanshroyer.tripod.com

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk