referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Branný zákon
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 861
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 32.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 54m 30s
Pomalé čítanie: 81m 45s
 
351/1997 Z.z.
ZÁKON
z 21. novembra 1997
BRANNÝ ZÁKON
Zmena: 401/2000 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
PREDMET ZÁKONA

§ 1

Tento zákon upravuje úlohy a zloženie ozbrojených síl, brannú
povinnosť, vojenskú službu, mimoriadne opatrenia a organizáciu
štátnej správy na úseku obrany. DRUHÁ ČASŤ
OZBROJENÉ SILY

§ 2

Úlohy ozbrojených síl

(1) Úlohou ozbrojených síl je brániť slobodu, nezávislosť,
suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky pred vonkajším
protivníkom a pomáhať pri odstraňovaní následkov mimoriadnej
udalosti 1) ohrozujúcej ľudské životy alebo majetok vo veľkom
rozsahu.

(2) Ozbrojené sily môžu plniť úlohy aj mimo územia Slovenskej
republiky, ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv najmä
o spoločnej obrane proti napadnutiu, a úlohy v rámci mierových síl
Organizácie Spojených národov a vojenských misií medzinárodných
organizácií. Súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo územia
Slovenskej republiky vyslovuje Národná rada Slovenskej
republiky. 2)

(3) Ozbrojené sily možno so súhlasom vlády Slovenskej
republiky (ďalej len "vláda") použiť aj

a) na stráženie objektov dôležitých pre obranu štátu,
b) na ochranu štátnych hraníc,
c) v prípadoch ustanovených osobitným predpisom. 3)
------------------------------------------------------------------
1) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
2) Článok 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky.
3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993
Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. § 3

Zloženie ozbrojených síl

(1) Ozbrojené sily tvorí Armáda Slovenskej republiky, Vojská
ministerstva vnútra a Železničné vojsko.

(2) Vojak ozbrojených síl je osoba, ktorá vykonáva vojenskú
službu (ďalej len "vojak"). § 4

Početný stav ozbrojených síl

O početnom stave ozbrojených síl rozhoduje vláda v súlade
s potrebami obrany štátu a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: zákon 370
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.