referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adrián
Štvrtok, 23. marca 2023
Dedenie
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 264
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
Nadobúdanie dedičstva

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedičské právo je nerozlučne spojené s vlastníctvom, ktoré slúži nielen poručiteľovi, ale aj jeho rodine. Preto osnova zabezpečuje, aby predmety, majetku zomretého nadobudli predovšetkým tí, ktorí sú s ním v blízkom osobnom a citovom vzťahu, teda najmä členovia rodiny a ostatní blízki bríbuzní. So smrťou fyzickej osoby zákon spája zánik jej spôsobilosti mať práva a povinnosti. Fyzická osoba smrťou prestáva byť právnym subjektom. Práva a povinnosti, ktoré sa dovtedy na ňu viazali majú rôzne osudy. Niektoré práva a povinnosti neprechádzajú v dôsledku smrti ich nositeľa na iný subjek, ale bez ďalšieho zanikajú (napr. rodičovská moc, opatrovníctvo, manželský pomer, právo na bolestné, právo na výživné, právo na dôchodok, atď.). Zo záväzkov zanikajú napr. záväzky, ktoré mal osobne vykonať poručiteľ, vyživovacie povinnosti atď. Ďalšiu skupinu tvoria práva, prechádzajú smrťou na iné osoby, bez ohľadu či ide o dedičov alebo nie. Do tejto skupiny patria najmä: práva z nájmu bytu, mzdové nároky pracovníka z pracovného pomeru do výšky zodpovedajúcej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ktoré prechádzali postupne priamo ani jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v spoločnej domácnosti, peňažné nároky z nemocenského poistenia, sociálneho zabezpečenia, niektoré autorské práva. Dedenie je teda všeobecný prechod práv a povinností po zomretej osobe na iný subjekt okrem prípadov, o ktorých zákon ustanovuje inak.

Predpoklady dedenia sú:
a) smrť fyzickej osoby
b) existencia dedičstva
c) spôsobilý dedič

Dedičstvo sa nadobúda okamihom poručiteľovej smrti. Okamih poručiteľovej smrti je rozhodujúci pre zistenie okruhu dedičov. Tento okamih treba starostlivo skúmať najmä vtedy, ak v jeden deň zomrie viac osôb, ktoré by mohli dediť jedna po druhej. Dedenie:
a) Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
b) Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.
c) Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.


Odmietnutie dedičstva
a) Dedič môže dedičstvo odmietnuť.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: občiansky zákonník
Podobné referáty
Dedenie SOŠ 2.9415 1901 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.