Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Horoskop - býk

Do tohto znamenia vstupuje Slnko dňa 21.apríla a zostáva v ňom do 20. mája. Vládcom thoto znamenia je Venuša. Ľudia narodení v tomto znamení nebývajú príliš vysokej postavy. Zväčša majú vysoký zátylok a krátky krk, takže sa nám zdajú byť zavalití. Ich ramená sú guľaté a široké, tvár dosť široká a guľatá, s dobrou zdravou farbou. Čelo majú nízke a nos krátky. Ich oči sú veľké a milé a zaclonené obrvami. Pohľad majú mierny a melancholický. Charakteristickým znakom týchto ľudí sú dosť veľké ústa, mäsité pery, a veľké a silné zuby. Ich chôdza je pomalá a odmeraná. Ľudia narodení v znamení Býka sú veľmi pokojní, trpezliví a nenároční. V živote chcú dosiahnuť predovšetkým pokoj a pohodlie. Ich náhľady sú zväčša konzervatívne, ťažko ich presvedčiť o niečom inom a novom. Zriedka sa dajú ovplyvniť, svoje názory obhajujú tvrdo a veľmi zaťato. Život si nechcú komplikovať nijakými novotami, húževnato sa držia vecí, na ktoré si už zvykli. Citovo sú prítulní a verní. Spojenie s nimi sa nadväzuje ťažko, lebo sú príliš odmeraní, pravda, nie preto, že by boli pyšní, v ich prípade môžeme skôr hovoriť o vrodenej plachosti. Plachosť im bráni v nadväzovaní nových známostí a obmedzuje ich styk s neznámymi ľuďmi. Ale aj k dobrým priateľom sú často zdržanliví a uzavretí. Niekedy by sa mohli zdať, že nie sú priami, ale to je naozaj iba zdanie, lebo práve ľudia narodení v znamení Býka sú veľmi úprimní a poctivo mysliaci. Typickým znakom týchto ľudí býva veľká pohodlnosť. Nenávidia akúkoľvek námahu. Neradi chodia peši. Sú chvíle, keď sa im nechce dokonca ani rozmýšľať. Ale v zamestnaní sú veľmi usilovní a presní. Pravda, z práce nemajú veľkú radosť, ale možno im závidieť zmysel pre povinnosti. Pri plnení svojich povinnosti sú mimoriadne spoľahliví a veľmi nezištní. Neprieči sa im nijaká práca a rozkazy plnia – pokiaľ len môžu – najpresnejšie. Sú pokojamilovní, k svojim najbližším veľmi dobrí a zhovievaví, vždy ochotní pomôcť. Hoci sú odmeraní a pokojní, predsa sa dokážu veľmi rozčúliť, ak ich vydráždime natoľko, že zabudnú na všetko, čo sa okolo nich robí. Takéto výbuchy sú zvyčajne veľmi prudké a ťažko ich zastaviť. Preto, ak takýchto ľudú rozrušíme, neodvrávajme im a nepriečme sa im. Najlepšie je vyhnúť sa im a neprovokovať ich k prípadným nebezpečným činom. Tieto osoby sú však v živote veľmi praktické a rozvážne. Pod nohami majú pevnú pôdu a vždy vedia, čo robia. Nepoznajú fantáziu a blúznenie, neradi veľa hovoria, vytrvalo idú svojou vychodenou cestou.

V ľuďoch narodených v znamení Býka je veľmi vyvinutá láska k umeniu a všetkému, čo je krásne. Zväčša majú silné umelecké schopnosti, najmä pre sochárstvo a hudbu. V tomto znamení sa rodí veľa spevákov. Často majú neobyčajný zmysel aj o staviteľstvo. Ak je Venuša, ako ovládajúca planéta znamenia Býka, vystavená ožiarovaniu zlými planétami, môže sa stať, že sa vyvinie menej hodnotný typ ľudí, tj. ľudí zanovitých a lenivých. Na takýchto ľudí sa môže človek málokedy spoľahnúť, lebo nedokážu dodržiavať sľuby – zväčša len preto, že sú leniví. Zvyčajne obľubujú len dobré a veľmi bohaté jedlá a radi sa oddávajú zmyselným túžbam. Takíto ľudia nepatria ani medzi rojkov, ani medzi dealistov. Lásku berú len z prirodzenej stránky, neznášajú dvorenie a vôbec nepoznajú sentimentalitu. Trvdošijne a vytrvale sa uchádzajú o osobu, ktorá ich zaujíma. A keďže sú málovravní, o ich citoch nemožno povedať nič určitého. Hoci ich erotické pudy sú veľmi silné, ako milenci sú málo aktívni, ťažko od nich očakávať jasné vyznanie lásky. Radi sa zdržujú v blízkosti milovanej osoby a zvyčajne si myslia, že na to, aby ju presvedčili o svojej láske, stačí, ak sú pri nej. Hoci sami lásku nikdy nevyznávajú, priam túžia, aby ich o svojej náklonnosti presvedčovali iní. Ak sme sa teda zaľúbili do človeka narodeného v znamení Býka, nesmie nás pomýliť jeho zdržanlivosť. Bude lepšie, ak si zvykneme na jeho tichý a málo aktívny spôsob života. V mladosti je zmyselnosť týchto ľudí veľmi brzdená a ćasto sa prejavuje až v manželstve. Ako manželia sú verní, prítulni a radi sa zdržujú doma. Ale, žiaľ, v manželstve často strácajú svoje umelecké záujmy a v túžbe za pohodlím často na umenie zabúdajú. Preto treba, aby druhý partner tieto umelecké záujmy svojho druha stále podnecoval. S ľuďmi narodenými v znamení Býka možno dosť dobre vychádzať, lebo sú veľmi trpezliví a vyhýbajú sa hádkam. Dôležité je, aby sme ich nikdy neprovokovali a násilným spôsobom nenarúšali ich pokoj. Ak ide o menej hodnotní typ ľudí tohoto znamenia, v láske bývajú násilní a nespoľahliví. Svoje počínanie nekontrolujú a často prepadajú úplne surovým zmyselnostiam. Partnerov pre život mali by si vybrať medzi ľuďmi narodenými v znamení Kozorožca alebo v znamení Panny. Ak sa im to podarí, zavládne medzi nimi harmónia, zhoda a veľmi dobré vzájomné porozumenie. Mimoriadne príjemné by mohlo byť takéto spojenie s osobou, ktorá sa narodila v znamení Rýb. Keby našiel človek narodený v znamení Býka partnera, ktorý při narodení mal v znamení Býka Mesiac, mohol by s ním byť veľmi šťastný.

