Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Horoskop - baran

Do tohto znamenia vstupuje Slnko dňa 21.marca a zostáva v ňom do 20.apríla. Vládcom tohto znamenia je Mars. Ľudia narodení v tomto znamení sú zvyčajne vysokí a dobre vyvinutý, majú vzpriamenú postavu, pevný a istý krok. Každý ich pohyb je ostrý a rázny. Krk majú pomerne dlhý, čelo skosené šikmo dozadu, nos zväčša ostrý a veľmi výrazný. Vlasy mávajú najčastejšie svetlé až červenkasté. Ich pohľad je prenikavý a veľmi pevný, hlas zase veľmi panovačný. Povahove sú to ľudia veľmi odvážni, enrgickí a rozhodní, smelo idúci za svojim cieľom. Vždy chcú byť prví a dokážu presadzovať nové myšlienky. Obyčajne sa uspokoja iba vtedy, ak presadia svoju vlastnú vôľu. Rýchlo sa rozhodnú a do každej činnosti sa púšťajú s veľkým nadšením. Sú veselí, zdá sa, že priam prekypujú radosťou. Ale radi zveličujú a často sa dopúšťajú výstredností. Každému a pri všetkom chcú potvrdiť svoje mimoriadne schopnosti a výkony a málokedy sú so sebou spokojní. Neznášajú, ak sa im niekto vnucuje, alebo ak ich niekto ovláda. Chcú byť celkom nezávislí a slobodní a za túto svoju nezávislosť vedia aj obetavo bojovať. Keďže sú veľmi odvážni, ich činy možno kvalifikovať ako šialené. Chcú ničiť všetko staré a podľa svojich vlastných myšlienok tvoriť úplne nové veci. Ich myšlienky bývajú naozaj geniálne a často veľmi prekvapujúce. Ale nedokážu ich realizovať, lebo im často chýba trpezlivosť. Ešte pred uskutočnením svojho predsavzatia začnú sa zaoberať novými myšlienkami a projektmi. Ich život je vlastne nepretržitým bojom o úspešné uplatnenie sa. Ľudia tohto typu majú zváštnu schopnosť strhávať so sebou iných a získavať ich ako svojich oddaných pomocníkov. Sú teda výbornými vodcami. Ale nie sú to veľmi príjemní spoločníci, lebo sú panovační a netrpezliví, vždy chcú len rozkazovať, neznášajú ani ten najmenší odpor a často sú veľmi zlostní. Všetko vedia lepšie ako ostatní, ich povaha je zdrojom ustavičných konfliktov. Žijú pre to, aby iných viedli a ovládali, aby sami boli vždy v popredí. Láska zasahuje do života týchto ľudí veľmi zavčasu. Nie je zriedkavosťou, že si svojich partnerov zvolia už v školských laviciach. V manželskom nažívaní sa ich charakter nemení. Ak chce partner s nimi vydržať, musí mať veľké pochopenie pre zvláštnosti ich povahy. Ani v manželstve neznášajú akékoľvek obmedzovanie a už vonkonvcom nie pocit čejsi nadradenosti. Ich nezávislosť a sloboda musí zostať takmer neobmedzená. Ak má ich partner čo len trochu podobnú povahu, dochádza k vážnym nedorozumeniam a ostrým diferencíam.

Dobre vychádzajú len s ľuďmi, ktorí ich obdivujú. Aj pri výchove detí narodených v znamení Barana sa stretávame s veľkými ťažkosťami. Už od útleho detstva túžia po nezávislosti, nechcú si dať rozkazovať, neznášajú disciplínu. Musí sa im ponechať kus samostatnosti, lebo inak by sa stali tvrdohlavými a panovačnými. V detskom kolektíve sa vždy snažia hrať vedúcu úlohu. U týchto detí treba čo najskôr potlačiť prenikavo sa prejavujúcu žiarlivosť. Dávame im hry, ktoré rozvíjajú fantáziu a nútia čosi hľadať a riešiť. Najradšej by sa vari hrali s cínovými vojakmi. Takáto hra im totiž umožňuje, aby boli vodcami a mohli rozkazovať. U týchto detí netriedka objavíme sztrategické schopnosti. Netreba im brániť, aby sa mohli zdržiavať mimo svojho domova, lebo vždy túžia predovšetkým po voľnosti. Keďže sa v rodinnom prostredí cítia utláčané, využívajú každú príležitosť, aby sa dostali von. Treba len od nich žiadať, aby sa vracali zavčasu – a budú nám vďačné. Potom budú zrejme aj v ostatných veciach oveľa poslušnejšie. Tieto deti bývajú veselé, živé a hlučné. Potichu dlhšie neobsedia, rady vytrájajú. Ale toto im nesmieme zazlievať, snažme sa im múdro prispôsobovať, prejaviť spolu s nimi radosť zo života. Takto aj sebe spríjemníme život. O ľuďoch narodených v znamení Barana sme už povedali, že neznášajú podriadenosť. Odporúča sa, aby si zvolili také povolanie, v ktorom môžu pracovať i rozhodovať samostatne, pokiaľ možno bez zásahu prestavených. Ak je takýto človek zamestnaný vo väčšom podniku, vynaloží všetko svoje úsilie na to, aby sa čo najrýchlejšie dopracoval vedúceho postavenia. Najlepšie sa hodia k vojsku, kde sa z nich často stávaju sobrí vojvocovia a dôstojníci. Ako vojaci vynikajú totiž veľkou udatnosťou a rozhodnosťou. Veľmi dobré výsledky dasahujú týto ľudia ako kresliči sa architekti. V obchodnom podnikaní dosiahnu úspech len vtedy, ak nejde o skromnú a mravčiu prácu, ale o prudký vzostup. Všeobecne mopžno povedať, že im vyhovujú také zamestnania, v ktorých sa pracuje so zbraňami, ohňom alebo so železom, napríklad v puškárstve, v kovoobrábacích odboroch alebo v strojárstve a pod. Mimoriadne úspechy mávajú ako lekári – chirurgovia. Keďźe ľudia narodení v znamení Barana majú zvyčajne silnú telesnú sístavu, iba zriedka bývajú chorí. Zväčša trpia iba bolesťou hlavy, niekedy vysokým krvným tlakom. Ľahko dostávajú slnečný úpal. Veľké rozčúlenie môže mať za následok dlhšiu nespavosť. Mávajú o niečo vyššie horúčky, ktoré však nikdy netrvajú dlho.

Pokiaľ ide o úrazy, najčastejšie možno hovoriť o popáleninách, zraneniach streľnými alebo sečnými zbraňami.

Zdroje:
Sny karty horoskopy -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk