referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
Kolektívna zmluva Železníc Slovenskej republiky (2002-2003)
Dátum pridania: 04.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: joe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 13 550
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 57.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 95m 40s
Pomalé čítanie: 143m 30s
 
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2002 - 2003

Železnice Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR), zastúpené generálnym riaditeľom Ing. Ladislavom Saxom, Železničná spoločnosť, a.s. zastúpená generálnym riaditeľom Ing. Andrejom Egyedom a v mene kolektívu zamestnancov ŽSR a Železničnej spoločnosti, a.s.:
· Odborové združenie železničiarov (OZŽ) zastúpené predsedom OZŽ Mgr. Jozefom Schmidtom,
· Federácia strojvodcov Slovenskej republiky (FS SR), zastúpená prezidentom Milanom Hoštákom,
· Federácia prevádzkových pracovníkov (FPP), zastúpená prezidentom Jaroslavom Vachom,
· Únia železničných zamestnancov (ÚŽZ), zastúpená prezidentom Ing. Jaroslavom Bajužikom,
· Nezávislé kresťanské odbory Slovenska - železnice (NKOS-Ž), zastúpené predsedom Jozefom Micsinaiom,
· Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD), zastúpená prezidentom Jurajom Sulačekom,
· Železničiarsky robotnícky odborový zväz (ŽROZ), zastúpený prezidentom Jánom Margalom
· Odborové združenie Východoslovenských prekladísk (OZ-VSP), zastúpené predsedom Ing. Jánom Urbančíkom
· Syndikát slovenských železníc (SSŽ), zastúpený predsedom Marianom Kuchtom
· Združenie prevádzkových zamestnancov železníc (ZPZŽ), zastúpené prezidentom Pavlom Mačejkom
· Federácia vlakových čiat (FVČ), zastúpená prezidentom Bernardom Chlastákom
uzatvárajú v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní Dodatok č.1 KZ ŽSR 2002 - 2003.

I. Úvodné ustanovenia

Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania a upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ako aj vzájomné vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľom.
Pre túto KZ sa pod pojmom „zamestnávateľ“ rozumejú Železnice Slovenskej republiky a Železničná spoločnosť, a.s..
II. Spolupráca odborových orgánov a zamestnávateľa

1. Zmluvné strany sa zaväzujú:
a) plne rešpektovať postavenie a právomoci zamestnávateľa a odborových organizácií, pôsobiacich u zamestnávateľa, vyplývajúce z platných právnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy. Zmluvné strany budú vzájomne rokovať s právnymi dôsledkami len s písomne určenými zástupcami zmluvných strán,
b) vzájomne sa informovať o pripravovaných opatreniach a zámeroch na pravidelných mesačných informačných schôdzkach,
c) v záujme realizácie ustanovení §§ 232 a 233 ZP zástupcovia zamestnávateľa poskytnú všetkým zúčastneným príslušným odborovým orgánom potrebné ústne alebo písomné informácie, doklady a konzultácie.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.