referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Streda, 1. decembra 2021
Branný zákon
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 861
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 32.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 54m 30s
Pomalé čítanie: 81m 45s
 

§ 5

Vojenská prísaha

Vojak skladá vojenskú prísahu, ktorá znie:

"Ja vojak ozbrojených síl slávnostne vyhlasujem, že budem
verný Slovenskej republike. Budem vojakom čestným, statočným
a disciplinovaným. Budem dodržiavať ústavu, zákony, všeobecne
záväzné právne predpisy a vojenské predpisy. Som pripravený brániť
slobodu, nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej
republiky. Na to som pripravený vynaložiť všetky sily a schopnosti
a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!"

TRETIA ČASŤ
BRANNÁ POVINNOSŤ

§ 6

Rozsah brannej povinnosti

(1) Branná povinnosť je povinnosť štátneho občana Slovenskej
republiky (ďalej len "občan")

a) podrobiť sa odvodu (§ 11),
b) vykonať povinnú vojenskú službu [§ 18 ods. 2 písm. a)] alebo
inú službu namiesto povinnej vojenskej služby, 4)
c) vykonať mimoriadnu vojenskú službu (§ 30).

(2) Branná povinnosť vzniká 1. januára roku, v ktorom občan
- muž dovŕši 18 rokov veku (ďalej len "branec"). Ak bola branná
povinnosť prevzatá dobrovoľne, vzniká dňom prevzatia. Branná
povinnosť trvá do 31. decembra roku, v ktorom občan dovŕši 60
rokov veku, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(3) Občanovi, ktorý má trvalý pobyt v cudzine, vzniká branná
povinnosť podľa odseku 2 až po prihlásení sa na trvalý pobyt
v Slovenskej republike.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z.z.
o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej
národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej
republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení
neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. § 7

Dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti

(1) Občan, ktorý nepodlieha brannej povinnosti, môže najskôr
od 1.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: zákon 370
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.