referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Branný zákon
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 861
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 32.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 54m 30s
Pomalé čítanie: 81m 45s
 

Okresná vojenská správa doručí brancovi povolávací
rozkaz najneskôr 15 dní pred termínom konania pravidelného odvodu.
Branec je povinný dostaviť sa na miesto pravidelného odvodu
v termíne určenom v povolávacom rozkaze. Pri odvode je branec
povinný preukázať svoju totožnosť.

(4) Ak brancovi nie je povolávací rozkaz doručený, je povinný
dostaviť sa na miesto pravidelného odvodu v termíne určenom vo
verejnej vyhláške 7) okresnej vojenskej správy o konaní
pravidelných odvodov.

(5) Branec je povinný bezodkladne oznámiť okresnej vojenskej
správe podľa miesta trvalého pobytu vznik príčiny alebo prekážky,
ktoré mu bránia dostaviť sa na pravidelný odvod, a ich zánik.

(6) Za príčiny alebo prekážky, ktoré nedovoľujú brancovi
dostaviť sa v určenom termíne na pravidelný odvod, sa považuje

a) choroba alebo úraz branca doložená lekárskym potvrdením,
b) zaistenie, zadržanie, zatknutie, väzba alebo výkon trestu
odňatia slobody,
c) iná prekážka, ktorá môže vzniknúť nezávisle od neho, doložená
prvopisom alebo úradne overenou kópiou dokladu.

(7) Branec povolaný na pravidelný odvod sa podrobuje lekárskej
prehliadke, ktorú vykonajú lekári odvodnej komisie.

(8) Ošetrujúci lekár je povinný na základe žiadosti lekára
okresnej vojenskej správy zapožičať na čas nevyhnutne potrebný,
najviac však na 14 dní, zdravotnú dokumentáciu branca alebo
dobrovoľníka ako celok pre potreby posúdenia zdravotnej
spôsobilosti branca alebo dobrovoľníka na výkon vojenskej služby.

(9) Okresná vojenská správa na základe posúdenia zdravotného
stavu branca lekármi odvodnej komisie vydá písomne brancovi
odvodné rozhodnutie o

a) spôsobilosti vykonať vojenskú službu s výrokom "ODVEDENÝ",
b) trvalej nespôsobilosti vykonať vojenskú službu s výrokom
"NEODVEDENÝ",
c) dočasnej nespôsobilosti vykonať vojenskú službu zo zdravotných
dôvodov s výrokom "DOČASNE NEODVEDENÝ"; rozhodnutie o dočasnej
nespôsobilosti vykonať vojenskú službu môže okresná vojenská
správa vydať najmenej na 12 mesiacov, najviac však na 36
mesiacov.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: zákon 370
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.