Deti narodené v tomto znamení neprinášajú veľa starostí. Sú veľmi pokojné a prítulné, pravda, ak s nimi zaobchádzame aspoň trochu láskavo. Vôbec neklamú, vždy hovoria pravdu. Už spočiatku sú trochu uzavreté, čo značí, že si k nim musíme hľadať cestu. Neznášajú hlučné hry a vyrušovanie. Najradšej sa zabávajú osamotené. Tešia sa zo stavebníc a hier, ktoré vyžadujú trpezlivosť. Rodičia musia dbať na to, aby už v začiatočnom štádiu výchovy potláčali v nich sklony k pohodliu a prebúdzali v nich driemajúcu rozhodnosť. Bolo by správne, keby sa dosť zavčasu začali zaoberať umením. Zistilo sa, že napríklad v modelovaní dosahujú veľmi pekné a obdivuhodné výsledky. Ale rodičia mali by si rovnako všímať aj hudobné nadanie detí. Dôležité je, aby deti svoje schopnosti rozvíjali sústavne a nezanedbávali ich z lenivosti. Keďže sa z takýchto detí ľahko môžu stať pôžitkári, třeba v nich zavčasu potlačiť sklon k prepchávaniu žalúdka. Celkove možno povedať, že deti narodené v znamení Býka neprišli na svet, aby trápili rodičov. Keďže ľudia narodení v znamení Býka majú veľký zmysel pre povinnosti, možno s nimi rátať na zodpovedné miesta. Nie sú len svedomití a spoľahliví, ale dokážu sa postarať aj o to, aby všetci ich podriadení boli zodpovední, presní a spoľahliví. Ako pracovníci sú vo všetkej svojej činnosti vytrvalí a húževnatí. Ťažko však od nich žiadať, aby si rýchlo zvykli na nové metódy práce. Ak ich necháme pracovať svojim zvyčajným spôsobom, nájdeme v nich najvernejších a najobetavejších spolupracovníkov. Pri práci uvažujú striedmo a logicky. Niet obáv, že by sa dopustili prenáhlených a nepremyslených činov. Keďže majú vrodenú túžbu po peniezoch, na každej práci si veľmi dajú záležať. Svojou pokojnou, húževnatou a nenápadnou tvorivou prácou dosť často získavajú dobre platené postavenie. Pre reformy a akékoľvek iné novosti sú veľmi pohodlní. Výborne sa osvedčujú ako poľnohospodári, najmä ako chovatelia oviec. Najlepšie im vyhovuje pokojný a rozjímavý život na dedine. Z umeleckých smerov prichádza do úvahy sochárstvo, spev a staviteľstvo. Úspešne sa môžu uplatniť aj v chémíi. Ženy narodené v znamení Býka sú zvyčajne veľmi praktické hospodárky alebo vedúce veľkých závodov. Sú výborné kuchárky a dokážu všetko veľm úsporne zariadiť. Ľudia zo znamenia Býka sú náchylní len pre veľmi málo chorôb. Bývajú to choroby krčné, ako zápal mandlí, zriedkavejšie majú sklony k hľuzám a vredom. Títo ľudia však majú aj odpor k liekom. Neznášajú chemické liečivé prostriedky.

Ak pri chorobách musia užívať nejaké lieky, dávajú prednosť prirodzeným liečivám a prostriedkom ako sú byliny a iné domáce lieky.

Zdroje:
Sny karty horoskopy -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk