referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Piatok, 22. októbra 2021
Využívanie kalkulačiek pri numerácii do 1000
Dátum pridania: 19.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ma3105
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 635
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Úlohou tématického celku je dosiahnuť, aby si žiaci osvojili vedomosti a zručnosti z numerácie v obore čísel do 1000. Pri rozširovaní oboru čísel zo 100 do 1000 treba vytvárať konkrétne predstavy vytváraním stoviek, desiatok a jednotiek, ktoré utvárajú čísla do 1000. Na prehlbovanie vedomostí, treba u žiakov utvárať a aplikovať príklad z rôznych konkrétnych situácií. Napr. počet žiakov v škole, obyvateľov v obci, bytov na sídlisku, stromov v parku, kvetov v záhrade a pod. Využívať vedomosti žiakov nadobudnuté v iných predmetoch a tým rozvíjať ich matematické predstavy, ktoré sú pri numerácii tak veľmi potrebné.
Popri využívaní pomôcok ako sú číselná os, meracie pásmo, kartičky so stovkami, desiatkami a jednotkami, peniaze rôznej hodnoty môžeme k úspešnému zvládnutiu učiva využiť i pomôcku KALKULAČKU. Vychádzame z predpokladu, že nie všetci žiaci majú rovnaké skúsenosti s počítaním na kalkulačke. Na magnetickej tabuli demonštrujeme kalkulačku. Učiteľ má pripravené jednotlivé časti, tieto sa postupne skladáme a žiaci sa ich učia odborne pomenovať. Pozorujeme aj iné obrázky – rôzne typy kalkulačiek z farebnej tlače môžeme využiť katalóg firmy, ktorá sa zaoberá výrobou alebo predajom. Využívame práce žiakov, ktoré z hodiny výtvarnej výchovy - namaľované obrázky kalkulačiek alebo makety, ktoré si žiaci vopred sami pripravili. Zistíme u žiakov, kto už používal kalkulačku, kedy ju využívajú rodičia, kedy ju videli využívať – pracovníčky v obchode, úradníci, typy z televízie. Spomenieme históriu počítacích strojov – historické počítadlá... .
V úvodnej hodine treba podrobne vysvetliť prácu s kalkulačkou a jej využitie. Vyučujúci sa opiera o vedomosti žiakov. Ideálne by bolo, keby kalkulačky boli v kabinete pre ročníky 1. – 4. , odkiaľ by sa mohli žiakom požičať, nakoľko by všetky boli rovnakej značky a rovnaké by boli aj ich funkcie a klávesnica. Ťažšia práca je s kalkulačkami, ktoré si deti prinesú z domu. Avšak po vysvetlení typizovaného umiestnenia čísiel na klávesnici, funkcií a použitia by ani tento fakt nemal byť prekážkou pre úspešnú prácu.
Skôr ako vyučujúci pristúpi k nácviku numerácie, musí nacvičiť so žiakmi počítanie po jednotkách, desiatkach, stovkách až do 1000 v vzostupnom i zostupnom číselnom rade.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.