referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Pondelok, 29. novembra 2021
Kolektívna zmluva Železníc Slovenskej republiky (2002-2003)
Dátum pridania: 04.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: joe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 13 550
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 57.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 95m 40s
Pomalé čítanie: 143m 30s
 

13. Zamestnávateľ bude i naďalej zabezpečovať podmienky pre sprostredkovanie práce a poradenskú službu, napomáhajúcu riešiť uvoľňovaným zamestnancom problémy, spojené s ich umiestnením a ďalším uplatnením prostredníctvom pracovísk, uvedených v Prílohe č.1 tejto kolektívnej zmluvy.

14. Zamestnávateľ prednostne obsadí voľné pracovné miesta uvoľňovanými zamestnancami, súčasne s možnosťou ich rekvalifikácie a vyučencami alebo absolventmi stredných a vysokých škôl dopravných.
Zamestnávateľ sa zaväzuje štvrťročne predkladať príslušnému odborovému orgánu správy o dojednaných nových pracovných pomeroch.

15. V súvislosti s predpokladanými zmenami v oblasti zamestnanosti zamestnávateľ zabezpečí postupnú aktualizáciu vzdelávania zamestnancov v súlade so schválenou koncepciou a bude využívať svoje možnosti pri rekvalifikácii v nadväznosti na avizované potreby organizačných jednotiek.
16. Zamestnávateľ nedá výpoveď obidvom manželom podľa § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP zamestnaným v ŽSR a Železničnej spoločnosti, a.s. za predpokladu, že aspoň jeden z nich na túto skutočnosť upozorní. Toto neplatí v prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny a porušenia pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom.

17. V súvislosti s predpokladanými zmenami v oblasti zamestnanosti bude zamestnávateľ využívať možnosti rekvalifikácie v nadväznosti na avizované potreby organizačných jednotiek zamestnávateľa.
18. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom, s ktorými sa rozviaže pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) a b) ZP alebo dohodou z tých istých dôvodov v priebehu plynutia posledného mesiaca výpovednej doby a zamestnankyniam, s ktorými sa skončí pracovný pomer v dôsledku uplatnenia zákazu niektorých prác a pracovísk pre ženy, odstupné v súlade s § 76 ods. 1 ZP vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku podľa § 134 ZP.
Zamestnancom, ktorí po doručení výpovede skončia pracovný pomer dohodou z vyššie uvedených dôvodov, sa odstupné poskytne nasledovne:
đ ak dôjde ku skončeniu pracovného pomeru dohodou na návrh ktorejkoľvek strany pred začiatkom plynutia výpovednej doby, patrí zamestnancovi odstupné vo výške 5-násobku priemerného mesačného zárobku,
đ ak dôjde ku skončeniu pracovného pomeru dohodou na návrh ktorejkoľvek strany v priebehu plynutia prvého mesiaca výpovednej doby, patrí zamestnancovi odstupné vo výške 4-násobku priemerného mesačného zárobku,
đ ak dôjde ku skončeniu pracovného pomeru dohodou na návrh ktorejkoľvek strany v priebehu plynutia druhého mesiaca výpovednej doby, patrí zamestnancovi odstupné vo výške 3-násobku priemerného mesačného zárobku,
đ v prípade, ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru u ŽSR alebo Železničnej spoločnosti, a.s. z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP alebo dohodou z tých istých dôvodov tak, že v kalendárny deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru vznikne zamestnancovi nový pracovný pomer u jedného z vyššie uvedených zamestnávateľov, prináleží zamestnancovi odstupné len vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku.
Nárok na 5-mesačné odstupné vznikne zamestnancovi aj v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.