referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Kolektívna zmluva Železníc Slovenskej republiky (2002-2003)
Dátum pridania: 04.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: joe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 13 550
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 57.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 95m 40s
Pomalé čítanie: 143m 30s
 

sa zaväzuje, že návrhy opatrení pre Predstavenstvo Železničnej spoločnosti, a.s., ktoré majú vplyv na pracovné a sociálne podmienky zamestnancov, budú Predstavenstvu predložené len po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi. Ak pri rokovaniach nedôjde k súhlasu zmluvných strán, predloží Železničná spoločnosť, a.s. svoj návrh spolu so stanoviskom príslušného odborového orgánu.

III. Zamestnanosť

Článok 1 - Organizačné zmeny

10. Zamestnávateľ v prípade štrukturálnych zmien, racionalizačných opatrení alebo ďalších organizačných opatrení, ku ktorým bude dochádzať v čase platnosti kolektívnej zmluvy a v ich dôsledku bude dochádzať k uvoľňovaniu zamestnancov, bude o týchto zámeroch informovať spravidla tri mesiace, najneskôr tridsať dní pred ich uskutočnením príslušný odborový orgán. Bude ho informovať najmä o dôvodoch zamýšľaných opatrení, počtoch a štruktúre zamestnancov, s ktorými bude rozviazaný pracovný pomer a prerokuje s ním opatrenia umožňujúce predísť alebo obmedziť zamýšľané uvoľňovanie zamestnancov a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov uvoľňovania pre týchto zamestnancov, predovšetkým možnosť umiestniť ich vo vhodnom zamestnaní u zamestnávateľa. Obdobne poskytne zamestnávateľ informácie aj príslušnému územnému orgánu Národného úradu práce. Toto sa vzťahuje i na zamýšľané zmeny interných predpisov zamestnávateľa, ktoré priamo ovplyvňujú zamestnanosť. Rovnaký postup sa uplatní aj vo všetkých organizačných jednotkách zamestnávateľa.
V prípade, že sa bude jednať o hromadné prepúšťanie v súlade s § 73 ZP, prerokuje zamestnávateľ s príslušnými odborovými orgánmi najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania opatrenia, umožňujúce predísť alebo obmedziť hromadné prepúšťanie zamestnancov.
11. K uvoľňovaniu zamestnancov z dôvodov uvedených v bode 10 tohto článku bude dochádzať na základe stanovených personálnych potrieb na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry zamestnávateľa vo väzbe na stanovené technicky zdôvodnené normy spotreby práce, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, dodržiavanie noriem bezpečnosti práce a vo vzťahu k vývoju nadčasovej práce. Tento bod sa bude realizovať v spolupráci zainteresovaných odborov GR ŽSR, resp. odborov Ústredia Železničnej spoločnosti, a.s..

12. Pri znižovaní počtu zamestnancov zamestnávateľ využije predovšetkým prirodzený úbytok zamestnancov, hlavne odchody do starobného dôchodku a v súčinnosti s odborovými organizáciami predloží príslušnému orgánu štátnej správy návrh na zníženie dôchodkového veku zamestnancov.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.