referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Valcovanie pásov za studena
Dátum pridania: 07.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: brontosaurXY
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 525
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
1. ÚVOD

Pásy sú rozhodujúcim výrobkom z plochých výrobkov, výrobkom, ktorý sa v prevažnej časti ďalej spracuvúva valcovaním za studena (75 %) a zostávajúca časť sa používa priamo v podobe plechov, zvitkov, ktoré sa získavajú pozdĺžnym a pričnym delením za tepla valcovaných pásov.[1]
Hlavným účelom valcovania teplých pásov za studena je dosiahnutie menšej hrúbky pod 1,2 až 2,0 mm, kedy valcovanie za tepla je buď veľmi obtiažne a niekedy aj celkom nemožné, a to z týchto dôvodov: - rýchle a nerovnomerné chladnutie predvalku
- výrazné zväčšenie deformačného odporu
- zníženie povrchovej akosti predvalku
- nevhodná mikroštruktúra a mechanické vlastnosti
- pomerne značné rozmerové úchylky
- nízka hospodárnosť výroby [1],
ala aj zúženie hrúbkových tolerancií pozdĺž a naprieč valcovaného pásu, dosiahnutie potrebných rozmanitých kombinácií pevnostných a plastických vlastností, špeciálnych fyzikálnych a úžitkových vlastností, zlepšenie rovnorodosti štruktúry a pod. [2]

2. POUŹITÝ MATERIÁL

Pretože konečná hrúbka pásu je hn = 0,35 mm a podľa [3] pre túto hrúbku pásu vyhovujú iba oceľ STN 41 1321 a STN 41 130, navrhujem oceľ STN 41 1321.
Oceľ STN 41 1321 patrí medzi hlbokoťažné ocele. Používa sa pre výrobu karosérií, pre lakovanie, pokovovanie, smaltovanie.[2] Jej chemické zloženie je uvedené v Tab. 1.

Oceľ Chemické zloženie ( hmotn. % ) Spôsob výroby
C P S Mn
11 321 Max 0,10 Max 0,035 Max 0,035 Max 0,45 neupokojená

Tab. 1. Chemické zloženie hlbokoťažnej ocele STN 41 1321

3. VÝROBNÝ POSTUP

Zahrňuje v podstateodkujenie východzieho pásu, valcovanie, medzioperačné alebo konečné žíhanie, hladiace valcovanie, v niektorých prípadoch nanášanie kovových alebo nekovových povlakov a vždy záverečnú úpravu- rovnanie, delenie, balenie a pod. [1]
Časť výroby za studena valcovaných pásov sa priebežne zušlľachťuje kalením a následným popúšťaním. [5]

3.1. Odstránenie okují

Na povrchu za tepla valcovaných oceľových pásov je vrstva tvrdých a krehkých oxidov železa- okují, prípadne i ďalších legovacích prvkov obsiahnutých v oceli, ktoré musia byť pred nasledujúcim valcovaním za studena celkom odstránené, aby nedošlo k ich zavalcovaniu do povrchu.
Okuje nelegovaných uhlíkových ocelí tvoria tri druhy oxidov železa, a to FeO, Fe3O4 a Fe2O3.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.