referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Pondelok, 29. novembra 2021
Kolektívna zmluva Železníc Slovenskej republiky (2002-2003)
Dátum pridania: 04.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: joe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 13 550
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 57.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 95m 40s
Pomalé čítanie: 143m 30s
 

Prerokovaním sa rozumie aj účelové stretnutie príslušného odborového orgánu a povereného zástupcu zamestnávateľa.
Zamestnávateľ poskytne príslušným odborovým orgánom štvrťročne správu o plnení hlavných úloh zamestnávateľa vrátane vývoja zamestnanosti, mzdových podmienok, nadčasovej práce, práceneschopnosti a ďalšie sociálno-ekonomické informácie podľa požiadaviek odborových organizácií. V prípade, keď je stanovená povinnosť prerokovania s odborovými organizáciami v zmysle § 233 ZP, poskytne zamestnávateľ príslušným odborovým orgánom navrhované opatrenia. Podobne postupujú na svojich úrovniach vedúci organizačných jednotiek a príslušné odborové orgány,
d) zabezpečiť, aby pri uplatňovaní právnych nárokov neboli zamestnanci diskriminovaní pre svoju rasu, jazyk, pohlavie, farbu pleti, sociálny pôvod, vek, náboženstvo, názory, politickú príslušnosť, odborovú činnosť, národnosť, etnickú skupinu resp. iné postavenie,
e) v prípadoch, keď je podľa právnych predpisov zamestnávateľ povinný vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom vnútroorganizačný predpis, aby k nemu odborový orgán uplatnil svoje písomné pripomienky, zamestnávateľ vytvorí dostatočný časový priestor k prejednaniu návrhu v príslušnom odborovom orgáne,
f) zamestnávateľ bude pokračovať v zabezpečovaní jazykovej prípravy pre vybraný okruh zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s cestujúcou verejnosťou (zákazníkom),
g) umožniť zrážať zo mzdy príspevky členom odborových organizácií a poukazovať ich na účty odborových organizácií na základe dohody o zrážkach zo mzdy, na ktorej je písomný súhlas člena odborovej organizácie. Takisto postupovať i pri ukončení a zmene výkonu zrážky.

2. Zamestnávateľ pred vydaním predpisov, smerníc a ich súborného vysvetľovania vrátane ich novelizácie v oblasti pracovno-právnej, mzdovej a sociálnej postupuje podľa platných právnych noriem a po vydaní ich zašle príslušným odborovým orgánom.

3. Zamestnávateľ vytvorí podmienky pre nevyhnutnú prevádzkovú činnosť odborových orgánov na všetkých stupňoch. Podľa prevádzkových možností poskytne bezplatne v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením a bude hradiť náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou. Zamestnávateľ umožní na požiadanie odborovej organizácie s rešpektovaním prevádzkových možností využívanie telefónu, elektronickej pošty zamestnávateľa, faxu a rozmnožovacej techniky.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.